Gambit

Gambity jsou zahájení, ve kterých jeden z hráčů obětuje materiál (nejčastěji pěšce) za nějakou výhodu. Takové výhodě, získané za obětovaný materiál, říkáme kompenzace.

Nejčastěji se jedná o tyto výhody:

- Rychlejší vývin figur.
- Obsazení středu šachovnice.
- Útok na soupeřova krále.
- Aktivita figur, otevření sloupců a diagonál.

Větší množství gambitů hraje bílý (obětí ještě zvětšuje svůj tlak), ale hrají se i gambity za černého. Gambity je někdy možné odmítnout, tedy nepřijmout nabízenou oběť.

Níže najdete přehled nejčastějších gambitových zahájení.


Diagram 1: Královský gambit

1.e4 e5 2.f4

Bílý obětuje pěšce za kontrolu středu šachovnice. V budoucnu se může hodit i polootevřený f-sloupec.

Vznikající pozice: Často velmi ostré, s možností útoku na krále a romantických obětí.

Podrobněji o Královském gambitu.
Diagram 2: Ukázka kompenzace v královském gambitu

Tato pozice vznikla po tazích 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Jf3 g5 4.Sc4 g4 5.Je5 Dh4+ 6.Kf1 Jh6 7.d4 d6 8.Jd3 f3 9.g3 De7 10.Jc3.

Černý má pěšce navíc a bílý už nemůže dělat rošádu.

Bílý na oplátku kontroluje střed šachovnice a má náskok ve vývinu. Černý král je zatím v centru a do rošádového bezpečí má zatím daleko.
Diagram 3: Evansův gambit

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.b4

Bílý obětuje pěšce, aby po 4...Sxb4 s tempem zahrál 5.c3 a následně postupem d2-d4 obsadil střed.

Vznikající pozice: Bílý zpravidla ovládá střed šachovnice, vyvíjí tlak na pole f7 a často se snaží otevřít sloupce na černého krále v centru.

Podrobněji o Evansově gambitu.Diagram 4: Severský gambit

1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Sc4 cxb2 5.Sxb2

Bílý obětoval dva pěšce za rychlejší vývin figur a za otevření sloupců a diagonál pro své figury. Bílí střelci mají velikou sílu.

Vznikající pozice: Často velmi útočné pozice, ale nezřídka dojde k brzké výměně dam a pozice může přejít do koncovky.

Podrobněji o Severském gambitu.


Diagram 5: Lotyšský gambit

1.e4 e5 2.Jf3 f5

Po vzoru královského gambitu černý obětovává pěšce za ovládnutí středu (3.exf5 e4).

Vznikající pozice: Po nejlepším 3.Jxe5 získá bílý slušnou výhodu, v nezvyklé pozici však musí hrát pozorně.

Podrobněji o Lotyšském gambitu.Diagram 6: Střední gambit

1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Sc4

Bílý prozatím nevzal pěšce na d4 a spoléhá se na rychlý vývin figur, tlak na pole f7 a možnost postupu e4-e5. Pěšce d4 může v budoucnu vzít, ale také pokračovat gambitově c2-c3.

Vznikající pozice: Ostrá figurová hra s rychlými zápletkami.

Podrobněji o Středním gambitu se dozvíte v kapitolách Střední hra a Severský gambit.Diagram 7: Skotský gambit

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.d4 exd4 4.Sc4 (nebo 4.c3)

Bílý nebere pěšce d4 a soustředí se na rychlý vývin figur, tlak na pole f7 a brzkou rošádu.

Vznikající pozice: Ostrá figurová hra, možnost přechodu do jiných otevřených zahájení (například do hry dvou jezdců v obraně (po 4...Jf6).

Podrobněji o Skotském gambitu.Diagram 8: Sicilský gambit 

1.e4 c5 2.b4

Bílý obětovává b-pěšce za ovládnutí středu postupem d2-d4 a za možnosti rozehrát černopolného střelce (Sb2 nebo a3 s dalším Sxa3).

