C3. Střelec proti jezdci

Učíme se, kdy je která z těchto figur lepší a jak využít její přednosti. Při boji střelce proti jezdci je velmi důležité je konkrétní postavení. V otevřených pozicích bez překážek a hře na obou křídlech ve výhodě střelec. Jezdec ve výhodě na malém prostoru a v zablokovaných pozicích, kdy střelec neuplatní mobilitu.

Obzvlášť důležité téma je jezdec proti špatnému střelci. Hodně záleží na opěrných polích, na pěšcové struktuře. Téma je hlavně strategické, s velkým přesahem do koncovky. Velký význam mají vhodné výměny. Z kombinačního hlediska jsou důležité vazby a vidličky.

Zpět

Kontrolní testy:
Střelec proti jezdci (připravujeme)
Koncovky lehkých figur (připravujeme)
název (připravujeme)

Témata Šachopedie:
Přání šachových figur - Co si přeje střelec?, Co si přeje jezdec?
Figurové koncovky - Střelec proti jezdci v koncovce

Materiály v elektronické podobě:
P.Velička: Střelec proti jezdci
M.Vokáč: Střelec proti jezdci za dohledu věží
B.Borek: Souboj jezdce a střelce v koncovkách s izolovaným pěšcem
R.Biolek: Koncovky základní kurz (elektronicky)
(postupně doplníme)

Doporučená literatura:
R.Biolek: Základy strategie
R.Biolek: Plán v šachové partii
R.Biolek: Šachy, hra fantazie
R.Biolek: Koncovky - základní kurz
R.Biolek: Koncovky II
A.Nimcovič: Můj systém
A.Nimcovič: Můj systém v praxi
A.Nimcovič: Blokáda
L.Pachman: Strategie moderního šachu 1. a 2. díl
J.Markoš: Pod hladinou
J.Markoš, D.Navara: Tajná přísada
John Nunn: Understanding Chess Middlegames (anglicky)
John Watson: Secrets of Modern Chess Strategy (anglicky)
Karpow, Mazukewitsch: Stellungsbeurteilung und Plan (německy)
J.Awerbach: Lehrbuch der Endspiele (německy)
Bernd Rosen: Fit im Endspiel (německy)

Další odkazy:
Metodika výuky šachu mládeže
Šachový svaz České republiky
Trenérská komise ŠSČR
Šachopedie

Zpět