D11. Psychologie šachu

Náročná součást herní bojové taktiky. Zaměřujeme se na práci s osobností svěřence: sebevědomí, časové tísně, rozhodnost, práce na volních vlastnostech. Týká se osobnostních vlastností, předností a nedostatků hráče. V hlubším pohledu je do procesu nutno zahrnout i obdobné pravděpodobné vlastnosti soupeře (je proto nutno se naučit se je u soupeře rozeznávat).

Většinou se nejedná o čistě šachové prvky, ale spíše o otázky osobnostní individuality hráče, jejich cvičení a odstraňování nevhodných psychických návyků či vlastností.

Zpět

Kontrolní testy:
Psychologie šachu (připravujeme)

Témata Šachopedie:
Mistři světa - Emanuel Lasker

Materiály v elektronické podobě:
E.Gonsior: Typické chyby mladých hráčů
J.Tůma: Závěrečná zpráva trenérů z MČech mládeže
(postupně doplníme)

Doporučená literatura:
R.Biolek: Šachy, hra fantazie
R.Biolek: Koncovky II
J.Veselý: Psychologický průvodce šachovou partií
A.Kotov: Aljechinův šachový odkaz 1. a 2. díl
L.Pachman: Strategie moderního šachu 1. a 2. díl
A.Karpov: Vybrané partie 1969-1977
G.Kasparov: Skúška časom
J.Markoš: Pod hladinou
J.Markoš, D.Navara: Tajná přísada
P.Benkö: Winning chess psychology (anglicky)

Další odkazy:
Metodika výuky šachu mládeže
Šachový svaz České republiky
Komise pro práci s talenty
Šachopedie

Zpět