Rošáda

Rošáda je speciální tah, při kterém hráč přemístí současně svého krále a svoji věž.

Rošáda je jediný tah, při kterém je možné hrát dvěma svými figurami najednou.

K provedení rošády je nutné splnění několika podmínek:
- mezi králem a věží není žádná jiná figura
- král i věž stojí v základním postavení a v této partii ještě neudělali žádný tah
- král nesmí být v šachu před uděláním rošády
- král při rošádě nesmí přecházet přes napadené pole

Udělání rošády má dva hlavní smysly: krále schová blíže do rohu, kde bude ve větším bezpečí, a naopak věž posune směrem k aktivní hře.

Je důležité udělat rošádu včas a na bezpečné místo, aby se král neocitl pod útokem.


Diagram 1: Malá rošáda

Rošádu na královské křídlo nazýváme malá rošáda a značíme ji 0-0. Někdy se také říká krátká rošáda.

V pozici na diagramu může bílý udělat malou rošádu. Král se při ní přesune na pole g1 a věž h1 ho přeskočí (přesune se na f1).

Černý už malou rošádu má.

Diagram 2: Velká rošáda

Rošádu na dámské křídlo nazýváme velká rošáda a značíme ji 0-0-0. Někdy se také říká dlouhá rošáda.

V naší pozici může bílý udělat velkou rošádu. Král se při ní přesune na pole c1 a věž ho přeskočí (přesune se na d1).

Černý už velkou rošádu má.
Diagram 3: Rošáda nejde - další figura zavazí

Rošádu není možné udělat, když mezi králem a rošující věží stojí nějaká další figura.

V naší pozici bílý nemůže udělat malou rošádu kvůli jezdci g1.

A nemůže udělat ani velkou rošádu, protože mu překáží dáma na d1.


Diagram 4: Rošáda nejde - král už táhl

Rošádu nejde udělat, když král už v předchozím průběhu provedl nějaký tah.

V pozici na diagramu je bílý na tahu. I kdyby se králem vrátil na pole e1, rošádu už v této partii zahrát nemůže.Diagram 5: Rošáda nejde - věž už táhla

Rošádu nejde provést s věží, která v předchozím průběhu partie zahrála nějaký tah.

V naší pozici je bílý na tahu. I kdyby se věží g1 vrátil na pole h1, malou rošádu už bílý v této partii zahrát nemůže.

Ale v budoucím průběhu partie může zahrát velkou rošádu.

Diagram 6: Rošáda nejde - napadené průchozí nebo cílové pole

Rošádu není možné zahrát, pokud by král během provádění rošády prošel přes pole napadené soupeřovou figurou.

V pozici na diagramu bílý nemůže udělat velkou rošádu, protože černý střelec g4 napadá pole d1. Bílý však může zahrát malou rošádu.

Černý nemůže udělat malou rošádu, protože by se po jejím provedení černý král ocitl v šachu od střelce b3. Ale velkou rošádu černý zahrát může.Diagram 7: Rošáda nejde - král v šachu

Rošádu není možné zahrát, když král stojí v šachu.

V naší pozici bílý nemůže zahrát rošádu, protože jeho král má šach od černého střelce b4.

Teprve po zrušení šachu je možné rošádu zahrát. Například po 1.Jc3 Jxe4 už bílý může zahrát 2.0-0.


Diagram 8: Dobře a špatně chráněná rošáda

Aby udělání rošády poskytlo králi bezpečné útočiště, je potřeba mít rošádové postavení dobře chráněné.

V naší pozici má bílý dobře chráněné rošádové postavení. Před bílým králem je pevná hradba pěšců a před nimi obrana lehkými figurami.

Naopak rošádové postavení černého je rozbité a bez obránců. Bílý na tahu vytvoří silné hrozby tahem Dh6.Diagram 9: Výběr malé nebo velké rošády

Často je důležité správně rozhodnout, kterou rošádu udělat.

V pozici na diagramu může bílý bezpečně zahrát velkou rošádu.

Naopak malá rošáda by bílému králi bezpečí nepřinesla. Jeho pěšci g4 a h3 jsou postouplí dopředu a obrana rozbitá.

Po špatném tahu 1.0-0 by černý ještě více narušil obranu bílého silným tahem 1...h5.Diagram 10: Hráč nestihl včas udělat rošádu

Když některý hráč nestihne včas udělat rošádu, vystavuje svého krále nebezpečí.

Král zadržený v centru se může stát cílem silného útoku, zejména po otevřených sloupcích.

V naší pozici bílý zahraje 1.Sg5++ a po 1...Ke8 ukončí partii tahem 2.Vd8 mat.


Diagram 11: Význam rošády pro věže

Rošáda je důležitá nejen pro bezpečí krále, ale také pro aktivitu věží.

Rošáda pomáhá propojit vlastní věže. Spojené věže pak mohou společně bojovat o otevřené sloupce.

V této pozici už má bílý rošádu a díky tomu může zapojit do útoku obě věže. Naopak černá věž h8 je stále zavřená a černý král v nebezpečí.

Bílý může pokračovat 1.Vxd8+ Kxd8 2.Db8+ Sc8 3.Vd1+ s rozhodujícím útokem.Diagram 12: Umělá rošáda

Když už král nebo věž provedli v partii nějaký tah, rošádu už dělat nemohou.

V takovém případě je možné uvést krále do bezpečného rošádového postavení vícetahovým postupem, kterému říkáme umělá rošáda.

V naší pozici bílý zahrál 1.Ve1, čímž svázal a zároveň napadl černého pěšce e4. Po 1...Sf5 bílý dokončil umělou rošádu tahem 2.Kg1.Zpět

Šachové testy:
Rošáda (1205)
Král a rošáda (1409)
Začátek partie (6211)
Zásady zahájení (6107)
Zásady zahájení (6254)
Útok na krále zadrženého v centru (6113)
Útok při stejných rošádách (6114)
Útok při opačných rošádách (6115)

Šachová výuka:
Rošáda (11205)

Naučit se víc o Rošádě:
M.Beil: Malé představení šachových kouzel, strany 112-113
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 7. lekce (strany 33-35)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 7. lekce (strany 14-17)
M.Beil: Šachová cvičebnice 2. díl, 7. lekce (strany 34-37)
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 7. lekce

Související témata:
Braní figur
Útok na figury
Krytí figur
Výměna figur
Proměna pěšce
Braní mimochodem
Šach
Zrušení šachu
Mat
Pat
Remíza
Základní postavení
Tři části šachové partie
Základy, herní prvky

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: hotovo)