Caro-Kann

Caro-Kann (též Caro-Kannova obrana) je zahájení charakterizované tahy 1.e4 c6.

Jde o jedno z nejčastěji hraných polootevřených zahájení, které je oblíbené pro svoji solidnost. Naproti tomu jeho nevýhodou je určitá pasivita.

Svým prvním tahem připravuje černý stejně jako ve Francouzské obraně tah 2...d5. Výhodou oproti Francouzské obraně je, že si černý neuzavírá bělopolného střelce.

Zahájení dostalo název po britském hráči Horatiovi Carovi (1862–1920) a po Rakušanovi Marcusi Kannovi (1820–1886), kteří společně zahájení analyzovali a v roce 1886 publikovali.


Caro-Kann: 1.e4 c6

Nejčastější pokračování:

- 2.Jf3 d5 3.Jc3 (varianta A)
- 2.d4 d5 3.e5 (varianta B)
- 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 bez 4.c4 (varianta C)
- 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 (varianta D)
- 2.d4 d5 3.Jc3 dxe4 4.Jxe4 Jf6 (varianta E)
- 2.d4 d5 3.Jc3 dxe4 4.Jxe4 Jd7 (varianta F)
- 2.d4 d5 3.Jc3 dxe4 4.Jxe4 Sf5 (varianta G)


Varianta A: 2.Jf3 d5 3.Jc3

Varianta dvou jezdců. Záměrem bílého je těžit z rychlého vývinu obou jezdců a zachovat si možnosti týkající se d-pěšce. Nejlepší odpovědí černého je 3...Sg4 a po 4.h3 může černý 4...Sxf3 5.Dxf3 a například 5...e6 s pevnou pozicí černého. Ale také riskantnější 5...Sh5 6.cxd5 exd5 7.Sb5+ Jc6 8.g4 Sg6 9.Je5 Vc8 10.h4 f6 s oboustrannými šancemi.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta B: 2.d4 d5 3.e5

Zavřená varianta. Dříve byla zavřená varianta kvůli 3...Sf5 s rychlým vývinem střelce považována za méněcennou, v 80. letech minulého století přišel do módy ostrý tzv. Bajonetový útok 4.Jc3 e6 5.g4, se kterým slavil úspěchy lotyšský velmistr Alexej Širov. Další, velmistry dnes dosti používanou možností, je klidné 4.Jf3 e6 5.Se2 (Shortův systém), možné je také agresivnější 4.h4 h5 5.c4.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta C: 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 (bez 4.c4)

Výměnná varianta. Bílý obvykle hraje 4.Sd3 (aby zabránil přirozenému tahu Sc8-f5), s následným c2-c3. Tato varianta je všeobecně považována za klidnější, připomínající Dámský gambit s obrácenými barvami (1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 Jf6 4.cxd5 exd5).

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta D: 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4

Velmi oblíbeným receptem na Caro-Kann je Panovův útok podle sovětského mistra Vasilije Panova (1906–1973). Vede k typickým pozicím s izolovaným d-pěšcem. Nejčastějším pokračováním je 4...Jf6 5.Jc3 a buď klidnější 5...e6, nebo 5...g6 6.cxd5 Sg7 většinou s přechodnou obětí pěšce na d5, anebo 5...Jc6 6.Jf3 (nebo 6.Sg5) 6...Sg4 7.cxd5 Jxd5 8.Db3 s možností velmi ostrých variant.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta E: 2.d4 d5 3.Jc3 dxe4 4.Jxe4 Jf6

Po 5.Jxf6 jde černý dobrovolně do pozice s dvojpěšcem. Po 5...exf6 (Korčného varianta nebo též Tarkakowerova varianta) má černý možnost rychlého vývinu svých střelců, bílý má ale lepší pěšcovou strukturu. Po 5...gxf6 (Lasker-Bronštejnův systém) je otázkou, zda kompenzace černého v podobě otevřeného g-sloupce pro věž vyváží znehodnocenou pěšcovou strukturu.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta F: 2.d4 d5 3.Jc3 dxe4 4.Jxe4 Jd7

Moderní varianta (též zvaná Nimcovičova varianta nebo Smyslovova varianta). Cílem tahu 4...Jd7 je po následném 5...Jgf6 a případném 6.Jxf6 sebrat jezdcem a vyhnout se dvojpěšci (viz varianta C). Nevýhodou je zpožděný vývin střelce c8. Bílý často reaguje 5.Sc4, 5.Sd3 nebo agresivně 5.Jg5 s vtipnou myšlenkou 5...h6 6.Je6.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta G: 2.d4 d5 3.Jc3 dxe4 4.Jxe4 Sf5

Londýnská varianta (též Capablancova varianta). Nejpoužívanější varianta v Caro-Kannu, černý ihned vyvíjí střelce, na kterého bílý obvykle útočí tahy 5.Jg3 Sg6 a bílý má teď několik možností. Nejčastěji se hraje 6.h4 h6 7.Jf3 Jd7 8.h5 Bh7, kde pozice černého je stísněná, ale pevná, s poměrně bezproblémovým vývinem a možností rošády na obě křídla.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Diagram x: Typická kombinace v ?????

?????
?????
?????

?????
?????
?????Zpět

Doporučené partie: MOŽNÁ
bílý - černý, místo rok

Šachové testy:
Polootevřená zahájení (2504)
Otevřená a polootevřená zahájení (2505)
Zásady zahájení (6107)
Zásady zahájení (6254)
Typické kombinace v polootevřených zahájeních (připravujeme)

Naučit se víc o Caro-Kannu:
R.Biolek: Šachová zahájení - Polootevřené hry, strany 67-99
R.Biolek: Šachové miniaturky, na více místech
L.Alster: Miniaturní šachové partie, strany 80-86
A.Rojzman: Šachové miniatúrky, strany 93-104
J.Konikowski, B.Modr: Malá učebnice šachových zahájení, strany 131-134
L.Pachman: Šachová zahájení v praxi, strany ?-?

Související témata:
Sicilská obrana
Skandinávská obrana
Pircova obrana
Francouzská obrana
Aljechinova obrana
Nimcovičova obrana
Zahájení, polootevřená zahájení
Zahájení
Zásady zahájení
Miniaturní partie
Rozdělení zahájení
Polootevřená zahájení
Zahájení, rozdělení zahájení

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Petr Herejk, stav: rozpracováno)