C8. Technika propočtu variant

Propočet variant je nejběžnější činností hráče při hře, zároveň jedna z nejnáročnějších na cvik a metodu. Důležité je trénovat systematičnost a efektivitu propočtu, které pak hráč uplatní v řadě situací. Nejen v rámci kombinací, ale také v koncovkách či ve spojení se strategickými záměry.

Propočet variant vyžaduje průběžný a trvalý trénink spojený s vytvářením správných návyků. Vhodné je postupné prohlubování hloubky propočtu a zvyšovat jeho efektivitu vzhledem k časové spotřebě.

Zpět

Kontrolní testy:
Propočet variant (připravujeme)

Témata Šachopedie:
Taktika obecné - Propočet variant, Tahy kandidáti
Typy útoků - Útok na krále v centru, Útok při opačných rošádách, Útok při stejných rošádách, Slabá poslední řada, Útok na předposlední řadě, Útok na otevřeném sloupci, Polootevřený sloupec na rošádu, Slabá pole v okolí krále, Hon na vyhnaného krále, Vysunuté těžké figury, Útok po diagonálách, Dušený mat, Nebezpečný pěšec, Kombinace s proměnou pěšce, Aktivita a souhra, Likvidace obránců, Mat v koncovce

Materiály v elektronické podobě:
R.Biolek, J.Obšivač: Propočet variant
M.Beil: Výcvik v technice propočtu variant
M.Vokáč: K technice propočetu variant - korespondující pole
R.Biolek: Koncovky základní kurz (elektronicky)
(postupně doplníme)

Doporučená literatura: NEVHODNÉ VYMAZAT
R.Biolek: Základy taktiky
R.Biolek: Šachy, hra fantazie
R.Biolek: Koncovky - základní kurz
R.Biolek: Koncovky II
R.Biolek: Cvičebnice pro pokročilé 1
R.Biolek: Cvičebnice pro pokročilé 2
R.Biolek: Cvičebnice pro pokročilé 3
R.Biolek: Zahrej jako velmistři 1
R.Biolek: Zahrej jako velmistři 2
R.Biolek: Zahrej jako velmistři 3
R.Réti: Mistři šachovnice
M.Čigorin: Autoportrét
H.Kmoch: Rubinsteinovy šachové perly
A.Kotov: Aljechinův šachový odkaz 1. a 2. díl
L.Pachman: Strategie moderního šachu 1. a 2. díl
V.Hort, V.Jansa: Zahrajte si šachy s velmistry
J.Markoš: Pod hladinou
J.Markoš, D.Navara: Tajná přísada
Valerij Beim: Die Technik der Variantanberechnung (německy)

Další odkazy:
Metodika výuky šachu mládeže
Šachový svaz České republiky
Trenérská komise ŠSČR
Šachopedie

Zpět