Orangutan

Orangutan je šachové zahájení charakterizované tahem 1.b4. Někdy se mu říká též Sokolského hra podle ruského šachisty Alexeje Sokolského (1908–1969), který zahájení důkladně analyzoval.

Označení Orangutan zavedl polský velmistr Savielly Tartakower (1887-1956), který po návštěvě zoo prohlásil, že mu postup pěšce 1.b4 s dalším b4-b5 připomíná šplhání orangutana na větev.

Nevýhodou je, že postup b2-b4-b5 zabírá čas bez zřetelnějšího pozičního efektu (v konečném důsledku dámské křídlo bílého zřetelně oslabuje), takže se bílý do značné míry vzdává výhody prvního tahu a černý bez potíží vyrovná hru. V současné době se na vyšší úrovni téměř nevyskytuje, nebo jen velmi zřídka pouze jako psychologicky zaměřená snaha vyvést z míry soupeře a zavést ho mimo teoretické vody.

Orangutan: 1.b4

Nejčastější pokračování:

- 1...d5 2.Sb2 Dd6 (varianta A)
- 1...d5 2.Sb2 Jf6 (varianta B)
- 1...e5 2.Sb2 f6 (varianta C)
- 1...e5 2.Sb2 Sxb4 (varianta D)

Varianta A: 1...d5 2.Sb2 Dd6

Černý po 2...Dd6 (lze hrát i 2...Sf5 či 2...e6) napadá pěšce b4 a kryje následný postup e7-e5. Po 3.a3 e5 černý obsadí centrum. Bílý může hrát buď 4.Jf3 Jbd7 (nebo 4...e4 vedoucí po 5.Jd4 Jf6 6.c4 dxc4 7.e3 k ostré hře) 5.e3 Jgf6 6.c4 c6 s vyrovnanou hrou, anebo 4.e3 Se6 5.Jf3 Jd7 6.d4 e4, kde má černý perspektivnější pozici.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta B: 1...d5 2.Sb2 Jf6

Logický vývinový tah černého, hlavním pokračováním je zde 3.e3 e6 4.b5 (po 4.a3 c5 má černý převahu v centru i lepší vývin) 4...c5 (nebo také 4…Sd6) 5.Jf3 Sd6 6.c4, kde si černý po 6...Jbd7 7.Se2 0-0 8.0-0 b6 s plánem Sc8-b7, d5xc4, Dd8-e7 (nebo -c7) udržuje mírnou výhodu.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta C: 1...e5 2.Sb2 f6

Černý kryje napadeného pěšce, ale za cenu oslabení královského křídla. Bílý má kromě obvyklých tahů 3.a3 nebo 3.b5 k dispozici ostré 3.e4 s obětí pěšce (Tartakowerův Gambit). Po 3...Sxb4 4.Sc4 Jc6 5.f4 d6 nebo 5...De7 má bílý za pěšce kompenzaci.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta D: 1...e5 2.Sb2 Sxb4

Pravděpodobně nejspolehlivější pokračování proti Orangutanu. Po 3.Sxe5 Jf6 4.c4 (nebo 4.Jf3 d5 5.e3 0-0 6.Se2 c5 s výhodou černého) 4...Jc6 5.Sb2 0-0 6.e3 d5 7.cxd5 Jxd5 8.Jf3 a 8...Sf5 nebo 8...Ve8 má bílý velký problém s dokončením vývinu a černý stojí lépe.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Diagram x: Typická kombinace v ?????

?????
?????
?????

?????
?????
?????Zpět

Doporučené partie: MOŽNÁ
bílý - černý, místo rok

Šachové testy:
Základní zavřená zahájení (2506)
Další zavřená zahájení (2507)
Všechna zavřená zahájení (2508)
Zásady zahájení (6107)
Zásady zahájení (6254)
Typické kombinace v zavřených hrách (připravujeme)

Naučit se víc o Orangutanu:
R.Biolek: Šachové miniaturky, na více místech
L.Alster: Miniaturní šachové partie, strany 131-132
A.Rojzman: Šachové miniatúrky, strany 276-280
J.Konikowski, B.Modr: Malá učebnice šachových zahájení, strany 253-254
L.Pachman: Šachová zahájení v praxi, strany ?-?

Související témata:
Dámský gambit
Slovanská obrana
Tarraschova obrana
Albinův protigambit
Čigorinova obrana
Nimcovičova indická obrana
Dámská indická obrana
Bogoljubova indická obrana
Královská indická obrana
Grünfeldova indická obrana
Benoni
Volžský gambit
Budapešťský gambit
Holandská obrana
Anglická hra
Birdova hra
Rétiho hra
Larsenova hra
Zahájení, zavřená zahájení
Zahájení
Zásady zahájení
Miniaturní partie
Rozdělení zahájení
Zavřená zahájení
Zahájení, rozdělení zahájení

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Petr Herejk, stav: rozpracováno)