Odvlečení bránící figury

Při odvlečení bránící figury donutíme figuru, která kryje naši hrozbu, odejít na jiné pole, ze kterého už hrozbu krýt nebude.

Často se jedná o figuru, která kryje hrozbu matu. Za odvlečení takové figury můžeme obětovat materiál.

Odvlečení často dosáhneme útokem na soupeřova krále nebo braním soupeřovy figury. Bránící figuru tak donutíme jít na jiné pole, odkud nám už nebrání v provedení záměru.

Odvlečení obránce může vést i k materiálnímu zisku. Například když donutíme odejít obránce, který kryl jinou figuru nebo nám bránil ve dvojím úderu.

Diagram 1: Odvlečení figury - mat 2. tahem

Bílý má v úmyslu dát mat střelcem na g7. Pole g7 však brání věž g8.

Řešením je odvlečení bránící figury obětí dámy 1.Df8+ a po 1...Vxf8 přijde 2.Sg7 mat.

Test: Odvlečení figury - výukový test (3402)
Test: Odvlečení figury - mat 2. tahem (3422)

Diagram 2: Odvlečení figury - mat 3. tahem

Černá dáma d8 brání pole g5, odkud chce dáma bílého provést rozhodující výpad.

Bílý odvleče obránce tahem 1.Ve8+ a po 1...Dxe8 zakončí partii 2.Dg5+ Kf8 3.Dg7 mat.

Test: Odvlečení figury - mat 3. tahem (3442)


Diagram 3: Odvlečení figury - obtížnější

Černý král je slabý na poslední řadě, na kterou chce bílý vniknout přes pole d8. Věž d8 je chráněna věží b8 a dámou c7.

Bílý odvleče soupeřovu dámu 1.Da7 Da5 (1...Dxa7 2.Vxd8+ s matem) 2.Dxa6 Dc7 a nyní znovu 3.Da7. Černý už nemá záchranu: 3...Dxa7 (nebo 3...Vxd2 4.Dxc7 Vxd1+ 5.Sxd1 s rozhodující materiální převahou bílého) 4.Vxd8+ Vxd8 5.Vxd8 mat.

Test: Odvlečení figury - obtížnější (3462)Diagram 4: Odvlečení figury - materiální zisk

Odvlečení figury je možné využít i k materiálnímu zisku. Bílá dáma útočí na černou dámu, kterou brání pouze král z e8.

Bílý získá rozhodující materiální převahu odvlečením krále 1.Sxf7+ a po 1...Kxf7 2.Dxd8 bílý vyhraje.

Test: Odvlečení figury - materiální zisk (3224)
Zpět

Video:


Šachové testy:
Odvlečení figury - výukový test (3402) viz výše
Odvlečení figury - mat 2. tahem (3422) viz výše
Odvlečení figury - mat 3. tahem (3442) viz výše
Odvlečení figury - obtížnější (3462) viz výše
Odvlečení figury - materiální zisk (3224) viz výše
Souhrnný test idejí kombinací (3436)
Určování idejí kombinací (3437)

Šachová výuka:
Odvlečení bránící figury (13402)

Naučit se víc o Odvlečení bránící figury:
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 22. lekce (strany 96-99)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 22. lekce (strany 76-79)
M.Beil: Šachová cvičebnice 4. díl, 22. lekce (strany 51-60)
R.Biolek: Základy taktiky, strany 21-26
R.Biolek: Šachové miniaturky, strany 37-39
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 21. lekce

Související témata:
Ideje kombinací
Odstranění bránící figury
Zavlečení figury
Rozbití pěšcového krytu
Dobytí pole
Ucpání pole
Uvolnění pole
Uvolnění linie
Překrytí bránící figury
Manévr figurou
Odebrání ústupových polí
Vyhnání krále
Zahnání krále
Svázání figury
Nevýhoda tahu
Kombinování idejí kombinací
Taktika, ideje kombinací

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: hotovo)