Pomocné maty

V pomocných matech (a v samomatech) platí všechna pravidla šachové hry, cíl hry je však jiný. V partii i v běžné šachové úloze chceme dát soupeři mat a on se tomu všemi prostředky brání. V pomocném matu však černý a bílý na vytvoření matové pozice spolupracují.

Je jasné, že řešení podobných úloh nepřináší praktickému šachistovi žádný bezprostřední užitek, jedná se však o zajímavou šachovou zábavu a relaxaci, a někdy také zážitek šachové krásy.

V pomocných matech platí některé neobvyklé zvyklosti. V řešení zpravidla začíná černý a jeho tahem začíná i zápis řešení. Kromě toho je u „pomocníků“ (běžně užívaný zkrácený název) zvykem, že úloha má několik řešení (platí to zejména u úloh dvoj a trojtahových).

Počet řešení se zapisuje pod diagramem pomocí číslic oddělených tečkami – tak například označení h#2  4.1.1.1. znamená pomocný mat 2. tahem se čtyřmi řešeními, dále jednoznačnými.Diagram 1: Začneme jednoduše
(Evgeni Bourd, 2003 – pomocný mat 2. tahem, 2 řešení)

Jak asi dát černému dvojtahový mat? Pěkné by bylo třeba 1.Jd3 Vg2 2.Jf2 Vg1 mat, ale ouha – bílý král je v šachu. Úloha má dvě řešení; ukážeme si je a všimneme si smyslu jednotlivých tahů:
I. 1.Je2 (černý jezdec vstupuje do budoucí vazby) Vc2 2.Kd1 (král jde do vazby) Vc1 mat.
II. 1.Jc2 (černý jezdec vstupuje do budoucí vazby) Sf8 2. Kc2 (král jde do vazby) Sb4 mat.

V kvalitních pomocnících s více řešeními najdete mezi řešeními často dokonalou analogii.

Diagram č. 2: Paradoxní oběti
(Vitalij Medincev – pomocný mat 2. tahem, 2 řešení)

Opět dvě řešení, k cíli vedou jen překvapivé dvojnásobné oběti bílých figur.

I. 1.Kxc6 (král bere první figuru) Vd3 (druhá se nastaví) 2.exd3 (pěšec bere druhou figuru a otvírá linii pro mat) Sf3 mat, II. 1.Kxe5 Sg4 2.fxg4 Vh5 mat.

Motivy tahů černého i bílého jsou v obou variantách opět úplně stejné, oběti dvou ze čtyř figur ve velice jednoduché pozici působí jistě překvapivě.
Diagram 3: Strategický pomocný mat
(Gerald Ettl – pomocný mat 2. tahem, 2 řešení)

Pomocné maty 2. tahem mívají často velmi složitý kombinační obsah a nalezení všech řešení bývá někdy docela obtížné. Oblíbenými motivy jsou zejména vazby, uzavírání a otevírání linií, využití baterií, braní překážejících bílých figur a šachy oběma králům.

Řešení: I. 1.Jb2+ Jb4+ 2.Jec4+ Je6 mat, II. 1.Jf3+ Je6+ 2.Jce5+ Jb4 mat. Na oba krále míří celkem čtyři baterie a šach stíhá šach. Zajímavé je i střídání tahů bílého v obou řešeních.


 


Diagram 4: Přidáme jeden tah
(Toma Garai – pomocný mat 3. tahem, 2 řešení)

S rostoucím počtem tahů se snižuje bojová síla bílého a mění se i tématika. Kombinační obsah se zjednodušuje, objevují se úlohy s tématikou vytváření matových sítí. Klesá i počet řešení.

Naše úloha má dvě analogická řešení s šachem bílému králi, obětí figury, blokováním pole v matové síti, a navíc zakončená modelovým matem.

Řešení: I. 1.Se5+ Sd5+ 2.Kxd5 Kd3 3.Vcc6 e4 mat, II. 1.Sc5+ Jd4 2.Kxd4 f4 3.Vc4 e3 mat.
Diagram 5: Dokonalá analogie
(Franz Pachl – pomocný mat 3. tahem, 2 řešení)

Ukázkou složitějšího námětu v trojtahovém pomocníku je další diagram, ukázka vytříbeného skladatelského řemesla. Všimněte si, že hra končí modelovými maty.

Řešení: I. 1.Sxf4 (braní Pf4) c4 (pěšec kryje pole v matové síti) 2.Sd6 (blokování pole) Vf4 (přerušení linie Vf6) 3.Db4 (blokování pole) Sf2 mat. II. 1.Vxf4 c3 2.Vc4 Sf4 3.Db6 Vg5 mat.

Motivace tahů je v obou řešeních úplně stejná, jen věže a střelci si vymění své úlohy.

Diagram 6: Jen jedno řešení?
(Mark Erenburg – pomocný mat 3. tahem)

Čas od času se objeví i třítahová (a velmi vzácně i dvojtahová) úloha jen s jedním řešením. V takovém případě si můžeme být jisti, že nás její rozlousknutí pěkně potrápí. Zkusíte to sami?

Je jasné, že bílý musí proměnit oba pěšce, ale co dál?. Třeba f8D, c8D a pak Dc5 mat? To asi pravda nebude – už proto, že mat by mohly dát obě dámy a řešení by nebylo jednoznačné.

Správné řešení je úplně jiné: 1.Db4 f8D 2.Kc5 Vxc8 3.Vd8 cxd8D mat. Objevili jste ho?
Diagram 7: „Minimálka“
(Mecislovas Rimkus – pomocný mat 5. tahem, 2 řešení)

Minimálka je úloha s jediným bílým kamenem (kromě krále). Hlavním úkolem řešitele bude uhádnout, jak a kde ten mat vůbec můžeme dát. Podobné úlohy jsou již velmi obtížné, a tak si řešení jen přehrajte, abyste vychutnali vynalézavost autora při spřádání matových sítí, které mimochodem tvoří dokonalé echo modelových matů.

I. 1.Sc3 Sb2 2.Kd4 Sc1 3.Vd5 Kg3 4.Sf5 Kf4 5. Sd3 Se3 mat,
II. 1.Kd6 Sc3 2.Vb5 Kg3 3.Vc6 Kf4 4.Kc5 Ke5 5.Sc4 Sd4 mat.
Diagram 8: Slavná úloha na závěr
(Henry Forsberg – pomocný mat 2. tahem)

Jeden z nejznámějších pomocných matů, ve skutečnosti pět diagramů, lišících se druhem černého kamene na poli a6. Jde o tzv. dvojníky – tedy úlohy, vznikající jednou malou změnou výchozího postavení a mající odlišné řešení. Jednotlivé pozice značíme zpravidla písmeny.

Pozice A je výchozí a má řešení 1.Df6 Jc5 2.Db2 Va4 mat. Pozice B – na a6 je věž: 1.Vb6 Vb1 2.Vb3 Va1 mat; pozice C – na a6 je střelec: 1.Sc4 Je1 2.Sa2 Jc2 mat; pozice D – na a6 je jezdec: 1.Jc5 Jc1 2.Ja4 Vb3 mat, pozice E – na a6 je pěšec: 1.a5 Vb3+ 2.Ka4 Jc5 mat.Zpět

Šachové testy:
Řešíme pomocné maty (připravujeme)

Naučit se víc o Pomocných matech:
M.Vanka, M.Dragoun: Jak a proč řešit šachové problémy (2008)
Ladislav Kopáč a kolektiv, Abeceda šachového problému (1973)

Související témata:
Problémový šach
Úlohy
Samomaty
Česká škola úlohová

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Miloslav Vanka, stav: připomínkování)