Nevýhoda tahu

Nevýhoda tahu znamená, že povinnost udělat tah nutí hráče zhoršit svou vlastní pozici.

Vzniká zpravidla při menším počtu figur na šachovnici, nejčastěji v koncovce.

Uvedením soupeře do nevýhody tahu ho nutíme zhoršit svou pozici. Někdy to může vést k materiálním ztrátám, někdy dokonce k matu.


Diagram 1: Nevýhoda tahu - mat 2. tahem

Černý je svázaný a nemá žádné tahy. Bílý toho chytře využije, ale samozřejmě nesmí černého zpatovat.

Bílý obětuje věž tahem 1.Vh2 a nyní je černý v nevýhodě tahu - musí zahrát, ale jediný jeho přípustný tah 1...gxh2 uvolní bílému pěšci cestu k rozhodujícímu 2.g4 mat.

Test: Nevýhoda tahu - výukový test (3415, připravujeme)
Test: Nevýhoda tahu - mat 2. tahem (3435)Diagram 2: Nevýhoda tahu - mat 3. tahem

Samotní dva jezdci mat vynutit nemohou, ale v této pozici bílý vyhraje díky přítomnosti černého pěšce g4.

Úvodním tahem 1.Jh3 nutí černého vytvořit si krajního pěšce 1...gxh3 (jediný tah). Bílý pokračuje 2.Kf2 a černý má znovu jediný tah 2...h2, kterým vlastního krále uzavře do matové pasti: 3.Jg3 mat.

Nevýhoda tahu - mat 3. tahem (3455, připravujeme)
Diagram 3: Nevýhoda tahu - obtížnější

V této pozici má bílý věž navíc a mohl by vyhrát na mnoho způsobů. S využitím nevýhody tahu bílý vynutí mat 4. tahem.

Zahraje krásnou oběť věže 1.Vb6, černý je poprvé v nevýhodě tahu a má jediný tah 1...cxb6. Nyní bílý odebere soupeřovu králi únikovou cestu 2.c3, černý je podruhé v nevýhodě tahu a musí 2...b5. Následuje 3.Kc5, po kterém je černý už potřetí v nevýhodě tahu. Černý zahraje jediný tah 3...b4 a přijde 4.cxb4 mat.

Test: Nevýhoda tahu - obtížnější (3475, připravujeme)


Diagram 4: Nevýhoda tahu - materiální zisk

V úvodní pozici má bílý výraznou materiální nevýhodu - má věž proti dámě a dvěma pěšcům. Pasivní postavení černé dámy a celkově špatná souhra černých figur však umožní bílému zvítězit.

Nejdřív tahem 1.a4+ zažene černého krále, ten musí 1...Kb6. Přijde 2.Vc8 a bílý sice nic nehrozí, ale zvítězí, protože je černý v nevýhodě tahu. Musí pohnout dámou 2...Da8 (nebo 2...Db8), bílý sebere 3.Vxa8 a s věží navíc vyhraje.
Zpět

Video:


Šachové testy:
Nevýhoda tahu - výukový test (3415, připravujeme) viz výše
Nevýhoda tahu - mat 2. tahem (3435) viz výše
Nevýhoda tahu - mat 3. tahem (3455, připravujeme) viz výše
Nevýhoda tahu - obtížnější (3475, připravujeme) viz výše
Souhrnný test idejí kombinací (3436)
Určování idejí kombinací (3437)

Šachová výuka:
Nevýhoda tahu (13415)

Naučit se víc o Nevýhodě tahu:
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 16. lekce (strany 71-75)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 16. lekce (strany 52-55)
M.Beil: Šachová cvičebnice 3. díl, 16. lekce (strany 49-60)
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 13. lekce

Související témata:
Ideje kombinací
Odstranění bránící figury
Odvlečení bránící figury
Zavlečení figury
Rozbití pěšcového krytu
Dobytí pole
Ucpání pole
Uvolnění pole
Uvolnění linie
Překrytí bránící figury
Manévr figurou
Odebrání ústupových polí
Vyhnání krále
Zahnání krále
Svázání figury
Kombinování idejí kombinací
Taktika, ideje kombinací

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: hotovo)