Vznikající pozice: Prostorová převaha bílého, černý musí vhodným způsobem bojovat o střed.

Podrobněji o Sicilském gambitu se dozvíte v kapitole Sicilská obrana.Diagram 9: Morra gambit

1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3

Obětí pěšce si bílý otevírá c-sloupec a d-sloupec pro věže a získává aktivní místa i pro lehké figury.

Vznikající pozice: Bílý získává dynamickou pozici s figurovým tlakem, někdy i možnost e4-e5.

Podrobněji o Morra gambitu se dozvíte v kapitole Sicilská obrana.
Diagram 10: Dámský gambit

1.d4 d5 2.c4

Po přijetí oběti tahem 2...dxc4 bílý získá převahu v centru a pěšce c4 stejně časem sebere. Černý nejčastěji pěšce nebere a hraje 2...e6 nebo 2...c6.

Vznikající pozice: Většinou vzniká poziční manévrovací boj, typický pro zavřená zahájení.

Podrobněji o Dámském gambitu.Diagram 11: Volžský gambit

1.d4 Jf6 2.c4 c5 3.d5 b5

Černý obětovává pěšce za otevření a-sloupce a b-sloupce. Po 4.cxb5 zpravidla 4...a6.

Vznikající pozice: Po otevřených sloupcích "a", "b" získá černý dlouhodobý tlak, bílý hledá protihru v centru a na královském křídle.

Podrobněji o Volžském gambitu.Diagram 12: Budapešťský gambit

1.d4 Jf6 2.c4 e5

Touto obětí pěšce černý rozbíjí bílé centrum. Při přesné hře získá bílý příjemnou výhodu.

Vznikající pozice: Pěšce e5 černý zpravidla získá zpátky, bílý jej nebude za každou cenu držet a soustředí se na dokončení vývinu figur a uvedení krále do bezpečí.

Podrobněji o Budapešťském gambitu.Diagram 13: Albinův protigambit

1.d4 d5 2.c4 e5

Rychlý protiúder v centru, kdy černý po 3.dxe5 pokračuje 3...d4 s narušením vývinu bílých figur.

Vznikající pozice: Když si bílý nedá pozor, může se jeho král zadržený v centru ocitnout v nebezpečí.

Podrobněji o Albinově protigambitu.Zpět

Šachové testy:
Základní zahájení - 32 (2509)
Zásady zahájení (6107)
Zásady zahájení (6254)
Typické kombinace v gambitových zahájeních (připravujeme)

Šachová výuka:
Otevřená zahájení III (12503)
Otevřená zahájení IV (12504)
Otevřená zahájení III - tahy (12523)
Otevřená zahájení IV - tahy (12524)

Naučit se víc o Gambitech:
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 38.-40. lekce (strany 162-174)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 38.-40. lekce (strany 152-169)
M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl, 38. lekce (strany 29-38)
R.Biolek: Šachová zahájení - Otevřené hry, na více místech
R.Biolek: Šachová zahájení - Polootevřené hry, na více místech
R.Biolek: Šachová zahájení - Zavřené hry I, na více místech
R.Biolek: Šachová zahájení - Zavřené hry II, na více místech
R.Biolek: Šachové miniaturky, strany 9-10 a 136-137
L.Alster: Miniaturní šachové partie, na více místech
A.Rojzman: Šachové miniatúrky, na více místech
J.Konikowski, B.Modr: Malá učebnice šachových zahájení, na více místech
L.Pachman: Šachová zahájení v praxi, na více místech
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 38. lekce

Související témata:
Zahájení
Zásady zahájení
Boj o střed
Vývin figur
Bezpečí krále
Miniaturní partie
Rozdělení zahájení
Otevřená zahájení
Polootevřená zahájení
Zavřená zahájení
Zahájení, rozdělení zahájení

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: připomínkování)