Nimcovičova indická obrana

Nimcovičova indická obrana (též zkráceně Nimcovičova indická) je šachové zahájení ze skupiny indických her charakterizované tahy 1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4.

Tvůrcem tohoto zahájení je Áron Nimcovič (1886-1935), lotyšský rodák, autor výborné učebnice Můj systém. Jedná se o často hrané zahájení ze skupiny zavřených her, oblíbené i mezi hráči světové špičky.

Černý dává do vazby bílého jezdce a tím brání postupu bílého pěšce na e4, zároveň si ponechává možnosti protiakce v centru podle hry bílého, ať už aktivně pěšci d5 a c5, nebo jen c5, kdy po přetažení bílého d4-d5 může vzniknout ve středu blokovaná situace. Po výměně střelce za jezdce na c3 vzniká také často pozice s dvojpěšcem bílého c3-c4, za kterého má bílý dvojici střelců.

Nimcovičova indická obrana: 1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4

Nejčastější pokračování:

- 4.Db3 (varianta A)
- 4.Sg5 (varianta B)
- 4.g3 (varianta C)
- 4.a3 (varianta D)
- 4.f3 (varianta E)
- 4.Jf3 (varianta F)
- 4.Dc2 d5 (varianta G)
- 4.Dc2 c5 (varianta H)
- 4.Dc2 0-0 (varianta I)
- 4.e3 b6 (varianta J)
- 4.e3 c5 (varianta K)
- 4.e3 0-0 (varianta L)


Varianta A: 4.Db3

Spielmannův systém. V dnešní době se partiích špičkových hráčů vyskytuje vzácně, oproti variantě s Dc2 nemá bílý kontrolu nad polem e4. Černý může zareagovat 4...c5 5.dxc5 Jc6 6.Jf3 (nebo 6.Sg5 h6 7.Sxf6 Dxf6 s rovnou pozicí) 6...Je4 7.Sd2 Jxd2 8.Jxd2 Sxc5 s minimálně vyrovnanou hrou.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta B: 4.Sg5

Leningradská varianta. Bílý reaguje vazbou černého jezdce. Po 4...h6 5.Sh4 c5 6.d5 je pozice ve středu částečně zablokovaná a černý se tu může rozhodnout mezi agresivním 6...b5 a hlavním pokračováním 6...d6 7.e3 Sxc3+ 8.bxc3 e5 s blokovanou pozicí, kde dvojice střelců výhodu nepřináší, hra je nejasná.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta C: 4.g3

Varianta s bočním vývinem střelce (hraje se též pořadí tahů 4.Jf3 c5 5.g3). Černý se může rozhodnout mezi 4...d5 a hlavní odpovědí 4...c5 5.Jf3 cxd4 6.Jxd4 0-0 7.Sg2 d5 8.cxd5 Jxd5, kde má bílý na výběr mezi 9.Sd2 a 9.Db3. V obou případech je hra přibližně v rovnováze.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta D: 4.a3

Sämischova varianta po německém šachistovi Fritzovi Sämischovi (1896-1975). Bílý se po 4.a3 Sxc3 5.bxc3 vzdává tempa a připouští dvojpěšce, aby získal dvojici střelců. Nejlepší reakcí černého je 5...c5 s následným tlakem na pěšce c4 tahy Sc8-a6, Jb8-c6-a5 a Va8-c8, například 6.e3 0-0 7.Sd3 Jc6 8.Je2 b6 s dalším Sc8-a6. Šance obou stran jsou přibližně vyrovnané.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta E: 4.f3

Tah 4.f3 je přímým pokusem o kontrolu nad e4, i když za cenu opožděného vývinu, se snahou bránit černému využití pole e4. Černý může hrát 4...d5 (případně 4...c5), nyní po 5.a3 Sxc3+ 6.bxc3 c5 přejde hra s vyrovnaným hodnocením do Sämischovy varianty. Pokud bílý zvolí 5.e3, černý po jednoduchém 5...0-0 6.Sd3 c5 7.Jge2 Jc6 stojí více než uspokojivě.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta F: 4.Jf3

Kasparovova varianta. Bílý volí přirozený vývin jezdce a čeká na odpověď černého. Po 4...d5 přechází pozice do Ragozinovy varianty Dámského gambitu. Po 4...b6 5.Sg5 Sb7 do Dámské indické obrany, po 4...c5 5.e3 do Rubinsteinovy varianty a 4…c5 5.g3 do varianty s bočním vývinem střelce.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta G: 4.Dc2 d5

