10. díl: Hodnota figur

Šachové figurky mají různou sílu a proto mají i různou hodnotu. K čemu je důležité znát hodnotu figur? Která figurka je nejcennější? Jaké výměny figurek jsou pro nás výhodné? Dozvíte se ve videu. Video je součástí 10 dílné série Šachovnice a figurky, pod videem najdete procvičovací test.


Procvičovací test - 10. díl: Hodnota figur
Výuková lekce - 10. díl: Hodnota figur


Zpět


Šachové figurky mají rozdílné vlastnosti a různou sílu.

Některé figurky mohou táhnout daleko, jiné jen o málo polí. Některé táhnou rovně, jiné šikmo, některé rovně i šikmo. Skoky jezdce mohou překonávat i překážky. Hodnota figur vyjadřuje rozdíly mezi silou figur ve většině pozic.

Můžeme ji vyjadřovat v bodech. Bodové hodnoty figur nám pomáhají určit, které figurky vyměnit a které ne. Do jakých kombinací s braním figur se můžeme pustit.

Vždy ale záleží na konkrétní pozici. Někdy může být bodově slabší figura v dané pozici silnější.
Hodnota figur:
Král = nejdůležitější figura, jeho hodnotu není možné bodově vyjádřit
Dáma = 9 bodů
Věž = 5 bodů
Střelec = 3 body
Jezdec = 3 body
Pěšec = 1 bod


Diagram 1: Výměna

Když oba hráči seberou figuru ve stejné hodnotě, jedná se o výměnu.

Nejčastěji se jedná o výměnu stejného typu figury: dáma za dámu, věž za věž, střelec za střelce, jezdec za jezdce, pěšec za pěšce. Ale mohou být i výměny různých kombinací figur: dáma za dvě věže, střelec za jezdce, střelec nebo jezdec za tři pěšce a další.

V naší pozici může bílý na tahu zahrát tři různé výměny. Tahem axb5 vyměnit pěšce. Tahem Vxd8 vyměnit věže. Tahem Sxf6 vyměnit střelce za jezdce.Diagram 2: Zisk

Zisk znamená získat figurky ve větší hodnotě, než získá soupeř.

Můžeme něco získat zadarmo. Nebo můžeme získat větší počet figur. Nebo můžeme získat figurku ve větší hodnotě, než byla ta naše.

V pozici na diagramu může bílý na tahu získat věž (5 bodů) za střelce (3 body) tahem Sxa8. Rozdílu mezi hodnotou věže a hodnotou střelce nebo jezdce říkáme kvalita.
Diagram 3: Ztráta

Ztráta znamená vzít figurky v menší hodnotě, než vezme soupeř.

V naší pozici je bílý na tahu a mohou nastat tři různé případy ztráty. Může něco ztratit jen tak zadarmo (1.Vb1? Sxb1 a bílý ztratil celou věž).

Nebo může zahrát 1.d5? a po 1...cxd5 2.exd5 exd5 ztratit dva pěšce za jednoho. Nebo může ztratit figurku ve větší hodnotě, než vezme soupeři - například po 1.Dxh5? Dxh5 bílý ztratil dámu (9 bodů) za jezdce (3 body).

Všechny tyto tahy jsou špatné a proto jsou označené znaménkem "?", které značí chybu.


Diagram 4: Pěšec navíc

Nejmenší materiální převaha je pěšec navíc.

V řadě pozic i jediný pěšec navíc rozhodne o osudu partie. Hlavně v koncovkách bývá převaha jednoho pěšce rozhodující.

V pozici na diagramu bílý vyhrává o pěšce. Zahraje 1.b4 a po 1...axb4 2.axb4 s pěšcem navíc snadno vyhraje.
Diagram 5: Kvalita navíc

Rozdíl mezi věží a střelcem nebo věží a jezdcem označujeme jako kvalita.

Ve většině pozic je věž výrazně lepší než lehká figura a převaha kvality většinou stačí na vítězství.

V naší pozici vede bílý o kvalitu. Zahraje 1.Vac1 a například po 1...Vxc1 2.Vxc1 snadno vyhraje, protože bílá věž na volném sloupci je výrazně silnější než černý střelec.

Diagram 6: Lehká figura za pěšce

Střelec nebo jezdec (3 body) jsou výrazně silnější než pěšec (1 bod) a takový rozdíl stačí zkušenějším hráčům k výhře v partii.

V naší pozici má bílý navíc jezdce f3, černý má navíc jednoho pěšce.

Převaha jezdce proti pěšci se postupně projeví a bílý vyhraje.

Diagram 7: Dáma za věž

Dáma proti věži je obrovská převaha a za normálních okolností s přehledem stačí k vítězství v partii.

V pozici na diagramu je bílý na tahu a tahem 1.Ve1 vytvoří vazbu na černou dámu. Dáma nemůže z útoku věže utéct, protože by odkryla šach černému králi.

Například po 1...Dxe1+ 2.Dxe1+ bude mít bílý dámu (9 bodů) za věž (5 bodů) a snadno zvítězí.

Diagram 8: Útok může být víc než materiální převaha

Materiální převaha je důležitá výhoda, ale sama o sobě nemusí být rozhodující.

Například když hráč dává mat soupeřovu králi, soupeřova materiální převaha nemá vůbec žádný význam.

V naší pozici černý vyhrává o věž a střelce. Bílý na tahu ale zahraje 1.Dxf8+ a po 1...Dxf82.Vxh7 mat.
Diagram 9: Souhra může být víc než materiální převaha

Důležité je nejen množství figur, ale především souhra mezi nimi. Figurky spolu musí správně spolupracovat.

Naopak když si vlastní figurky zavazejí, nemusí mít materiální převaha žádný význam.

V pozici na diagramu černý vyhrává o dámu, střelce a dva pěšce. Ale černé figurky pouze zavazí vlastnímu králi. Bílý toho využije a zahraje Jg5 mat.Šachové testy:
Hodnota figur (7310)
Hodnota figur a výměny (5206)
Materiální zisk (5217)
Figurky - materiální zisky (2226)
Jednodušší zisky (2254)
Obtížnější zisky (2255)

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět