8. díl: Pěšec

Pěšec je základní šachový bojovník. Chodí rovně, ale soupeřovy figurky bere šikmo. Nikdy neustoupí ani o krok zpátky! Co se stane, když pěšec dojde až na konec šachovnice? Dozvíte se v našem videu. Video je součástí 10 dílné série Šachovnice a figurky, pod videem najdete procvičovací test.
 


Procvičovací test - 8. díl: Pěšec
Výuková lekce - 8. díl: Pěšec


Zpět


Pěšec je základní a nejpočetnější jednotka šachové armády.

Pěšec se pohybuje pouze dopředu, nikdy neustoupí ani o krok zpátky ani neuhne do boku.

Pěšec, který v partii ještě netáhl, může jít dopředu o jedno nebo o dvě pole. Pěšec, který už v partii hrál, smí dopředu pouze o jedno pole.

Pěšec sice chodí rovně, ale soupeřovy figury bere šikmo o jedno pole. Speciální schopností braní pak je braní mimochodem.

Klíčovou schopností pěšce je proměna v jinou figuru, jakmile dojde až na konec šachovnice. Nejčastěji se pěšec promění v dámu, ale může se proměnit i v jinou figuru (věž, střelce, jezdce).

Slabostí pěšce je malá pohyblivost. A také to, že nemůže brát soupeřovy figury stojící před ním, takže může být soupeřovými figurami nebo pěšci snadno zablokován a znehybněn.


Diagram 1: Pohyb pěšce

Pohybuje se rovně pouze směrem dopředu, nikdy ani o krok zpátky.

Pěšec, který v partii ještě netáhl, může táhnout o jedno nebo o dvě pole dopředu. Potom už pouze o jedno pole.

Pěšec sice chodí pouze rovně dopředu, ale soupeřovy figurky bere o jedno pole šikmo.

Diagram 2: Braní mimochodem

Speciální schopností pěšce je braní mimochodem.

Když soupeřův pěšec udělá tah o dvě pole dopředu, může ho náš pěšec vzít stejným způsobem, jakým by ho vzal při tahu o jedno pole v před.

V naší pozici černý svým posledním tahem zahrál 1...d5. Bílý ho může vzít 2.exd6.

Braní mimochodem je možné hrát pouze při tahu soupeřova pěšce o dvě pole a pouze okamžitě po tomto tahu. Později už braní mimochodem není možné využít.


Diagram 3: Proměna pěšce v dámu

Když pěšec dojde až na konec šachovnice, promění se v jinou figuru, nejčastěji v dámu.

Pole, na kterém se pěšec promění v jinou figuru, se nazývá pole proměny.

V naší pozici směřuje bílý pěšec a5 na své pole proměny a8. A černý pěšec h4 na pole proměny h1.

Který hráč je v naší pozici na tahu, ten dosáhne proměny v dámu dříve a rovnou tím pokryje pole proměny soupeřova pěšce.Diagram 4: Proměna pěšce v jinou figuru

Někdy je výhodnější proměnit pěšce v jinou figuru než v dámu. Může to být i ve věž, střelce nebo jezdce.

V pozici na diagramu je bílý na tahu a nejvýhodnější pro něj je proměna pěšce v jezdce.

Tahem 1.f8J+ bílý současně útočí na krále i dámu černého a po ústupu krále ze šachu 1...Kg7 zahraje 2.Jxd7 a v partii zvítězí.
Diagram 5: Zablokovaný pěšec

Pěšci se sice pohybují rovně dopředu, ale brát mohou jedině šikmo.

Díky tomu je možné snadno je zablokovat. Stačí před ně postavit jinou figuru nebo pěšce.

V naší pozici se pěšci b4 a b5 blokují navzájem. Černého pěšce e5 blokuje bílý jezdec e4. Bílého pěšce h5 blokuje černý střelec h6. Žádný z těchto pěšců se nemůže pohnout.

Diagram 6: Pěšec v zahájení

V zahájení jsou pěšci důležití na obsazení středu šachovnice. Pěšci ve středu získávají prostor pro ostatní figurky a zároveň omezují figurky soupeře.

