Sicilská obrana

Sicilská obrana začíná tahy 1.e4 c5.

Poprvé se o tazích 1.e4 c5 zmiňuje Polerio v roce 1594, svůj název toto zahájení získalo o několik desetiletí později, když jej Greco nazval „il guioco siciliano“ (Sicilská hra).

Sicilská obrana je od poloviny minulého století nejpoužívanější odpovědí současnosti proti 1.e4. Výrazně se o to zasloužili bývalý mistři světa Robert Fischer a později Garri Kasparov.

Tahem 1…c5 vzniká asymetrická pozice s dvojsečnou a komplikovanou hrou s oboustrannými šancemi a je oblíbenou zbraní černého, který se snaží o aktivní hru. Teorie Sicilské obrany je velmi rozsáhlá.


Sicilská obrana: 1.e4 c5

Nejčastější pokračování:

- 2.Jc3 (varianta A)
- 2.f4 (varianta B)
- 2.c3 (varianta C)
- 2.d4 cxd4 3.c3 (varianta D)
- 2.b4 (varianta E)
- 2.Jf3 Jf6 (varianta F)
- 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 (varianta G)
- 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 a6 (varianta H)
- 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 Jc6 (varianta I)
- 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 g6 (varianta J)
- 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 e5 (varianta K)
- 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 e5 (varianta L)
- 2.Jf3 d6 3.Sb5 (varianta M)
- 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Dxd4 (varianta N)
- 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 Jc6 6.Sg5 (varianta O)
- 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 Jc6 6.Sc4 (varianta P)
- 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 Jc6 6.Se2 e5 (varianta R)
- 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 g6 (varianta S)
- 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 e6 (varianta T)
- 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6 (varianta U)


Varianta A: 2.Jc3

Zavřená sicilská. Bílý nehraje d2-d4, volí spíše g2-g3, Sf1-g2 a d2-d3 a hra má zavřený charakter. Černý většinou volí fianchetto střelce Sg7 a má pod kontrolou pole d4. Obvyklé pořadí tahů je 2...Jc6 3.g3 g6 4.Sg2 Sg7 5.d3 d6 6.f4 nebo 6.Se3. Zavřenou sicilskou občas používají i nejlepší světoví hráči v čele s Magnusem Carlsenem.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta B: 2.f4

Grand-Prix (Larsenova varianta či McDonnellův útok). Nejlepší odpovědí černého je 2...d5 3.exd5 Jf6! (Talův gambit), který způsobil pokles popularity tahu 2.f4. Dnes se proto obvykle hraje Grand-Prix v pořadí 2.Jc3 Jc6 a 3.f4. Bílý se v dalším průběhu snaží o útok na krále, černý má ale dostatek možností na vyrovnání.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta C: 2.c3

Alapinova varianta nazvaná podle Semyona Alapina, který tento tah propagoval na konci 19. století. Je v poslední době poměrně populární, vyhýbá se taktickým šarvátkám v hlavních variantách. Bílý se zde snaží obsadit centrum d2-d4, černý ale může získat protihru v centru buď tahem 2...d5 3.exd5 Dxd5, anebo 2...Jf6 3.e5 Jd5.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta D: 2.d4 cxd4 3.c3

Morra gambit (nebo také Smith-Morra gambit). Přijetí oběti 3...dxc3 může být pro černého nebezpečné, nicméně se všeobecně soudí, že bílý při správné hře černého za pěšce nemá dostatečnou kompenzaci. Dalšími možnostmi černého jsou 3...Jf6 nebo 3...d5 většinou s přechodem do Alapinovy varianty.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta E: 2.b4

Sicilský gambit. Bílý obětuje pěšce, aby si uvolnil a-sloupec a obsadil střed pěšci. Černý po 2...cxb4 3.a3 hraje nejčastěji 3...d5 4.exd5 Dxd5 a bílý má za obětovaného pěšce kompenzaci, otázkou je, zda je to kompenzace dostačující. V partiích nejlepších hráčů se Sicilský gambit téměř nehraje.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta F: 2.Jf3 Jf6

