Maty 3. tahem různými figurkami

Přes maty 3. tahem se postupně dostáváme do obtížnější taktiky. Dobré zvládnutí těchto matů je výborným předpokladem k dalšímu řešení vícetahových matových útoků.

Postupně si projdeme ukázky matů jednotlivými figurkami (dámou, věží, střelcem, jezdcem a pěšcem) a pak také kombinace spojené s obětí těchto figur.

Pro praktickou hru i pro trénink mají velký význam maty s využitím dvojitého šachu. Díky omezené možnosti soupeře reagovat na dvojitý šach (musí táhnout králem) se snáze počítají a jsou vhodné pro přechod na vícetahové kombinace (z jednotahových na dvoutahové, z dvoutahových na třítahové).

Celé tohle téma volně navazuje na Maty 2. tahem různými figurkami.
Diagram 1: Mat 3. tahem dámou

Dámě často vybojují cestu k matovému úderu ostatní figury.

V pozici na diagramu bílý obětí věže 1.Vd8+ odvleče černého střelce z obranného postavení 1...Sxd8. Potom uvolní linii pro dámu obětí jezdce 2.Jg6+ hxg6 a nakonec dáma matuje 3.De8 mat.

Test: Mat 3. tahem dámou (3512)

Diagram 2: Mat 3. tahem věží

Pro matové útoky věží jsou nejdůležitější otevřené sloupce, přes které věže ohrožují postavení soupeřova krále.

V naší pozici bílý odstraní hlavního obránce černého krále 1.Dxg8 a po 1...Kxg8 zakončí partii spolupráce obou bílých věží 2.Vdg1+ Kf8 3.Vh8 mat. Významnou úlohu v celém útoku hrál bílý pěšec f6.

Test: Mat 3. tahem věží (3513)Diagram 3: Mat 3. tahem střelcem

Pro útoky střelcem je velmi důležitá souhra s ostatními figurami.

Bílý rozbije soupeřův pěšcový kryt obětí dámy 1.Dxg7+ Kxg7 a pokračuje silným dvojitým šachem 2.Se5++. Po vynuceném 2...Kh6 přijde 3.Sg7 mat.

Test: Mat 3. tahem střelcem (3514)

Diagram 4: Mat 3. tahem jezdcem

Také pro jezdce je klíčová spolupráce s ostatními figurami. U jezdcových útoků jsou navíc časté prvky dušeného matu (soupeřův král udušený mezi vlastními obránci).

Bílý zahájení kombinaci dvojitým šachem 1.Jf8++ Kh8, potom černému králi ucpe ústupové pole 2.Dh7+ Jxh7 a jezdec matuje návratem na své původní místo 3.Jg6 mat.

Test: Mat 3. tahem jezdcem (3515)
Diagram 5: Mat 3. tahem pěšcem

Při matování nejmenším bojovníkem, pěšcem, je důležitá skvělá souhra.

V naší pozici bílý nejdříve rozbije soupeřovo královské křídlo obětí dámy 1.Dxh7+ Kxh7 a pokračuje silným odtahem 2.Jg6+. Po sebrání jezdce 2...Kxg6 (ústup 2...Kg8 by nepomáhal pro 3.Vh8 mat) zakončí partii hrdinný pěšec 3.f5 mat.

Test: Mat 3. tahem pěšcem (3516)
Diagram 6: Mat 3. tahem s obětí dámy

Správně načasovaná oběť dámy umožní ostatním figurám dotáhnout matový útok.

Bílý rozbije úkryt soupeřova krále ráznou obětí dámy 1.Dxg7+ Sxg7 a spolupráce věže a střelce pak partii zakončí: 2.Vd8+ Sf8 3.Vxf8 mat.

Test: Mat 3. tahem s obětí dámy (3517)

Diagram 7: Mat 3. tahem s obětí věže

Častá je oběť věže za rozbití pěšcového krytu soupeřova krále.

V této pozici nejdříve obnažíme černého vládce 1.Vxh7+ Kxh7 a matový útok dokončí dáma s podporou silného jezdce f5 tahy 2.Dh6+ Kg8 3.Dg7 mat.

Test: Mat 3. tahem s obětí věže (3518)

Diagram 8: Mat 3. tahem s obětí střelce

V této pozici bílý obětuje střelce za zavlečení soupeřova krále na nevhodné pole.

Zahraje 1.Sg8+ a po 1...Kxg8 rozhodne matový manévr bílé věže 2.Vf8+ Kh7 3.Vh8 mat.

Test: Mat 3. tahem s obětí střelce (3519)


Diagram 9: Mat 3. tahem s obětí jezdce

Obětí jezdce můžeme dosáhnout odvlečení důležitého soupeřova obránce. V naší pozici je takovým obránce černý pěšec f7, který kryje vstup do černé pozice na poli g6.

Bílý zahraje 1.Jxe6+ fxe6 (nebo 1...Kh8 2.Jxf7 mat) a potom vtrhne do vládcova paláce 2.Dg6+. Černý král má smutný výběr, jestli ustoupí 2...Kf8 3.Df7 mat, anebo 2...Kh8 3.Jf7 mat.

Test: Mat 3. tahem s obětí jezdce (3520)
Diagram 10: Mat 3. tahem s obětí pěšce

K zavlečení soupeřového krále do nebezpečí často slouží oběť pěšce. Navíc se při ní otevírají sloupce pro další útočné figury.

V pozici na diagramu bílý pozve soupeřova krále vpřed tahem 1.b4+ Kxb4 a potom zapojí do hry věž 2.Vb1+. Černý král už pouze volí, jestli dostane 2...Ka5 Db5 mat, anebo 2...Ka3 3.Da6 mat.

Test: Mat 3. tahem s obětí pěšce (3521)
Diagram 11: Mat 3. tahem s dvojitým šachem

Při využití dvojitého šachu v útoku je častým postupem, že nejdříve obětujeme figuru za zavlečení soupeřova krále do dvojitého šachu, potom dáme dvojitý šach a nakonec matujeme.

Tak je tomu i v této pozici, kdy po zavlečení 1.Dg8+ Kxg8 následuje dvojitý šach 2.Sd5++ Kh8 (nebo 2...Kf8 3.Vg8 mat) a matový úder 3.Vg8 mat.

Mat 3. tahem s dvojšachem 1 (3365)
Mat 3. tahem s dvojšachem 2 (3366)


Zpět

Šachové testy:
Mat 3. tahem různými figurkami (3522)
Mat 3. tahem dámou (3512) viz výše
Mat 3. tahem věží (3513) viz výše
Mat 3. tahem střelcem (3514) viz výše
Mat 3. tahem jezdcem (3515) viz výše
Mat 3. tahem pěšcem (3516) viz výše
Mat 3. tahem s obětí dámy (3517) viz výše
Mat 3. tahem s obětí věže (3518) viz výše
Mat 3. tahem s obětí střelce (3519) viz výše
Mat 3. tahem s obětí jezdce (3520) viz výše
Mat 3. tahem s obětí pěšce (3521) viz výše
Mat 3. tahem s dvojšachem 1 (3365) viz výše
Mat 3. tahem s dvojšachem 2 (3366) viz výše

Šachová výuka:
Maty 3. tahem různými figurkami (13508)
Maty 3. tahem s různými oběťmi (13509)

Naučit se víc o Matech 3. tahem:
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 17.-27. lekce (strany 77-123)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 17.-27. lekce (strany 56-101)
M.Beil: Šachová cvičebnice 4. díl, 17.-22. lekce (strany 1-60)
M.Beil: Šachová cvičebnice 5. díl, 23.-27. lekce (strany 1-49)
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 17.-26. lekce

Související témata:
Dáma
Dámské kombinace
Věžové kombinace
Střelcové kombinace
Jezdcové kombinace
Pěšcové kombinace
Maty 2. tahem různými figurkami
Taktika, kombinace jednotlivých figur

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: hotovo)