Matování dvěma střelci

Matování dvěma střelci je obtížnější než matování dvěma věžemi, jednou věží či dámou.

Je k němu potřeba správná souhra obou střelců i krále.

Při matování nejdříve zaženeme soupeřova krále na kraj šachovnice, potom do rohu a tam ho zmatujeme.

Pozor si dáváme nejen na snahu soupeřova krále uniknout z našich matových sítí, ale také na nebezpečí patu. Stačil by jeden neopatrný tah a místo vítězství by partie skončila remízou (patem).Diagram 1: Mat - v rohu s pomocí krále

Dvěma střelci matujeme soupeřova krále v rohu šachovnice.

Náš král je nejlépe postavený na poli "do L" od rohového pole (ve směru tahu jezdce).

Jeden střelec odebírá králi ústupové pole, druhý střelec dává králi mat.


Diagram 2: Pozor na pat - předání tahu

V této pozici pozici už je černý král zahnaný do rohu. Zbývá uzavřít matovou síť.

Stále je potřeba opatrnost. Špatné by bylo 1.Se5 pat - partie by skončila remízou.

Potřebujeme, aby byl v této pozici na tahu černý. Proto zahrajeme například 1.Sd7 (předání tahu soupeři). Černý musí 1...Kb8 a nyní už zakončíme 2.Se5+ Ka8 3.Sc6 mat.

Diagram 3: Zahnání krále do rohu

K zahnání soupeřova krále do rohu mu potřebujeme odebírat ústupová pole v opačném směru.

V naší pozici bílý král brání soupeři opustit kraj šachovnice. Zahrajeme 1.Sf7 (kryjeme pole e8), černý musí postupovat směrem k rohu a8 tahem 1...Kc8.

Pokračujeme 2.Kc6 (aby černý král neutekl z kraje) a po 2...Kd8 se do zahánění zapojí druhý střelec 3.Sf6+. Následuje 3...Kc8 4.Se6+ Kb8 5.Kb6 Ka8 6.Sd7 (ale ne 6.Se5 pat) 6...Kb8 7.Se5+ Ka8 8.Sc6 mat.Diagram 4: Zahnání krále - oslí uši

Nejprve je nutné zahnat soupeřova krále na kraj šachovnice. K tomu je potřeba správná souhra obou střelců i našeho krále.

V této pozici bílý střelec f4 kryje pole d6, bílý král pak pole e6 a f6. Zahrajeme 1.Se6. Tím černému králi odebíráme sousední pole d7 a f7. Tato pole připomínají "oslí uši".

Černý má povinnost táhnout a musí ustoupit králem na poslední řadu, například 1...Kd8. Pokračujeme vylepšením svého krále 2.Kf6 Ke8 a zahnání krále k rohu h8 zahájíme tahem 3.Sc7Diagram 5: Zahnání krále - zatlačení králem

Další metodou zahnání soupeřova krále na kraj je zatlačení vlastním králem.

V naší pozici bílí střelci vytvářejí neprostupnou hráz proti úniku černého krále. Zahrajeme 1.Kc5 a černý král musí ustupovat směrem ke kraji.

Dále například 1...Kd7 2.Sd5 Ke7 (po 2...Kc7 přijdou "oslí uši" 3.Sc6) 3.Kc6 a černý král už musí jít na kraj šachovnice.
Diagram 6: Omezování soupeřova krále

K omezování pohybu soupeřova krále je potřeba správná souhra všech našich figur.

Klíčová je úloha krále. Zahrajeme 1.Ke4, čímž černému králi odebíráme pole d5, e5, f5.

Černý může pokračovat 1...Kf6. Potom zapojíme nevyužitého bělopolného střelce tahem 2.Sc4. Černý král musí znovu ustupovat, například 2...Kg5.

Pokračujeme 3.Se7+. Dále si můžete vyzkoušet sami.Diagram 7: Na kterou stranu zahnat krále?

I při matování dvěma střelci může vzniknout otázka, na kterou stranu zahnat soupeřova krále. Často mu ponecháváme určitou volnost - záleží na něm, do kterého rohu bude unikat.

V naší pozici zahrajeme 1.Kd3 (vylepšení krále). Například po 1...Kc5 (1...Kb3 2.Se7) pokračujeme 2.Se5 Kb4 (nebo 2...Kb6 3.Kc4) 3.Sd4 Kb5 4.Sd5.

Dále například po 4...Kb4 přijdou "oslí uši" 5.Sc4 a soupeřův král už musí na kraj šachovnice.
Diagram 8: Zapojení všech figur

Do matování je potřeba zapojit všechny naše figury.

Zpravidla začínáme vylepšením krále, v naší pozici 1.Ke2. Například po 1...Ke6 2.Ke3 Ke5 (2...Kd5 3.Sa3) zapojíme už i střelce 3.Sc4.

A po 3...Kf5 zapojíme i druhého střelce 4.Sb2. Dále si můžete vyzkoušet sami.
Zpět

Přehrávání:

Šachové testy:
Matování dvěma střelci (6106)

Naučit se víc o Matování dvěma střelci: UPRAVIT
Malé představení šachových kouzel, strany ?-?
Tři části šachové partie, strany ?-?

Související témata:
Matování dvěma věžemi
Matování dámou
Matování věží
Matování střelcem a jezdcem
Různá matování
Koncovky, matování

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: připomínkování)