Diagonály

Diagonály jsou šikmé směry na šachovnici.

Jsou důležité hlavně pro figury, které se umí pohybovat šikmo (střelec, dáma).

Některé diagonály jsou dlouhé (až 8 polí), jiné jsou kratší (třeba jen dvě pole).

Všechna pole na jedné diagonále mají stejnou barvu.

Diagram 1: Diagonály

Diagonály značíme pomocí jejich krajních polí.

Na našem diagramu je zeleně vyznačená diagonála a2 - g8.

Žlutě je vyznačená diagonála d1 - h5.


Diagram 2: Nejdelší diagonály

Na šachovnici jsou dvě nejdelší diagonály. Obě mají 8 polí.

Zeleně je vyznačená diagonála a1 - h8.

Žlutě je vyznačená diagonále h1 - a8.


Diagram 3: Otevřené a blokované diagonály

Nejméně pohyblivá jednotka šachové armády je pěšec. Diagonály, na kterých stojí pěšci, jsou blokované.

Některé diagonály jsou volné a umožňují rychlé přesuny figur (střelec, dáma). Zeleně je vyznačená otevřená diagonála b1 - h7.

Jiné diagonály jsou blokované pěšci. Žlutě je vyznačená pevně zablokovaná diagonála h2 - b8.
Diagram 4: Význam otevřených diagonál pro střelce

Střelec se pohybuje pouze po diagonálách.

Jeho síla závisí na tom, jestli je umístěný na otevřených diagonálách, kde má velkou působnost.

V naší pozici je bílý střelec e5 velmi silný. Na otevřených diagonálách má výbornou působnost.

Naproti tomu černý střelec d7 je zablokovaný vlastními pěšci a velmi slabý.
Diagram 5: Otevření diagonály

Pro své figurky (hlavně pro střelce) můžeme zablokované diagonály otevřít. Naši střelci tím získají větší pohyblivost.

V naší pozici může bílý postoupit pěšcem d4 na d5 a tím otevře cestu střelci c3 k útoku na černého krále.


Diagram 6: Král slabý po diagonále

Když mohou soupeřovy figurky ohrožovat našeho krále po otevřené a špatně bráněné diagonále, říkáme, že je král slabý po diagonále.

V naší pozici je pro bílého slabá diagonála h1 - a8.

Bílý nemá žádné figurky schopné o tuto diagonálu bojovat, zatímco černý diagonálu obsadil dámou a střelcem. Černý brzy zvítězí díky hrozbám bílému králi.
Diagram 7: Využití diagonály - vazba

Velmi častým využitím diagonál je vytváření vazby. Vazba je způsob znehybnění soupeřových figur stojících na stejném sloupci, řadě nebo diagonále.

Vazba je způsob, kterým figury jedné strany mohou znehybnit a případně získat figury soupeře. Vazby po diagonálách mohou vytvářet střelci a dámy.

V naší pozici stojí černá dáma a černý král na stejné diagonále. Bílý střelec f1 toho využije a tahem Sb5 sváže černou dámu. Dáma vlastním tělem kryje svého krále, takže z útoku nemůže utéct.Diagram 8: Využití diagonály - napíchnutí figur

Vlastní figury postavené na stejné diagonále se mohou snadno ocitnout v nebezpečí.

V pozici na diagramu stojí černý král i černá dáma na diagonále h2 - b8. Bílý toho využije tahem 1.Db8+. Po ústupu černého krále sebere soupeřovu dámou 2.Dxh2.

Tomuto způsobu útoku na figury stojící na stejném sloupci, řadě nebo diagonále, říkáme napíchnutí figur.Zpět

Šachové testy:
Šachovnice (1102)
Šachovnice (6101)

Šachová výuka:
Šachovnice (11102)
Využití diagonál (13631)

Naučit se víc o Diagonálách:
M.Beil: Malé představení šachových kouzel, strany 16-17
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 1. lekce (strany 8-9)
M.Beil: Šachová cvičebnice 1. díl, 1. lekce (strany 1-12)
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 1. lekce

Související témata:
Šachy
Šachovnice
Sloupce
Řady
Šachová notace
Základy, šachovnice

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: před zapracováním připomínek)