D3. Tvorba plánu

Správně vedená partie je ucelenou posloupností tahů prováděných s nějakým konkrétním cílem - tedy plánem hry. Je tedy potřeba strukturovaný plán postavený na hodnocení pozičních prvků.

Tahy prováděné nahodile bez takového plánu jsou ve většině případů hrubou chybou. Základem tvorby plánu je správné zhodnocení výchozí pozice a stanovení vhodných postupných dílčích kroků takového plánu.

Zpět

Kontrolní testy:
Hodnocení pozice (připravujeme)
Tvorba plánu (připravujeme)

Témata Šachopedie:
Strategie obecné - Střední hra, Strategie, Pěšcová struktura, Hodnocení pozice, Plán hry

Materiály v elektronické podobě:
J.Obšívač: Plán v každé partii
E.Gonsior: Typické chyby mladých hráčů
(postupně doplníme)

Doporučená literatura:
R.Biolek: Plán v šachové partii
R.Biolek: Šachy, hra fantazie
R.Biolek: Koncovky II
R.Biolek: Otevřené hry
R.Biolek: Polootevřené hry
R.Biolek: Zavřené hry I
R.Biolek: Zavřené hry II
A.Nimcovič: Můj systém
A.Nimcovič: Můj systém v praxi
A.Nimcovič: Blokáda
A.Kotov: Aljechinův šachový odkaz 1. a 2. díl
L.Pachman: Strategie moderního šachu 1. a 2. díl
D.Bronštejn: Mezinárodní turnaj velmistrů 1953
V.Hort, V.Jansa: Zahrajte si šachy s velmistry
J.Markoš: Pod hladinou
J.Markoš, D.Navara: Tajná přísada
M.Dvoretsky: School of chess excellence 1-4 (anglicky)
M.Dvoretsky: Technique for the tournament player (anglicky)
J.Aagaard: Excelling at positional chess (anglicky)
J.Aagaard: Excelling at technical chess (anglicky)

Další odkazy:
Metodika výuky šachu mládeže
Šachový svaz České republiky
Komise pro práci s talenty
Šachopedie

Zpět