Maty 2. tahem různými figurkami

V této části se zaměříme na maty 2. tahem jednotlivými figurkami - postupně dámou, věží, střelcem, jezdcem a pěšcem. Budeme vycházet z praktických pozic z partií.

Schopnost zakončit útok na soupeřova krále matovým úderem je velice důležitá a je potřeba ji procvičovat. Procvičování matových kombinací navíc zvyšuje celkové kombinační schopnosti hráče.

Kromě matů jednotlivými figurami si ukážeme i maty dosažené pomocí obětí figur. Za dosažení matového cíle se figurky rády obětují.

Velmi účinné jsou matové útoky spojené s dvojitým šachem. Užitečné jsou také v tréninku. Hledají se snáze než jiné maty, takže jsou vhodné jako přechod k více tahovým matům, postupně: maty 1. tahem, maty 2. tahem s dvojitým šachem, maty 2. tahem, maty 3. tahem s dvojitým šachem, maty 3. tahem, vícetahové maty.

Na tohle téma volně navazují Maty 3. tahem různými figurkam.


Diagram 1: Mat 2. tahem dámou

Dáma je nejsilnější útočná figura a ve spolupráci s ostatními figurami často vede rozhodující matové útoky.

V naší pozici bílý obětuje věž za uvolnění dráhy pro dámu tahem 1.Vg5+ a po 1...hxg5 (1...Kh8 2.Dxh6 mat) bílá dáma podporovaná střelcem d3 matuje 2.Dh7 mat.

Test: Mat 2. tahem dámou (3501)
Diagram 2: Mat 2. tahem věží

Věž je nejsilnější na otevřených sloupcích a soupeřova krále často ohrožuje na poslední řadě.

V pozici na diagramu bílý nejdříve zažene černého krále 1.Sh6+ Kg8 a potom matuje 2.Ve8 mat.

Test: Mat 2. tahem věží (3502)


Diagram 3: Mat 2. tahem střelcem

Střelec je nejsilnější v otevřených pozicích s volnými diagonálami. Matové útoky střelcem jsou velmi silné ve spolupráci s ostatními figurami.

Bílý jezdec vyžene soupeřova krále na zranitelné místo 1.Jf7+ Kh7 a střelec matuje 2.Se4 mat.

Test: Mat 2. tahem střelcem (3503)

Diagram 4: Mat 2. tahem jezdcem

Hlavní silou jezdce je jeho schopnost přeskakovat překážky (své i soupeřovy figury). Typickým matovým útokem je dušený mat, při kterém je soupeřův král uvězněný mezi vlastními figurkami.

Obětí dámy 1.Dxh7+ bílý odvleče černou dámu od obrany pole f7, po 1...Dxh7 jezdec matuje udušeného soupeřova krále 2.Jf7 mat.

Test: Mat 2. tahem jezdcem (3504)
Diagram 5: Mat 2. tahem pěšcem

Pěšec v útoku nejčastěji pracuje jako podpůrná figura (rozbití soupeřovy obrany, krytí vlastních figur), ale ve vhodnou chvíli může i sám matovat.

Klíčem k úspěšnému útoku je v této pozici dobytí pole e6 obětí dámy 1.De6+ dxe6 a pak už zakončí partii pěšec 2.dxe6 mat.

Test: Mat 2. tahem pěšcem (3505)
Diagram 6: Mat 2. tahem s obětí dámy

Oběti dámy patří k nejkrásnějším a často i nejúčinnějším prostředkům k dosažení matového cíle.

V naší pozici bílý zavleče soupeřova krále na nevhodné pole tahem 1.Dh6+ a po přijetí oběti 1...Kxh6 (po ústupech krále by rozhodlo 2.Df8 mat) matuje střelec 2.Sf8 mat.

Test: Mat 2. tahem s obětí dámy (3506)

Diagram 7: Mat 2. tahem s obětí věže

Velmi častou metodou útoku je oběť věže za odstranění soupeřova obránce.

Bílý zahraje 1.Vxg8+ a po 1...Kxg8 matuje druhá bílá věž 2.Ve8 mat.

Test: Mat 2. tahem s obětí věže (3507)


Diagram 8: Mat 2. tahem s obětí střelce

Střelec se často obětuje za rozbití obrany soupeřova krále nebo za zavlečení krále na nevhodné pole.

V této pozici bílý rozbije černou obranu granátem 1.Sxg5+ a matuje jak po sebrání dámou: 1...Dxg5 2.Dh7 mat, tak i po sebrání králem: 1...Kxg5 2.Df4 mat.

Test: Mat 2. tahem s obětí střelce (3508)

Diagram 9: Mat 2. tahem s obětí jezdce

Oběť jezdce za rozrušení obrany soupeře bývá velmi účinné.

V naší pozici bílý obětuje jezdce tahem 1.Jg6+ nejen za rozbití pěšcového krytu, ale také za uvolnění čtvrté řady pro svou dámu. Takže po vynuceném 1...hxg6 matuje 2.Dh4 mat.

Test: Mat 2. tahem s obětí jezdce (3509)

Diagram 10: Mat 2. tahem s obětí pěšce

Oběť pěšce v útoku často slouží k rozbití obranného valu protivníka, v pozici na tomto diagramu jsou však jiné dva cíle: uvolnění diagonály pro střelce b2 a ucpání pole f7.

Bílý zahraje 1.f7+ a po 1...Vxf7 matuje bílá věž podporovaná po dlouhé diagonále střelcem 2.Vh8 mat.

Test: Mat 2. tahem s obětí pěšce (3510)
Diagram 11: Mat 2. tahem s dvojitým šachem

Velice silnou útočnou metodou je dvojitý šach. Jeho velká síla spočívá v tom, že po dvojitém šachu musí táhnout soupeřův král a jiné figury nemají čas zapojit se do obrany.

Bílý rozhodne partii dvojitým šachem 1.Jg6++. Po vynuceném ústupu 1...Kf7 zahraje 2.Jxh8 mat.

Test: Mat 2. tahem s dvojšachem 1 (3360)
Test: Mat 2. tahem s dvojšachem 2 (3361)
Test: Mat 2. tahem s dvojšachem 3 (3362)
Test: Mat 2. tahem s dvojšachem 4 (3363)

Zpět

Šachové testy:
Mat 2. tahem různými figurkami (3511)
Mat 2. tahem dámou (3501) viz výše
Mat 2. tahem věží (3502) viz výše
Mat 2. tahem střelcem (3503) viz výše
Mat 2. tahem jezdcem (3504) viz výše
Mat 2. tahem pěšcem (3505) viz výše
Mat 2. tahem s obětí dámy (3506) viz výše
Mat 2. tahem s obětí věže (3507) viz výše
Mat 2. tahem s obětí střelce (3508) viz výše
Mat 2. tahem s obětí jezdce (3509) viz výše
Mat 2. tahem s obětí pěšce (3510) viz výše
Mat 2. tahem s dvojšachem 1 (3360) viz výše
Mat 2. tahem s dvojšachem 2 (3361) viz výše
Mat 2. tahem s dvojšachem 3 (3362) viz výše
Mat 2. tahem s dvojšachem 4 (3363) viz výše

Šachová výuka:
Maty 2. tahem různými figurkami (13506)
Maty 2. tahem s různými oběťmi (13507)

Naučit se víc o Matech 2. tahem:
M.Beil: Tři části šachové partie, strany 58-78
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 17.-27. lekce (strany 77-123)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 17.-27. lekce (strany 56-101)
M.Beil: Šachová cvičebnice 4. díl, 17.-22. lekce (strany 1-60)
M.Beil: Šachová cvičebnice 5. díl, 23.-27. lekce (strany 1-49)
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 17.-26. lekce

Související témata:
Dáma
Dámské kombinace
Věžové kombinace
Střelcové kombinace
Jezdcové kombinace
Pěšcové kombinace
Maty 3. tahem různými figurkami
Taktika, kombinace jednotlivých figur

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: hotovo)