Tah 4...d5 je základní možností úderu ve středu. Bílý může hrát 5.a3 Sxc3 6.Dxc3 Je4 7.Dc2 a nyní může černý obětovat pěšce 7...c5 8.dxc5 Jc6 9.cxd5 exd5 10.Jf3 Sf5 a získat nadějnou kompenzaci. Nebo 5.cxd5 Dxd5 (po 5...exd5 6.Sg5 stojí bílý trochu lépe) 6.Jf3 Df5 (Romanišinův tah) 7.Dxf5 exf5 s ideou posílení krytí jezdce na e4 a uvolněním pole e6 pro střelce s dynamicky rovnovážnou pozicí.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta H: 4.Dc2 c5

Tah 4...c5 využívá skutečnosti, že dáma již nebrání d-pěšce. Po 5.dxc5 může černý po 5...Ja6 dobrat na c5 jezdcem 6.a3 Sxc3 7.Dxc3 Jxc5 8.b4 Jce4, kde by si měl bílý udržet drobnou výhodu. Další možností je ihned dobrat pěšce zpět 5...Sxc5 nebo lépe brát až o tah později 5...0-0 6.a3 Sxc5 7.b4 Se7, kde má bílý sice optickou výhodu, ale pozice černého je poměrně pevná.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta I: 4.Dc2 0-0

Na tah 4.Dc2 (klasická nebo Capablancova varianta) je nejčastější odpovědí 4...0-0. Nejhranějším pokračováním je zde 5.a3 Sxc3+ 6.Dxc3 b6 (překvapivý je Vitolinšův gambit 6...b5) 7.Sg5 Sb7. Nyní je za bílého nejúčinnější tah 8.f3, ale po 8...h6 9.Sh4 d5 10.e3 Jbd7 11.cxd5 Jxd5 12.Sxd8 Jxc3 13.Sh4 Jd5 14.Sf2 c5 má černý za dvojici střelců dobrou protihru.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta J: 4.e3 b6

Rubinsteinův systém 4.e3 je vedle 4.Dc2 nejčastějším pokračováním. V případě odpovědi 4...b6 černý odkládá tah v centru na pozdější dobu a nejprve bočně vyvíjí své střelce s možným využitím tahu Jf6-e4, například 5.Sd3 Sd7 6.Jf3 Je4 7.0-0 f5 s komplikacemi, případně 5.Jge2 Sb7 6.a3 Se7 7.d5 a tato pozice se hraje za bílého jistě lépe.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta K: 4.e3 c5

Bílý může reagovat 5.Jge2 s krytím svého jezdce, na což černý může pokračovat 5...b6 (případně 5...cxd4 6.exd4 d5 s oboustrannými možnostmi) 6.a3 Sa5 7.Vb1 Ja6 se složitou hrou. Častější reakcí je klasický postup 5.Sd3, po kterém může následovat 5...Jc6 6.Jf3 Sxc3 7.bxc3 d6 se snahou o zablokování pozice, nebo 5...0-0 6.Jf3 d5 s vyrovnanými šancemi.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta L: 4.e3 0-0

Nejpřirozenější tah. Po 5.Jge2 (Reshevsky) s pokrytím jezdce na c3 a 5...d5 6.a3 Se7 7.cxd5 exd5 8.g3 c6 je pozice je v rovnováze. Po častějším 5.Sd3 d5 6.Jf3 c5 7.0-0 vzniká základní pozice Rubinsteinovy varianty. Černý může napětí v centru řešit výměnou 7...dxc4, anebo držet napětí 7…Jc6. V obou případech jsou šance obou stran vyrovnané.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Diagram x: Typická kombinace v ?????

?????
?????
?????

?????
?????
?????Zpět

Doporučené partie: MOŽNÁ
bílý - černý, místo rok

Šachové testy:
Základní zavřená zahájení (2506)
Další zavřená zahájení (2507)
Všechna zavřená zahájení (2508)
Zásady zahájení (6107)
Zásady zahájení (6254)
Typické kombinace v zavřených hrách (připravujeme)

Naučit se víc o Nimcovičově indické obraně:
R.Biolek: Šachová zahájení - Zavřené hry II, strany 131-193
R.Biolek: Šachové miniaturky, na více místech
L.Alster: Miniaturní šachové partie, strany 108-114
A.Rojzman: Šachové miniatúrky, strany 223-233
J.Konikowski, B.Modr: Malá učebnice šachových zahájení, strany 179-184
L.Pachman: Šachová zahájení v praxi, strany ?-?

Související témata:
Dámský gambit
Slovanská obrana
Tarraschova obrana
Albinův protigambit
Čigorinova obrana
Dámská indická obrana
Bogoljubova indická obrana
Královská indická obrana
Grünfeldova indická obrana
Benoni
Volžský gambit
Budapešťský gambit
Holandská obrana
Anglická hra
Birdova hra
Rétiho hra
Larsenova hra
Orangutan
Zahájení, zavřená zahájení
Zahájení
Zásady zahájení
Miniaturní partie
Rozdělení zahájení
Zavřená zahájení
Zahájení, rozdělení zahájení

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Petr Herejk, stav: rozpracováno)