Šachová notace

Šachová notace je způsob zápisu polí, pozic a tahů.

Umožňuje nám zapisovat sehrané partie. Každý zahraný tah můžeme zapsat a po dohrání si celou partii přehrát podle zápisu.

Také v šachových knížkách jsou partie a ukázky zapsané pomocí šachové notace. Její pomocí si můžeme přehrávat partie sehrané před desítkami nebo i stovkami let.

Šachová notace nám také pomáhá v komunikaci o šachových situacích. Nemusíme říkat "půjdu věží o dvě pole nahoru", ale jednoduše řekneme "věž a3".


Diagram 1: Zápis polí

Pole e4 leží na e-sloupci a na 4. řadě.

Tímto způsobem můžeme vyznačit každé pole na šachovnici.
Diagram 2: Zápis tahů

Jednotlivé figurky mají své zkratky:

Král = K, Dáma = D, Věž = V, Střelec = S, Jezdec = J, pěšec zkratku nemá.

Pomocí zkratky pro figurku a cílového pole můžeme zapsat tah. Například Sc4 znamená tah střelcem na pole c4. Nebo Jc3 znamená tah jezdcem na pole c3.

Protože pěšec nemá vlastní zkratku, tahy pěšci se značí pouze zápisem cílového pole. Například d4 znamená tah pěšcem na pole d4.


Diagram 3: Upřesnění pomocí sloupce

Když může na stejné pole táhnout více figur stejného typu, je potřeba upřesnit.

V naší pozici může na pole d1 táhnout věž z a1, ale také věž z f1.

Pokud chceme vyznačit tah věží z a1, napíšeme Vad1.

Kdybychom chtěli vyznačit tah věží z f1, napíšeme Vfd1.
Diagram 4: Upřesnění pomocí řady

Když na stejné pole mohou táhnout figury stejného typu a navíc stojí na stejném sloupci, označení sloupce by nám nepomohlo.

V naší pozici může na pole a6 táhnout věž z a1 i věž z a7. Upřesníme označením řady.

Pokud chceme vyznačit tah věží z a1, napíšeme V1a6.

Kdybychom chtěli vyznačit tah věží z a7, napíšeme V7a6.Diagram 5: Zápis braní

Některé tahy mají své speciální značky.

Pro braní používáme značku x. Například Vxe8 znamená věž bere soupeřovu figurku na e8.
Diagram 6: Šach, dvojitý šach a mat

Pro šach používáme +. Například Dg5+ znamená tah dámou na g5 a šach soupeřovu králi.

Dvojitý šach je možné značit ++. Například Jf6++ znamená tah jezdcem na f6 a dává dvojitý šach (zároveň jezdcem f6 a věží g1).

Mat můžeme značit značkou #. Například Vd8# znamená tah věží na d8 a je mat. 

Diagram 7: Rošáda

Rošáda je jediný tah v partii, při kterém se současně pohnou dvě figury stejného hráče - král a věž.

Malá rošáda se značí 0-0. Pohyb krále při malé rošádě je na diagramu vyznačený zeleně, věž h1 se přesune na f1.

Velká rošáda se značí 0-0-0. Pohyb krále při velké rošádě je vyznačený žlutě, věž a1 se přesune na d1.
Diagram 8: Proměna pěšce

Pěšec se po dosažení poslední řady promění v jinou figuru.

V naší pozici může pěšec f7 vstoupit na f8 a proměnit se.

Pokud ho chceme proměnit v dámu, napíšeme f8D.

Někdy může být výhodnější proměna v jinou figuru. Pokud budeme chtít zapsat proměnu v jezdce (a v naší pozici tak dát přímo mat), zapíšeme f8J mat.


Zpět

Šachové testy:
Šachová notace (1201)
Šachová notace (6102)
Šachová notace (6202)
Zápis tahů (6103)

Šachová výuka:
Šachová notace (11201)

Naučit se víc o Šachové notaci:
M.Beil: Malé představení šachových kouzel, strany 12-15
M.Beil: Tři části šachové partie, strany 6-7
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 4. lekce (strany 17-19)
M.Beil: Šachová cvičebnice 1. díl, 4. lekce (strany 49-60)
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 4. lekce

Související témata:
Šachy
Šachovnice
Sloupce
Řady
Diagonály
Základy, šachovnice

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: před zapracováním připomínek)