V pozici na diagramu bílí pěšci d4 a e4 ovládají střed.

Černý se bude snažit na střed bílého útočit a rozbít ho. Černý na tahu může zahrát rozbíjecí tah d5.

Diagram 7: Pěšec ve střední hře

Ve střední hře plní pěšci mnoho útočných i obranných úkolů.

V naší pozici bílí pěšci e5 a f5 získávají bílému prostor v centru a na královském křídle a chystají útok na černého krále. Černého krále brání pěšci f7, g7, h7.

Černý pěšec d5 kryje jezdce e4. Černý pěšec a4 útočí na bílého jezdce.

Diagram 8: Pěšec v koncovce

V koncovce je většinou hlavním cílem pěšců projít na poslední řadu a tam se proměnit v dámu.

Velký význam mají v koncovce volní pěšci - jsou to takoví pěšci, kterým žádný soupeřův pěšec nebrání v cestě k poli proměny.

V naší pozici jsou pěšci na dámském křídle zablokovaní. Černý má volného pěšce e5, ale ten je zablokovaný bílým králem. Bílý má velmi nebezpečného volného pěšce h4, který hrozí projít do dámy.
Diagram 9: Mat pěšcem

I pěšec dokáže dát mat soupeřovu králi. Na krále musí působit šikmo o jedno pole, jako kdyby ho chtěl vzít.

Nejlépe se pěšcům útočí na vyhnaného soupeřova krále. Takový král je vydaný na pospas soupeřovým figurám a pěšcům.

V pozici na našem diagramu je černý král vyhnaný vpřed a chybí mu obránci. Bílý zakončí partii tahem g4 mat.Diagram 10: Dvojí úder pěšcem

Útoky pěšcem jsou pro soupeřovy figury obzvláště nepříjemné.

Pěšci totiž mají nejmenší cenu a silnější figury se za ně nechtějí vyměnit. Proto většinou musí před útoky pěšců utíkat.

Nejvíc nepříjemný je dvojí úder pěšcem. Tedy situace, kdy pěšec zaútočí současně na dvě figury soupeře. Dvěma figurami v jednom tahu utéct nelze, takže pěšec jednu z těchto figur sebere.

V naší pozici bílý zahraje dvojí úder d5 a dává černému na výběr, jestli zachrání jezdce, anebo střelce. V obou případech bílý získá materiální výhodu.


Diagram 11: Pěšcové slabiny

Kvůli své malé pohyblivosti se pěšci snadno mohou stát slabinami. Nejslabší pěšci jsou takoví, kteří mají nějakým způsobem omezenou pohyblivost, anebo jsou osamocení či nechránění.

Bílý pěšec d4 je v naší pozici izolovaný pěšec. Je to takový pěšec, který na sousedních sloupcích nemá žádného spřáteleného pěšce. Před izolovaným pěšcem bývá skvělé místo pro soupeřova jezdce.

Černý pěšec e6 je opožděný pěšec. Opožděný pěšec je pozadu za vlastními pěšci ve svém okolí a nemá možnost postoupit vpřed. Opožděný pěšec se v naší pozici stane kořistí pro bílé věže.

Černí pěšci b6 a b7 se nazývají dvojpěšec. Dvojpěšec znamená, že dva pěšci jednoho hráče stojí na stejném sloupci. Dvojpěšec je většinou nevýhoda, protože si pěšci překážejí.

Šachové testy:
Pěšec (7308)
Všechna braní pěšci (2221)
Dáma, pěšec a jezdec (5204)
Maty 1. tahem pěšcem (2222)
Maty 2. tahem pěšcem (2605)
Maty 2. tahem s obětí pěšce (2610)
Maty 3. tahem pěšcem (2615)
Maty 3. tahem s obětí pěšce (2620)
Matové obrazce s pěšcem (2223)
Dvojí úder pěšcem (2305)
Různé odtahy pěšcem (2321)
Materiální zisky s pěšcem (2224)
Braní mimochodem a pat (5212)

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět