Dámský gambit

Dámský gambit začíná tahy 1.d4 d5 2.c4.

Toto zahájení bylo zmíněno v Göttingenském rukopisu z roku 1490. V průběhu let se z Dámského gambitu stalo jedno z nejpopulárnějších zahájení. Svého vrcholu dosáhl ve dvacátých a třicátých letech minulého století. V roce 1927 v zápase o titul mistra světa mezi Capablancou a Aljechinem se při 34 odehraných partiích s výjimkou 1. a 3. partie hrál vždy Dámský gambit.

Název zahájení je odvozen od oběti bílého c-pěšce na dámském křídle. Ve skutečnosti se však o pravý gambit vlastně nejedná, oběť pěšce je totiž pouze zdánlivá. Po jejím případném přijetí může bílý, pokud chce, dobýt pěšce ihned zpět (Dd1-a4+-c4). V některých variantách však černý oběť přijme dodatečně a gambitového pěšce hájí.

Dámský gambit: 1.d4 d5 2.c4

Nejčastější pokračování:

- 2...dxc4 (varianta A)
- 2...c5 (varianta B)
- 2...Sf5 (varianta C)
- 2...Jf6 (varianta D)
- 2...g6 (varianta E)
- 2...e6 3.Jc3 Jf6 4.cxd5 (varianta F)
- 2...e6 3.Jc3 Jf6 4.Jf3 Se7 5.Sf4 (varianta G)
- 2...e6 3.Jc3 Jf6 4.Jf3 Sb4 (varianta H)
- 2...e6 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 Jbd7 5.e3 c6 6.Jf3 Da5 (varianta I)
- 2...e6 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 Se7 5.e3 0-0 6.Jf3 h6 7.Sh4 b6 (varianta J)
- 2...e6 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 Se7 5.e3 0-0 6.Jf3 h6 7.Sh4 Je4 (varianta K)
- 2...e6 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 Se7 5.e3 0-0 6.Jf3 Jbd7 7.Vc1 c6 (varianta L)


Varianta A: 2...dxc4 

Přijatý dámský gambit. Tahem 2...dxc4 bere černý nabízeného pěšce a vzdává se centra. Bílý může reagovat 3.e3, 3.e4, 3.Jc3 nebo nejčastěji 3.Jf3 Jf6 4.e3. Pěšce bere v dalším průběhu zpět, ale černý obvykle hraje c7-c5 a c5xd4, kde vzniká pozice s izolovaným pěšcem bílého. Přijatý dámský gambit občas používají i nejlepší světový hráči, jako například Američan Fabiano Caruana.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta B: 2...c5 

Symetrická varianta. Černý se symetrickou odpovědí 2...c5 snaží narušit běžné hrané pozice Dámského gambitu. Nejčastější postup je 3.cxd5 Dxd5 4.Jf3 cxd4 5.Jc3 Da5 6.Jxd4, případně 3...Jf6 4.e4! Jxe4 5.dxc5, v obou případech s mírnou výhodou bílého. Symetrickou variantu používá ze světových hráčů Šachrijar Mameďjarov.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta C: 2...Sf5

Keresova obrana (také Baltská varianta).  Je neobvyklou variantou odmítnutého dámského gambitu. Řeší radikálně obvyklé problémy s vývinem bělopolného střelce, nevýhodou je oslabené pole b7. Po 3.cxd5 Sxb1 4.Da4+ c6 5.dxc6 Jxc6 6.Vxb1 Dxd4 7.Dxd4 Jxd4 8.e3 má bílý díky dvojici střelců mírnou výhodu.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta D: 2...Jf6

Marshallova obrana podle amerického hráče první poloviny minulého století Franka Marshalla. Po 3.cxd5 braní na d5 jak 3...Jxd5 4.e4 Jf6 5.Jc3 e6 6.Jf3 Sb4 7.Sd3, tak 3...Dxd5 4.Jc3 Da5 5.Jc3 e4 6.Sd2 dává bílému náskok ve vývinu a silný střed. Nepříliš korektní možností za černého je zahrát „gambitově“ 3...c6 ve stylu Skandinávského gambitu, nebo 3...e6 podle Islandského gambitu.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta E: 2...g6

Aljechinova varianta. Málo hraná varianta se jménem mistra světa Alexandera Aljechina, který tak občas hrál. Ideou je boční vývin střelce na g7, odkud kontroluje dlouhou diagonálu. Varianta ale není považována za plnohodnotnou, bílý po 3.cxd5 Dxd5 4.Jc3 Dd8 5.e4 získá velkou výhodu ve vývinu.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta F: 2...e6 3.Jc3 Jf6 4.cxd5 exd5

Výměnná varianta. Po 4...exd5 5.Sg5 c6 vzniká tzv. Karlovarská struktura. Plánem bílému je obsadit střed pomocí Jg1-e2, f2-f3 s následným e2-e4, nebo hrát tzv. „minoritní“ útok pomocí plánu b2-b4-b5xc6 s cílem vytvořit slabého pěšce na c6. Černý má zase možnost bezproblémového vývinu bělopolného střelce a využití e-sloupce. Šance jsou přibližně vyrovnané.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta G: 2...e6 3.Jc3 Jf6 4.Jf3 Se7 5.Sf4

Harrwitzův útok. Bílý umisťuje střelce na f4, což je v poslední době poměrně oblíbené pokračování řady špičkových hráčů, včetně mistra světa Magnuse Carlsena. Hra většinou pokračuje 5...0-0 6.e3 c5 7.dxc5 Sxc5, kde černý většinou po 8.cxd5 Jxd5 9.Jxd5 exd5 hraje s izolovaným pěšcem, ale pozice je přibližně vyrovnaná.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta H: 2...e6 3.Jc3 Jf6 4.Jf3 Sb4

Stará Ragozinova varianta se v poslední době opět začala objevovat v repertoáru světových hráčů včetně mistra Magnuse Carlsena. Po logickém 5.Sg5 může černý zvolit starodávnou Vídeňskou variantu 5...dxc4 6.e4 c5 7.e5 s oboustranně velmi ostrou hrou nebo klidnější 5...h6 6.Sxf6 Dxf6 7.Db3 s aktivnější pozicí bílého, černý má ale zase dvojici střelců.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta I: 2...e6 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 Jbd7 5.e3 c6 6.Jf3 Da5

Cambridge-Springská varianta podle městečka v Pensylvánii, kde se na turnaji v roce 1904 hrála tato varianta několikrát. Pro jednoduchý plán tlaku na jezdce c3 (Jf6-e4, Sf8-b4) je velmi oblíbená mezi amatérskými hráči, protože bílý může spadnout do několika pastí. Za bílého je nejlepší reakcí 7.Jd2 a po 7...Sb4 8.Dc2 je hra přibližně vyrovnaná.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta J: 2...e6 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 Se7 5.e3 0-0 6.Jf3 h6 7.Sh4 b6

Tartakowerův systém (nebo Tartakower-Makogonov-Bondarevsky systém). Jeden z nejsolidnějších systémů Dámského gambitu. Černý řeší problém bělopolného střelce vývinem na b7 a v dalším průběhu prosazuje po Jb7-d7 tah c7-c5. Obvyklý průběh je 8.Vc1 Sb7 9.Se2 dxc4 10.Sxc4 Jbd7 11.0-0 c5 s vyrovnanou hrou.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta K: 2...e6 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 Se7 5.e3 0-0 6.Jf3 h6 7.Sh4 Je4

Laskerova varianta s rychlou výměnou dvojice lehkých figur je solidní a dosti hrané zahájení. Použil ho Anand v poslední partii zápasu o titul mistra světa proti Topalovovi v roce 2010 a výhrou černými rozhodl o svém titulu mistra světa. Hlavní variantou je 8.Sxe7 Dxe7 9.Vc1 c6 10.Sd3 Jxc3 11.Vxc3 dxc4 12.Sxc4 Jd7 13.0-0 e5 s vyrovnáním.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta L: 2...e6 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 Se7 5.e3 0-0 6.Jf3 Jbd7 7.Vc1 c6

Ortodoxní obrana dříve na turnajích velmi frekventovaná. Po 8.Sd3 dxc4 9.Sxc4 se černý vzdává středu, ale bílý ztratil tempo střelcem. Zavřený bělopolný střelec černého je nevýhodou jen krátkodobou, neboť po 9...Jd5 10.Sxe7 Dxe7 11.0-0 Jxc3 12.Vxc3 e5 (Capablancův uvolňovací systém) se dráha pro střelce otevírá a hra je vyrovnaná.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Diagram x: Typická kombinace v ?????

?????
?????
?????

?????
?????
?????Zpět

Doporučené partie: MOŽNÁ
bílý - černý, místo rok

Šachové testy:
Základní zavřená zahájení (2506)
Další zavřená zahájení (2507)
Všechna zavřená zahájení (2508)
Zásady zahájení (6107)
Zásady zahájení (6254)
Typické kombinace v zavřených hrách (připravujeme)

Naučit se víc o Dámském gambitu:
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 40. lekce (strany 172-173)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 40. lekce (strany 166-167)
R.Biolek: Šachová zahájení - Zavřené hry I, strany 65-88, 125-163
R.Biolek: Šachové miniaturky, na více místech
L.Alster: Miniaturní šachové partie, strany 95-102
A.Rojzman: Šachové miniatúrky, strany 157-173 a 178-179
J.Konikowski, B.Modr: Malá učebnice šachových zahájení, strany 148-168
L.Pachman: Šachová zahájení v praxi, strany ?-?
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 40. lekce

Související témata:
Slovanská obrana
Tarraschova obrana
Albinův protigambit
Čigorinova obrana
Nimcovičova indická obrana
Dámská indická obrana
Bogoljubova indická obrana
Královská indická obrana
Grünfeldova indická obrana
Benoni
Volžský gambit
Budapešťský gambit
Holandská obrana
Anglická hra
Birdova hra
Rétiho hra
Larsenova hra
Orangutan
Zahájení, zavřená zahájení
Zahájení
Zásady zahájení
Miniaturní partie
Rozdělení zahájení
Zavřená zahájení
Gambit
Zahájení, rozdělení zahájení

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Petr Herejk, stav: rozpracováno)