Nimcovičova varianta (taktéž Rubinsteinova varianta). Hráno s obdobnou myšlenkou jako Aljechinova obrana. Po 3.e5 Jd5 4.Jc3 má bílý prostorovou převahu. Také může zvolit 4.c3 s přechodem do Alapinovy varianty. V dnešní době se Nimcovičova varianta vyskytuje jen zřídka.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta G: 2.Jf3 Jc6 3.Sb5

Rossolimův útok. Je v poslední době se hraje poměrně často, především kvůli obavě ze Svěšnikovovy varianty. Po výměně bílého střelce za jezdce, například po 3...a6 4.Sxc6 dxc6 5.d3 má černý zhoršenou pěšcovou strukturu, což mu kompenzuje dvojice střelců.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta H: 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 a6

Paulsenova varianta - je charakteristická tím, že zde černý nehraje hned d6 a ponechává si možnost zapojit případně černopolného střelce aktivně do hry. Další obvyklé tahy černého jsou b7-b5, Sc8-b7 a Dd8-c7. Hraje-li černý d7-d6, hra přechází do Scheveningské varianty.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta I: 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 Jc6

Varianta čtyř jezdců. Černý odkládá tah a7-a6 na pozdější dobu. Umožňuje bílému zahrát 6.Jdb5, černý pak může hrát 6...Sb4 7.a3 Sxc3 8.Jxc3, kde má černý volnou hru, ale bílý dvojici střelců. Druhou možností černého na 6.Jdb5 je 6...d6, hra ale po 7.Sf4 e5 8.Sg5 může přejít do Svěšnikovovy varianty.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta J: 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 g6

Moderní dračí varianta (Simaginova varianta). Černý odkládá tah d-pěšcem na pozdější dobu a podle situace později pokračuje d7-d6 s přechodem do klasické Dračí varianty nebo d7-d5 s protihrou v centru. Bílý má dvě možnosti pokračování. Buď 5.Jc3 Sg7 6.Se3 Jf6 7.Sc4 s malou rošádou a tlakem v centru. Nebo 5.c4 (Maróczyho systém) 5...Sg7 6.Se3 Jf6 7.Jc3 0-0 s pěšci e4 a c4 a využitím pole d5 pro jezdce.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).Varianta K: 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 e5

Svěšnikovova varianta. Černý tahem 5...e5 oslabuje pole d5, získává ale živou figurovou hru. Hlavním pokračováním je 6.Jdb5 d6 7.Sg5 a6 8.Ja3 b5 9.Sxf6 nebo 9.Jd5 s ostrou hrou. Po zápase o titul mistra světa mezi Magnusem Carlsenem a Fabianem Caruanou 2018 se zvedl zájem i o variantu 7.Jd5 Jxd5 8.exd5 Jb8 nebo 8...Je7.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta L: 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 e5

Varianta Kalašnikovova. Dříve se vzhledem ke slabosti polí d5 a d6 považovala za nekorektní, dnes však získává stále více příznivců. Po nejčastějším 5.Jb5 se dnes místo 5...a6 6.Jd6+ Sxd6 7.Dxd6 Df6, kde má bílý výhodu, hraje 5...d6. V této variantě se černý po 6.J1c3 a6 7.Ja3 snaží využít nevhodného postavení bílých jezdců a často se pokouší vyměnit černopolné střelce Sf8-e7-Sg5.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta M: 2.Jf3 d6 3.Sb5+

Moskevská varianta. Tah 3.Sb5+ je po 3.d4 druhou nejhranější alternativou používanou občas i nejlepšími světovými hráči. Černý má výběr mezi 3...Sd7, 3...Jc6 nebo 3...Jd7. Velmistři si někdy vybírají tuto variantu, když se chtějí vyhnout teorii. Hrál tak bývalý mistr světa Garri Kasparov i ten současný Magnus Carlsen.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta N: 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Dxd4

Čechoverova varianta (Szilyho systém). Varianta se občas vyskytuje i v partiích špičkových hráčů, bílý aktivuje dámu a v případě jejího okamžitého napadení 4...Jc6 mění střelce za jezdce 5.Sb5 Sd7 6.Sxc6. Obvykle vzniká pozice s opačnými rošádami a oboustrannými šancemi.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta O: 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 Jc6 6.Sg5

Rauzerův útok (nebo také Richter-Rauzerův útok). Bílý většinou volí plán s velkou rošádou po Dd1-d2 a 0-0-0 a černý většinou malou e7-e6, Sf8-e7, 0-0. Plán bílého je útok v centru (f2-f4 a e4-e5 nebo f4-f5), černý se snaží o protihru na dámském křídle (a7-a6, b7-b5) s případným tlakem po c-sloupci (Va8-c8).

