Manévr figurou

Manévr figurou je nejméně dvoutahový přesun figury na jiný úsek šachovnice, na kterém tato figura vytvoří matový útok nebo jinou silnou hrozbu.

Figurové manévry jsou obzvláště nebezpečné tehdy, když jsou prováděny se šachem. Každým tahem se šachem získáváme čas na provedení dalšího kroku manévru.

Některé manévry jsou dvoutahové, jiné mohou mít i mnoho tahů. Do některých manévrů se může zapojit i více figur.

Cílem manévru může být i materiální zisk, například dosažení dvojího úderu nebo napíchnutí.






Diagram 1: Manévr figurou - mat 2. tahem

V naší pozici chce bílý převést jezdce z c7 na takové pole, odkud by útočil na pole a8 a přitom neblokoval vlastního střelce. Cílem jezdce je pole b6!

Bílý zahraje 1.Jd5+ a po 1...Ka8 zakončí rozhodující manévr tahem 2.Jb6 mat.

Test: Manévr figurou - výukový test (3410)
Test: Manévr figurou - mat 2. tahem (3430)




Diagram 2: Manévr figurou - mat 3. tahem

V této pozici rozhodne energický manévr bílé dámy, před kterou se černý král nikam neschová.

Rozhodující manévr bílé dámy neumožňuje černému žádnou komplikaci ani odbočku: 1.Dh7+ Kxg5 2.Dh4+ Kf5 3.Df4 mat.

Test: Manévr figurou - mat 3. tahem (3450)





Diagram 3: Manévr figurou - obtížnější

V této pozici si bílý musí dávat na černou dámu, která po šesté řadě útočí na bílou dámu.

Klíčem k řešení je manévr bílého střelce: 1.Sxh7+ Kh8 2.Sg6+ (střelec si bere na mušku pěšce f7 a zároveň překrývá dráhu černé dámě) 2...Kg8. O zbytek se postará bílá dáma: 3.Dh7+ Kf8 4.Dxf7 mat.

Test: Manévr figurou - obtížnější (3470)





Diagram 4: Manévr figurou - materiální zisk

Manévr figurou může vést i k rozhodujícímu materiálnímu zisku. Speciálně dlouhé tahy dámou jsou pro nebezpečné manévry jako stvořené.

Bílý nejprve odhalí černého krále na diagonále h5-e8 postupem 1.Jxe6 fxe6. Následuje rozhodující manévr bílé dámy 2.Dh5+ (dvojí úder) 2...g6 3.Dxc5 a bílý s figurou navíc vyhraje.





Zpět

Video:


Šachové testy:
Manévr figurou - výukový test (3410) viz výše
Manévr figurou - mat 2. tahem (3430) viz výše
Manévr figurou - mat 3. tahem (3450) viz výše
Manévr figurou - obtížnější (3470) viz výše
Souhrnný test idejí kombinací (3436)
Určování idejí kombinací (3437)

Šachová výuka:
Manévr figurou (13410)

Naučit se víc o Manévru figurou:
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, na více místech
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, na více místech
R.Biolek: Základy taktiky, na více místech
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, na více místech
M.Beil: Kouzelný svět šachových kombinací, VYJDE V ROCE 2021

Související témata:
Ideje kombinací
Odstranění bránící figury
Odvlečení bránící figury
Zavlečení figury
Rozbití pěšcového krytu
Dobytí pole
Ucpání pole
Uvolnění pole
Uvolnění linie
Překrytí bránící figury
Odebrání ústupových polí
Vyhnání krále
Zahnání krále
Svázání figury
Nevýhoda tahu
Kombinování idejí kombinací
Taktika, ideje kombinací

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: hotovo)