5. díl: Střelec

Střelec je nebezpečný bojovník, který umí táhnout šikmo po diagonálách. V čem spočívá největší slabina střelce? Kdy je střelec silný a kdy je naopak slabý? Video je součástí 10 dílné série Šachovnice a figurky, pod videem najdete procvičovací test.


Procvičovací test - 5. díl: Střelec
Výuková lekce - 5. díl: Střelec


Zpět


Střelec je nebezpečná dalekonosná figura, ale pohybuje se pouze po jedné barvě polí.

Střelec se pohybuje šikmo po diagonálách o libovolný počet polí.

Síla střelce je v jeho působení na velkou vzdálenost.

Jeho slabou stránkou je, že se pohybuje pouze po jedné barvě polí. Střelec, který partii začne na bílém poli, hraje pak celou partii pouze na polích bílé barvy.Diagram 1: Pohyb střelce

Střelec se pohybuje šikmo po diagonálách o libovolný počet polí.

Přemísťuje se i útočí na velkou vzdálenost.

Nikdy však nemůže jít z bílého pole na černé, anebo z černého pole na bílé.


Diagram 2: Rozdíly v působnosti střelců

Střelec má rád volné diagonály, přes které může uplatnit své dalekonosné působení.

V naší pozici je bílý střelec e3 velmi pohyblivý. Do všech směrů má volné diagonály.

Naopak černý střelec e7 má možností pohybu velmi málo. Je zablokovaný vlastními pěšci.


Diagram 3: Střelec v zahájení

Střelec se na začátku partie snaží co nejdříve zapojit do aktivní hry.

V pozici na diagramu jsou všichni čtyři střelci dobře umístění.

Bílí střelci b5 a g5 útočí na černé jezdce a vytvářejí vazby - svázaný jezdec se nemůže pohnout, protože by odkryl útok střelce na krále nebo dámu.

Černí střelci c4 a e6 jsou také umístění velmi dobře.Diagram 4: Střelec ve střední hře

Ve střední hře mají střelci řadu útočných i obranných úkolů.

Na našem diagramu útočí bílý střelec a2 na soupeřova pěšce f7.

Bílý střelec f4 vytváří společně s dámou c2 hrozbu matu černému králi tahem Dxc7 mat.


Diagram 5: Střelec v koncovce

V koncovce je střelec výborná figura k útoku na soupeřovy pěšce.

V naší pozici si bílý střelec e3 vybírá, jestli zaútočí na pěšce a5, anebo na pěšce h4. Obě tyto možnosti jsou dobré a budou stačí k výhře partie.

Naopak černý střelec f8 nemůže zaútočit na žádného bílého pěšce, protože střelec je černopolný a všichni bílí pěšci stojí na bílých polích.
Diagram 6: Mat střelcem

Střelec je nebezpečná figura i v útoku na soupeřova krále.

V naší pozici je černý král oslabený na diagonálách a6-c8 i h2-b8. Ke smůle černého krále mohou obě tyto diagonály využít střelci bílého.

Střelec f4 odebírá černému králi pole b8 a c7. Střelec e2 zakončít partii tahem Sa6 mat.

Diagram 7: Zisk materiálu pomocí vazby

Důležitou vlastností střelce je jeho schopnost vytvářet vazby.

Vazba je takové postavení figur, při kterém je některá figura omezená v pohybu, protože svým tahem by odkryla útok na jinou figuru.

V pozici na diagramu bílý zahraje tah Sc4, kterým svazuje černou dámu. Dáma se nemůže pohnout, protože by odkryla útok na svého krále.

Černý je nucený odevzdat svou dámu za bílého střelce a bílý snadno zvítězí.


Diagram 8: Dvojice střelců

Nevýhodou střelce je jeho pohyb po jediné barvě polí.

Když má hráč bělopolného i černopolného střelce, tato nevýhoda se částečně vymazává - střelci se mohou v působnosti na šachovnici vzájemně doplňovat. Této významné výhodě se říká výhoda dvojice střelců.

V pozici na našem diagramu má bílý silnou dvojici střelců, která vládne celé šachovnici. Bílý v partii zvítězil pochodem krále přes pole c4, d5 a c6 k černému pěšci b6.Diagram 9: Nestejnopolní střelci

Někdy se stává, že jednomu hráči zůstane černopolný střelec a druhému hráči bělopolný střelec. Takové situaci říkáme, že na šachovnici jsou nestejnopolní (nebo také různobarevní) střelci.

Protože každý z těchto střelců chodí po jiné barvě polí, na šachovnici se míjejí, nikdy se nepotkají.

V naší pozici černý vyhrává o tři pěšce. Díky nestejnopolným střelcům bílý udrží remízu. Stačím má tahat tam a zpátky střelcem na polích e4, f3 a černý nemá žádný způsob jak prorazit.Šachové testy:
Střelec (7305)
Všechna braní střelci (2213)
Král, věž a střelec (5203)
Maty 1. tahem střelcem (2214)
Maty 2. tahem střelcem (2603)
Maty 2. tahem s obětí střelce (2608)
Maty 3. tahem střelcem (2613)
Maty 3. tahem s obětí střelce (2618)
Matové obrazce se střelcem (2215)
Dvojí úder střelcem (2303)
Vazba střelcem (2310)
Napíchnutí střelcem (2313)
Různé odtahy střelcem (2319)
Materiální zisky se střelcem (2216)

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět