Anglická hra

Anglická hra je šachové zahájení, ve kterém je úvodním tahem 1.c4.

Jedná se o velmi rozsáhlé zahájení s mnoha možnostmi přechodu do jiných zahájení, především Dámského gambitu, Indických her a Rétiho zahájení. Bílý bojuje o centrum z křídla, obvykle nedochází k vynuceným variantám a boj se přesouvá do pozdější doby. Navíc množství variant umožňuje využívat různé plány.

Do praxe ji zavedl anglický mistr Howard Staunton, který jej hrál během svého zápasu v roce 1843 se Saint-Amantem a na prvním mezinárodním turnaji v Londýně 1851. Větší rozvoj Anglické hry nastal v polovině 20. století, kdy jej používali i v zápasech o titul mistra světa Michail Botvinnik a Tigran Petrosjan, později i Anatolij Karpov, Garri Kasparov a Magnus Carlsen.

Anglická hra: 1.c4 

Nejčastější pokračování:

- 1...c6 (varianta A)
- 1...e6 (varianta B)
- 1...Jf6 2.Jc3 e6 3.e4 (varianta C)
- 1...e5 2.Jc3 Sb4 (varianta D)
- 1...e5 2.Jc3 f5 (varianta E)
- 1...e5 2.Jc3 Jf6 3.g3 (varianta F)
- 1...e5 2.Jc3 Jc6 3.Jf3 Jf6 4.e3 (varianta G)
- 1...e5 2.Jc3 Jc6 3.Jf3 Jf6 4.d4 (varianta H)
- 1...c5 2.Jc3 Jf6 3.g3 d5 (varianta I)
- 1...c5 2.Jc3 Jc6 3.g3 (varianta J)
- 1...c5 2.Jc3 Jc6 3.Jf3 Jf6 4.d4 (varianta K)
- 1...c5 2.Jc3 Jf6 3.Jf3 e6 4.g3 b6 (varianta L)
- 1...c5 2.Jf3 Jf6 3.d4 (varianta M)


Varianta A: 1...c6

Po tahu 1...c6 ve velké většině případů pozice přechází do jiného zahájení. Pokračování 2.d4 d5 vede do Slovanské obrany, 2.e4 d5 do Caro-Kannu a 2.Jf3 d5 3.b3 do Rétiho hry. A pokud po 2.g3 d5 3.Sg2 černý bude chtít sebrat pěšce 3...dxc4, bílý ho po 4.Ja3 bere s oboustrannými šancemi zpět, protože 4...b5? nejde pro 5.Jxb5.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta B: 1...e6

Po 1...e6 se bílý může rozhodnout pro různá zahájení, po 2.d4 d5 (nebo 2.Jc3 d5 3.d4) může přejít do pozic odmítnutého Dámského gambitu. Pokud bílý preferuje tah 2.Jf3, může hra pokračovat 2...d5 3.g3 (nebo 3.b3 Jf6 4.Sb2 Se7 5.e3 s vyrovnanými šancemi) 3...Jf6 4.Sg2 Se7 5.0-0 0-0 6.b3 s vyrovnanou hrou.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta C: 1...Jf6 2.Jc3 e6 3.e4

Mikenas-Carlsova varianta. Po 1...Jf6 často pozice přechází do Indických her a Dámského gambitu, např. 2.Jc3 e6 3.d4 Sb4 do Nimcovičovy indické a 2.Jc3 e6 3.d4 d5 do Dámského gambitu. Po 2.Jc3 e6 3.e4 má černý výběr mezi 3...c5 4.e5 Jg8 5.Jf3 Jc6 6.d4, kde má bílý malou výhodu, a 3...d5 4.e5 d4 5.exf6 dxc3 6.bxc3 Dxf6 7.d4 s oboustrannými možnostmi.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta D: 1...e5 2.Jc3 Sb4

Oblíbené pokračování bývalého mistra světa Viši Ananda, černý chce střelce vyměnit za jezdce. Bílý má kromě „jednoduchého“ 3.g3 Sxc3 4.bxc3 d6 5.Sg2 s rovnou hrou k dispozici 3.Jd5 a po 3...Sc5 (také je možno 3...Se7) 4.Jf3 (na případné 4.b4 je nejlepší 4...Sf8 s možnostmi na obou stranách) 4...c6 5.Jc3 c3 s přibližným vyrovnání.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta E: 1...e5 2.Jc3 f5

Holandský systém oblíbený především mezi amatérskými hráči (je možno takto hrát s přehozením tahů 2...Jc6 3.g3 f5). Černý ihned posiluje centrum, ale za cenu oslabení královského křídla. Bílý má možnost buď 3.d4 exd4 4.Dxd4 Jc6 5.De3 Kf7 (5...De7 6.Jd5! s výhodou), kde po 6.Jh3 s ideou Jh3-g5 stojí trochu lépe, nebo 3.g3 Jf6 4.Sg2 Jc6 5.d3 Sb4 s oboustrannými šancemi.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta F: 1...e5 2.Jc3 Jf6 3.g3

Poměrně frekventovaná varianta c6 Anglické, černý může 3...c6 s dalším d7-d5 (Brémský systém), 3...g6 (Brémský systém s g6) nebo dnes nejhranější 3...d5 (sicilská s obrácenými barvami) s dalším 4.cxd5 Jxd5 5.Sg2 Jb6 6.Jf3 Jc6 7.0-0 Se7 s rovnou hrou.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta G: 1...e5 2.Jc3 Jc6 3.Jf3 Jf6 4.e3

Varianta čtyř jezdců Anglické bez fiangetta střelce, v poslední době ve světové špičce velmi populární, hrají tak i nejlepší světoví hráči současnosti v čele s Magnusem Carlsenem a Fabianem Caruanou (dokonce za obě strany). Možné reakce černého jsou 4...d5 5.exd5 Jxd5 6.Sb5 Jxc3 7.bxc3 Sd6 s rovnou hrou, nebo 4...Sb4 5.Dc2 0-0 6.Jd5 s možnostmi jak pro bílého, tak i pro černého.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta H: 1...e5 2.Jc3 Jc6 3.Jf3 Jf6 4.d4

Okamžitý postup bílého v centru 4.d4 je také poměrně časté, statistiky jsou ale poměrně příznivé pro černého, proto se tato varianta v současné špičce již příliš neobjevuje. Po 4...exd4 (méně se nyní hraje dříve doporučované 4...e4) 5.Jxd4 Sb4 6.Sg5 (po 6.Jxc6 bxc6 7.Sd2 0-0 8.e3 d5 stojí černý dobře) 6...h6 7.Sh4 Sxc3 8.bxc3 Je5 s dobrou pozicí černého.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta I: 1...c5 2.Jc3 Jf6 3.g3 d5

Tento postup je také nazýván jako asymetrický systém. Po 4.cxd5 Jxd5 5.Sg2 má černý tři možnosti: 5...e6, 5...Jxc3 nebo 5...Jc7. Po 5...e6 6.Jf3 Se7 7.0-0 Jc6 8.d4 bílý stojí trochu lépe a stejně tak má bílý výhodu po 5...Jxc3 6.bxc3 g6 7.Vb1. Nejhranější možností je 5...Jc7 6.Jf3 Jc6 7.0-0 e5 8.d3 Se7 s přibližně vyrovnanou pozicí.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta J: 1...c5 2.Jc3 Jc6 3.g3

Černý ve většině případů pokračuje také bočním vývinem střelce 3...g6, hra tím dostává symetrický charakter, například 4.Sg2 Sg7 5.Jf3 Jf6 (nebo též 5...e6 6.0-0 Jge7 s vyrovnanou pozicí) 6.0-0 0-0 7.d4. A nyní buď 7...d6 8.d5 Ja5 s přechodem do pozic Královské indické obrany, anebo 7...cxd4 8.Jxd4 Jxd4 9.Dxd4 d6 s vyrovnáním.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta K: 1...c5 2.Jc3 Jc6 3.Jf3 Jf6 4.d4

Varianta čtyř jezdců je také často využívaná. Pokud bílý hraje 4.g3, přechází pozice do předchozí varianty s 3.g3. Po 4.d4 cxd4 5.Jxd4 pozice připomíná Sicilskou obranu, do které přejde například po 5...e6 6.e4. Po 5...e6 (možné je i 5...g6) je zajímavou variantou 6.Jdb5 d5 7.Sf4 e5 8.cxd5 exf4 9.dxc6 bxc6 10.Dxd8 Kxd8 11.Vd1+ Sd7, kde černý stojí dobře.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta L: 1...c5 2.Jc3 Jf6 3.Jf3 e6 4.g3 b6

Dámskoindický systém hojně používaný hráči současné světové špičky včetně mistra světa Magnuse Carlsena. Po 5.Sg2 Sb7 6.0-0 Se7 7.d4 cxd4 8.Dxd4 d6 9.Vd1 a6 10.b3 Jbd7 11.e4 vzniká systém „ježek“, kde má bílý sice prostorovou převahu, ale pěšci a6, b6, d6, e6 představující bodliny ježka jsou připraveny protivníka bolestně bodnout po d6-d5 nebo b6-b5.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta M: 1...c5 2.Jf3 Jf6 3.d4

Vzniká také po tazích 1.d4 Jf6 2.c4 c5, pokud bílý nejde do variant Benoni tahem 3.d5, ale hraje 3.Jf3. Varianta nese také označení Anti-Benoni. Po 3...cxd4 4.Jxd4 a 4...Jc6 přejde pozice do varianty K. Lze hrát také 4...e6, ale nejoblíbenější je gambitové 4...e5 5.Jb5 d5 6.cxd5 Sc5 s velmi dobrou kompenzací černého. Hrál tak s oblibou za mlada i legendární Garri Kasparov.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Diagram x: Typická kombinace v ?????

?????
?????
?????

?????
?????
?????Zpět

Doporučené partie: MOŽNÁ
bílý - černý, místo rok

Šachové testy:
Základní zavřená zahájení (2506)
Další zavřená zahájení (2507)
Všechna zavřená zahájení (2508)
Zásady zahájení (6107)
Zásady zahájení (6254)
Typické kombinace v zavřených hrách (připravujeme)

Naučit se víc o Anglické hře:
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 40. lekce (strana 174)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 40. lekce (strana 168)
R.Biolek: Šachová zahájení - Zavřené hry I, strany 5-51
R.Biolek: Šachové miniaturky, na více místech
L.Alster: Miniaturní šachové partie, strany 127-129
A.Rojzman: Šachové miniatúrky, strany 252-265
J.Konikowski, B.Modr: Malá učebnice šachových zahájení, strany 241-247
L.Pachman: Šachová zahájení v praxi, strany ?-?
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 40. lekce

Související témata:
Dámský gambit
Slovanská obrana
Tarraschova obrana
Albinův protigambit
Čigorinova obrana
Nimcovičova indická obrana
Dámská indická obrana
Bogoljubova indická obrana
Královská indická obrana
Grünfeldova indická obrana
Benoni
Volžský gambit
Budapešťský gambit
Holandská obrana
Birdova hra
Rétiho hra
Larsenova hra
Orangutan
Zahájení, zavřená zahájení
Zahájení
Zásady zahájení
Miniaturní partie
Rozdělení zahájení
Zavřená zahájení
Zahájení, rozdělení zahájení

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Petr Herejk, stav: rozpracováno)