Šachovnice

Šachovnice je hrací deska pro šachovou hru. Je složená z 64 čtvercových polí. Pravidelně se střídají bílá a černá pole.

Po těchto polích se pohybují šachové figurky. Každá figurka stojí vždy jen na jednom poli.

Ve svislém směru se šachovnice dělí na jednotlivé sloupce, které jsou označené písmeny a - h.

Ve vodorovném směru se šachovnice dělí na řady, které jsou označené čísly 1 - 8.

K určení kteréhokoli pole na šachovnici a také k zápisu šachových tahů slouží šachová notace. K určování polí používá označení sloupců a řad.

Diagram 1: Prázdná šachovnice

Šachovnice má 64 polí. Pravidelně se střídají bílá a černá pole.

Obrázku pozice na šachovnici v knížkách nebo na počítači říkáme diagram.
Diagram 2: Sloupce

Svislé směry na šachovnici nazýváme sloupce. Jsou označené písmeny a - h.

Na diagramu je vyznačený sloupec e.
Diagram 3: Řady

Vodorovné směry na šachovnici nazýváme řady. Značíme je čísly 1 - 8.

Na diagramu je vyznačená 4. řada.
Diagram 4: Šachová notace

Pomocí písmen (sloupce) a čísel (řady) můžeme označit kterékoliv pole na šachovnici.

V naší pozici je zeleně vyznačené pole e4, které leží na e-sloupci a na 4. řadě.
Diagram 5: Diagonály

Šikmé směry na šachovnici jsou diagonály.

Na diagramu je zeleně vyznačená diagonála a1-h8.

A žlutě vyznačená diagonála f1-a6.


Diagram 6: Střed a rohy šachovnice

Střed šachovnice je nejdůležitější místo na šachovnici. Jsou to pole d4, d5, e4, e5. Na diagramu je střed vyznačený zelenou barvou.

Ze středu mají figurky nejblíže do všech stran. Většinou se o střed tvrdě bojuje.

Rohy šachovnice jsou pole a1, a8, h1, h8. Na diagramu jsou označené žlutou barvou.

Blízko rohu se během partie většinou schovává král.Diagram  7: Kraj šachovnice

Žlutou barvou je na diagramu vyznačený kraj šachovnice.

Na kraji šachovnice mají figurky většinou nejmenší působnost.

Někdy i kraj může být užitečný. Například králové se většinu partie schovávají na kraji.


Diagram 8: Královské a dámské křídlo

Královské křídlo je polovina šachovnice, na které začínají šachovou partii králové. Bílý král na poli e1, černý král na e8. Na diagramu je královské křídlo vyznačené zeleně.

Dámské křídlo je polovina šachovnice, na které začínají partii dámy. Bílá dáma na poli d1, černá dáma na d8. Na diagramu je královské křídlo vyznačené žlutě.

Zpět

Video:


Šachové testy:
Šachovnice (1102)
Šachovnice (6101)
Šachovnice - sloupce, řady, střed, rohy (7102)
Šachovnice a základní postavení (1402)
Šachová notace (1201)
Šachová notace (6102)
Šachová notace (6202)
Sloupce a řady (6101)
Zápis tahů (6103)

Šachová výuka:
Šachovnice (11102)
Šachová notace (11201)

Naučit se víc o Šachovnici:
M.Beil: Malé představení šachových kouzel, strany 6-7
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 1. lekce (strany 8-9)
M.Beil: Šachová cvičebnice 1. díl, 1. lekce (strany 1-12)
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 1. lekce

Související témata:
Šachy
Sloupce
Řady
Diagonály
Šachová notace
Základy, šachovnice
Šachové figurky

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: hotovo)