D1. Blokáda, omezování působnosti figur

V plně nebo částečně blokovaných pozicích dochází ke změnám obvyklé hodnoty a použitelnosti některých figur, někdy velice výrazným. Zaměříme se na metody a postupy blokování drah na šachovnici.

Je užitečné znát různé způsoby blokování pozice a dobře chápat změny, které blokáda v pozici přináší. Omezuje působnost některých figur, jiným figurám zase vytváří opěrné body a nové možnosti. Jedná se o jedno z klíčových témat šachové strategie. Speciální význam má omezování soupeřových možností.


Zpět

Kontrolní testy:
Omezování působnosti figur (připravujeme)

Témata Šachopedie:
Strategie obecné - Pěšcová struktura, Hodnocení pozice, Plán hry, Aktivita, Pasivita

Materiály v elektronické podobě:
(postupně doplníme)

Doporučená literatura:
R.Biolek: Plán v šachové partii
R.Biolek: Šachy, hra fantazie
R.Biolek: Koncovky II
A.Nimcovič: Můj systém
A.Nimcovič: Můj systém v praxi
A.Nimcovič: Blokáda
L.Pachman: Strategie moderního šachu 1. a 2. díl
M.Konopka: Magické pozice
M.Konopka: Černobílá magie
J.Markoš: Pod hladinou
J.Markoš, D.Navara: Tajná přísada
M.Dvoretsky: School of chess excellence 1-4 (anglicky)
J.Aagaard: Excelling at positional chess (anglicky)
J.Aagaard: Excelling at technical chess (anglicky)

Další odkazy:
Metodika výuky šachu mládeže
Šachový svaz České republiky
Komise pro práci s talenty
Šachopedie

Zpět