Braní figur

Když figurka zahraje tah na pole, kde stojí figurka soupeře, tak tuto figurku sebere. Sebraná figura zmizí ze šachovnice.

Bílé figurky mohou sebrat ty černé. Černé mohou sebrat bílé. Hráč nemůže nikdy brát svoji vlastní figuru.

Braní figur je jedna ze základních metod boje. Sebráním soupeřovy figury zmenšujeme jeho armádu.


Diagram 1: Braní figurami

Když hráč táhne na pole obsazené soupeřovou figurou, tuto figuru soupeři sebere. Soupeřova figura zmizí ze šachovnice. Braní se vyznačuje značkou "x".

V naší pozici může bílý sebrat věží černého jezdce tahem Vxb6.

Bílý také může sebrat střelcem černou věž tahem Sxd8.

Diagram 2: Vlastní figury vzít nejde

Vlastní figury není možné sebrat. Vlastní figury jsou pro další naše figurky jako překážky, na které není možné vstoupit.

V pozici na diagramu bílá věž a1 může hrát pouze na pole označená zelenými šipkami. Na poli a3 věži překáží vlastní pěšec. Na poli c1 překáží střelec.

Bílý střelec f4 může hrát také jen na pole označená zelenou šipkou. Jezdec e4 a pěšci g2 a h5 jsou pro střelce překážky.Diagram 3: Braní pěšci

Pěšec se pohybuje rovně. Ale brát soupeřovy figury rovně nemůže - bere pouze šikmo o jedno pole.

V naší pozici může bílý pěšec b2 táhnout dopředu o jedno nebo o dvě pole nebo může sebrat černého jezdce c3 tahem bxc3.

Pěšec f4 nemůže jít dopředu, protože ho blokuje černý pěšec f5. Černého pěšce sebrat nemůže. Ale může sebrat černou věž tahem fxe5 nebo černého střelce tahem fxg5.
Diagram 4: Braní mimochodem

Speciálním způsobem, jak mohou pěšci brát soupeřovy pěšce, je braní mimochodem.

V naší pozici černý svým posledním tahem zahrál pěšcem o dvě pole dopředu z d7 na d5. Bílý na tahu ho může sebrat stejným způsobem, jako by ho sebral při tahu o jedno pole. Bílý zahraje exd6, bílý pěšec e5 se přesune na pole d6, černý pěšec d5 zmizí ze šachovnice.

Braní mimochodem je možné použít pouze při tahu soupeřova pěšce o dvě pole vpřed. A je možné pouze okamžitě po tomto soupeřově tahu. Později už braní mimochodem zahrát nejde.Diagram 5: Krále nejde vzít

Král je jediná figura, kterou nejde vzít (sebrat).

V naší pozici černý svým posledním tahem zahrál Sxc3. Tento tah byl proti pravidlům, protože černý král je pod útokem od bílé věže g1. Říkáme, že černý král má šach.

Bílý nemůže soupeřova krále vzít, ale požádá soupeře o vrácení tahu zpátky a černý místo Sxc3 zahraje tah Kh8, kterým zruší útok na svého krále (zruší šach).
Diagram 6: Braní nekryté figury

Často bývá velmi výhodné brát soupeřovy figury, které nejsou kryté. To znamená, že když my sebereme soupeřovu figuru, soupeř pak nemůže vzít tu naši.

V naší pozici bílý střelec e3 vezme nekrytého černého střelce tahem Sxc5.

Protože černý nemůže bílému nic sebrat, bílý svým tahem získal materiální převahu.

Diagram 7: Braní silnější figury

Velmi výhodné je také sebrat soupeři silnější figuru pomocí své slabší figury.

V naší pozici bílý sebere soupeři dámu tahem 1.Jxe5. Černý pak bílému sebere jezdce tahem 1...Jxe5.

Protože bílý sebral černému dámu a černý bílému pouze jezdce, získal bílý materiální převahu.

Diagram 8: Braní významné soupeřovy figury

Často bývá výhodné sebrat soupeři figuru, která je umístěná velmi útočně a vytváří nám nepříjemné hrozby.

V pozici na diagramu je výborně umístěný černý jezdec d4. Je skvěle umístěný ve středu šachovnice, útočí na věž c2 a také hrozí tahem Jf3+ zaútočit současně na bílého krále i dámu.

Bílý soupeřova silného jezdce vezme tahem 1.Sxd4, černý odpoví braním 1...exd4. Pro bílého byla tato výměna výhodná, protože se zbavil silné soupeřovy figury.Diagram 9: Braní obránce soupeřova krále

Cílem šachové partie je dát mat soupeřovu králi. Hráč, který dá mat, partii vyhraje.

Často se stává, že některá figurka je hlavním obráncem krále. Takového obránce je často výhodné sebrat.

V naší pozici černý jezdec f6 chrání důležité pole h7. Bílý na tahu sebere důležitého obránce tahem 1.Jxf6+ a po 1...Dxf6 ukončí partii tahem 2.Dxh7 mat.
Diagram 10: Vynucené braní

Dávat figuru s větší materiální hodnotou za soupeřovu figuru s menší hodnotou, je většinou nevýhodné. Někdy to však může být vynucené.

V pozici na diagramu útočí černá věž g6 na bílého krále a jedinou obranou bílého je tah 1.Dxg6. Bílý musí odevzdat dámu za soupeřovu věž.

Černý zahraje 1...hxg6 a díky materiální převaze v partii zvítězí.Zpět

Šachové testy:
Braní, útok a krytí (1203)
Šachová kouzla (6205)
Hodnota figur a výměny (6206)
Věž - všechna braní (1303)
Střelec - všechna braní (1304)
Pěšec - všechna braní (1306)

Šachová výuka:
Braní, útok a krytí (11203)

Naučit se víc o Braní figur:
M.Beil: Malé představení šachových kouzel, strany 54-57 a 118-119
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 2. lekce (strany 10-14)

Související témata:
Útok na figury
Krytí figur
Výměna figur
Proměna pěšce
Braní mimochodem
Šach
Zrušení šachu
Mat
Pat
Remíza
Základní postavení
Rošáda
Tři části šachové partie
Základy, herní prvky
Hodnota figur

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: hotovo)