Holandská obrana

Holandská obrana je šachové zahájení charakterizované tahy 1.d4 f5.

Holandská obrana je jednou z nejstarších zavřených her. První se o ní zmínil holandský šachista, žák Philidora Elias Stein (1748-1812) v knize „Nouvel essai sur le jeu des Echecs“. Hrávali ji občas mistři světa Alexandr Aljechin a Michail Botvinnik. Z partií nejvyšší úrovně se dnes Holandská hra poněkud vytratila, neboť je považována za příliš riskantní. Hrává ji Hikaru Nakamura a občas ji použil Nigel Short nebo Vasilij Ivančuk.

Nesymetrickou odpovědí f5 se černý snaží zmocnit iniciativy a jeho cílem je často hra na výhru. Může se rozhodnout bojovat o pole e5 nebo se ho vzdát a bojovat o pole e4. Bílý má útočné vyhlídky na dámském, černý na královském křídle.

Holandská obrana: 1.d4 f5

Nejčastější pokračování:

- 2.h3 (varianta A)
- 2.g4 (varianta B)
- 2.e4 (varianta C)
- 2.Sg5 (varianta D)
- 2.Jc3 (varianta E)
- 2.c4 Jf6 3.Jc3 e6 4.Jf3 Sb4 (varianta F)
- 2.g3 Jf6 3.Sg2 g6 (varianta G)
- 2.g3 Jf6 3.Sg2 e6 4.Jf3 d5 (varianta H)
- 2.g3 Jf6 3.Sg2 d6 4.Jf3 e6 (varianta I)


Varianta A: 2.h3

Na první pohled skromný tah 2.h3 s ideou g2-g4 hrál poprvé německý šachista Carl Mayet (1810-1868) v zápase s von der Lasou 1839, později jej používal i Viktor Korčnoj. Černý učiní nejlépe, když gambit odmítne po 2...Jf6 3.g4 tahem 3...d5. Po 4.g5 Je4 5.Jf3 e6 6.Sf4 c5 je g-pěšec bílého spíše slabinou a černý díky tomu stojí lépe.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta B: 2.g4

Ostrý gambit 2.g4 je veden snahou odklonit černého pěšce od kontroly pole e4 ve stylu Sicilského gambitu. Nejlepší pro černého je 2...fxg4 3.h3 a nyní 3...g3! 4.fxg3 Jf6 5.Jc3 d5 se slušnými vyhlídkami na zisk výhody. Pokud bílý hraje 3.e4, může černý pokračovat 3...d5 4.e5 Sf5 5.h3 Dd7 a stojí lépe.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta C: 2.e4

Gambit pojmenovaný po anglickém mistru Howardu Stauntonovi (1810-1874), který ho použil v roce 1846. Po 2...fxe4 3.Jc3 Jf6 má bílý dvě možnosti. Buď 4.Sg5 Jc6 5.d5 Je5 6.Dd4 Jf7 s nejasnou hrou. Anebo 4.f3, na což může černý hrát 4...exf3 s kompenzací bílého za pěšce, nebo 4...d5 5.fxe4 dxe4 s komplikovanou hrou výhodnější spíše pro černého.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta D: 2.Sg5

Trochu provokativní tah založený na léčce 2...h6 3.Sh4 g5 4.Sg3 f4? 5.e3 fxg3 6.Dh5 mat. Černý má na výběr kromě předchozí varianty vylepšené o 4...Jf6 s oboustrannými možnostmi také 2...c6 3.e3 Db6 s protihrou, anebo 2...g6 3.Jc3 (nebo 3.c4 Sg7 4.g3 Jf6 s přechodem do Leningradské varianty) 3...Sg7 4.e4 dxe4 4.Jxe4 d5 s nejasnou pozicí.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta E: 2.Jc3

Bílý se po tahu 2.Jc3 snaží se prosadit tah e2-e4. Černý tomu může ihned bránit 2...d5. Na to bílý může hrát 3.Sf4 Jf6 4.e3 (4.Jb5 Ja6) 4...e6 5.Jf3 Sd6 s vyrovnáním. Anebo 3.Sg5 c6 4.e3 Db6 s šancemi pro obě strany. A druhá možnost černého 2...Jf6 3.Sg5 e6 by po 4.e4 vedla do výhodné varianty pro bílého ve Stauntonově gambitu.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta F: 2.c4 Jf6 3.Jc3 e6 4.Jf3 Sb4

Bílý může proti Holandské obraně hrát výstavbu s 2.c4 bez bočního vývinu bělopolného střelce. Černý může použít tah 4...Sb4. Hra pak nejčastěji pokračuje 5.Sd2 (také ale 5.Db3, jak použil Aronjan proti Carlsenovi v roce 2016) 5...0-0 6.e3 b6 7.Sd3 Sb7 8.0-0 a dále 8...Sxc3 9.Sxc3 Je4 s vyrovnáním.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta G: 2.g3 Jf6 3.Sg2 g6

Leningradský systém. Fianchetto střelce je nejsolidnější a hlavní odpovědí proti Holandské obraně. Bílý si tu zajistí královské křídlo proti útočným možnostem černého. Leningradský systém může vzniknout také přehozením tahů 2.c4 s pozdějším g2-g3. Hlavním pokračováním je 4.Jf3 Sg7 5.0-0 0-0 6.c4 d6 7.Jc3 a nyní 7...De8 8.d5 Ja6, kde černý není bez šancí.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta H: 2.g3 Jf6 3.Sg2 e6 4.Jf3 d5

Stonewall (kamenná zeď). Je charakteristická pěšcovým řetězem c6-d5-e6-f5 a dává černému velmi pevné pěšcové postavení ve středu a kontrolu pole e4. Nevýhodou jsou ale slabá černá pole v táboře černého, především pole e5 a špatný bělopolný střelec. Hlavní varianta je 5.0-0 Sd6 6.c4 c6 a nyní nejčastěji 7.b3 De7 (Jinak 8.Sa3) 8.Sb2 0-0 s oboustrannými šancemi.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta I: 2.g3 Jf6 3.Sg2 d6 4.Jf3 e6

Varianta s pěšci d6 a e6, např. 5.c4 Se7 6.0-0 0-0 7.Jc3 (pozice lze dosáhnout i prohozením tahů) se nazývá podle sovětského šachisty systémem Iljina Ženevského (1894-1941). Nejlepším pokračováním je nyní 7...De8 s pružnou pozicí, např. 8.Ve1 Dg6 9.e4 Jxe4 10.Jxe4 fxe4 11.Vxe4 Jc6 (jen ne 11...Dxe4 pro Jh4) s oboustrannými možnostmi.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Diagram x: Typická kombinace v ?????

?????
?????
?????

?????
?????
?????Zpět

Doporučené partie: MOŽNÁ
bílý - černý, místo rok

Šachové testy:
Základní zavřená zahájení (2506)
Další zavřená zahájení (2507)
Všechna zavřená zahájení (2508)
Zásady zahájení (6107)
Zásady zahájení (6254)
Typické kombinace v zavřených hrách (připravujeme)

Naučit se víc o Holandské obraně:
R.Biolek: Šachová zahájení - Zavřené hry II, strany 263-279
R.Biolek: Šachové miniaturky, na více místech
L.Alster: Miniaturní šachové partie, strany 123-126
A.Rojzman: Šachové miniatúrky, strany 243-249
J.Konikowski, B.Modr: Malá učebnice šachových zahájení, strany 234-238
L.Pachman: Šachová zahájení v praxi, strany ?-?

Související témata:
Dámský gambit
Slovanská obrana
Tarraschova obrana
Albinův protigambit
Čigorinova obrana
Nimcovičova indická obrana
Dámská indická obrana
Bogoljubova indická obrana
Královská indická obrana
Grünfeldova indická obrana
Benoni
Volžský gambit
Budapešťský gambit
Anglická hra
Birdova hra
Rétiho hra
Larsenova hra
Orangutan
Zahájení, zavřená zahájení
Zahájení
Zásady zahájení
Miniaturní partie
Rozdělení zahájení
Zavřená zahájení
Zahájení, rozdělení zahájení

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Petr Herejk, stav: rozpracováno)