Řady

Řady jsou vodorovné šachové směry. Osm polí vedle sebe tvoří řadu. Na šachovnici je celkem 8 řad.

Řady jsou důležité hlavně pro figury, které se umí pohybovat rovně (věž, dáma).

Pomáhají nám také v zápisu šachové notace, protože každé pole na šachovnici můžeme označit pomocí sloupce a řady.
Diagram 1: Řady

Jednotlivé řady jsou označené čísly 1 až 8.

Na diagramu je zelenou barvou vyznačená 4. řada. Žlutou barvou 7. řada.
Diagram 2: Proměna pěšce na poslední řadě

Při dosažení poslední řady se pěšec proměňuje v jinou figuru, nejčastěji v dámu.

Bílí pěšci se proměňují na 8. řadě, černí pěšci na 1. řadě.

V naší pozici se bílý pěšec snaží dojít na pole h8, černý pěšec na pole a1.


Diagram 3: Mat na poslední řadě

Poslední řada (u bílého 1. řada, u černého 8. řada) je místo, kde se velkou část partie skrývají oba králové.

Někdy se však poslední řada stane pro krále vězením, ve kterém dostane mat.

V naší pozici černého krále omezují v pohybu jeho vlastní pěšci. Bílý na tahu zahraje Vc8 mat.

Diagram 4: Využití předposlední řady

Předposlední řada (u bílého 2. řada, u černého 7. řada) je místo, na kterém začínají partii všichni pěšci.

V průběhu partie pěšci táhnou dopředu, ale i tak řada z nich na předposlední řadě zůstává po velkou část hry. Když na předposlední řadu vnikne věž, může je velmi účinně ohrožovat.

V naší pozici bílá věž útočí na černé pěšce na 7. řadě. Černá věž ohrožuje bílé pěšce na 2. řadě.
Diagram 5: Působení věží na základní řadě

Bílé figury začínají partii na 1. řadě, černé figury na 8. řadě.

Zatímco jezdci a střelci jsou nebezpečnější, když v partii táhnou směrem vpřed, věže ukazují velkou sílu i ze své základní řady. Na dálku odstřelují soupeřovu pozici jako dělostřelectvo.

V naší pozici bílé věže d1 a g1 působí na pěšce d6 a g7. Černé věže c8 a e8 míří na pěšce c2 a e4. Ve spolupráci s ostatními figurami mohou vytvářet silné hrozby.
Diagram 6: Čtvrtá a pátá řada v zahájení

Čtvrtá a pátá řada jsou místa, kde se většinou jako první střetávají bílá a černá armáda.

Od prvního tahu zde probíhá boj o střed šachovnice, který nejčastěji obsazují pěšci.

Na čtvrtou a pátou řadu se při vývinu figur často umísťují střelci.


Diagram 7: Třetí a šestá řada v zahájení

Třetí a šestá řada jsou místa, na která se v zahájení nejčastěji vyvíjejí jezdci.

Bílý jezdci se většinou vyvíjejí na pole c3 a f3, černí jezdci na pole c6 a f6.

Jezdci tak od prvních tahů míří na střed šachovnice a zapojují se do šarvátek s pěšci a figurami soupeře.

Diagram 8: Prostorová převaha

V naší pozici jsou bílé figurky rozmístěné na 1. - 5. řadě. Bílý ovládá spoustu prostoru, na kterém může manévrovat.

Naproti tomu černé figurky jsou stísněné na 6. - 8. řadě. Mají málo prostoru a omezenou pohyblivost.

O takové pozici říkáme, že bílý má prostorovou převahu.

 


Zpět

Šachové testy:
Šachovnice (1102)
Sloupce a řady (6101)

Šachová výuka:
Šachovnice (11102)
Využití sedmé řady (13630)

Naučit se víc o Řadách:
M.Beil: Malé představení šachových kouzel, strany 10-11
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 1. lekce (strany 8-9) a 37. lekce (strany 158-161)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 37. lekce (strany 147-151)
M.Beil: Šachová cvičebnice 1. díl, 1. lekce (strany 1-12)
M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl, 37. lekce (strany 19-28)
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 1. lekce a 36. lekce

Související témata:
Šachy
Šachovnice
Sloupce
Diagonály
Šachová notace
Základy, šachovnice

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: před zapracováním připomínek)