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta P: 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 Jc6 6.Sc4

Sozinova varianta. S tímto systémem zaznamenával úspěchy Bobby Fischer, někdy se proto varianta nazývá i Fischerova. Tah 6.Sc4 může hrát rovněž po 5...e6. Černý zde nejčastěji volí variantu 6...e6 7.0-0 Se7 8.Se3 0-0, riskantní je fianchetto střelce na b7 pro oslabení pole e6. Šance jsou na obou stranách.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta R: 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 Jc6 6.Se2 e5

Boleslavského varianta. Černý tahem 6...e5 přenechává bílému pole d5 a má slabinu na d6, získá za to ale dobrou protihru ve středu a na dámském křídle. Boleslavského tah 6...e5 lze hrát i na jiné 6. tahy bílého, např. 6.Se3, 6.f4 nebo 6.f3. Jen na odpověď 6.Sg5 je tah 6...e5 chybou pro 7.Sxf6 gxf6 (na 7…Dxf6 8.Jdb5 Dd8 a 9.Jd5 s vyhranou pozicí bílého) 8.Jf5 a bílý stojí lépe.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta S: 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 g6

Dračí varianta. Patří k nejostřejším variantám Sicilské. Černý fianchetuje svého černopolného střelce, s nímž plánuje útočit na střed a snaží se o protihru po c-sloupci. Bílý často volí odpověď s velkou rošádou a útokem na královském křídle. Vzhledem k útočným možnostem bílého je dračí varianta považována za velmi riskantní a v poslední době se na nejvyšší úrovni objevuje jen zřídka.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta T: 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 e6

Scheveningská varianta se stala populárním po turnaji v Scheveningenu 1923 a dodnes patří k nejoblíbenějším. Černý umisťuje pěšce na e6, kontroluje tak pole d5 a plánuje poté získat protihru na dámském křídle. Bílý má řadu pokračování (Sg5, Se3, Se2, Sc4, f4, g4). V současnosti se do Scheveningské varianty nejčastěji přechází z Najdorfovy varianty 5...a6 6.Sg5 e6.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta U: 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6

Najdorfova varianta podle argentinského velmistra polského původu Miguela Najdorfa je jednou z nejoblíbenějších odpovědí černého na Sicilskou obranu. Za hlavní pokračování se považuje 6.Sg5. Hraje se ale i 6.Se3, Se2, Sc4 nebo f4. Černými takto často zahajoval i bývalý mistr světa Garri Kasparov. Jestliže bílý nehraje 6.Sg5 a černý odpoví 6...e6, hra přechází do Scheveningské varianty.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Diagram x: Typická kombinace v ?????

?????
?????
?????

?????
?????
?????Zpět

Doporučené partie: MOŽNÁ
bílý - černý, místo rok

Šachové testy:
Polootevřená zahájení (2504)
Otevřená a polootevřená zahájení (2505)
Zásady zahájení (6107)
Zásady zahájení (6254)
Typické kombinace v polootevřených zahájeních (připravujeme)

Naučit se víc o Sicilské obraně:
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 40. lekce (strany 171-172)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 40. lekce (strany 165-166)
R.Biolek: Šachová zahájení - Polootevřené hry, strany 125-268
R.Biolek: Šachové miniaturky, na více místech
L.Alster: Miniaturní šachové partie, strany 71-76
A.Rojzman: Šachové miniatúrky, strany 118-156
J.Konikowski, B.Modr: Malá učebnice šachových zahájení, strany 94-121
L.Pachman: Šachová zahájení v praxi, strany ?-?
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 40. lekce

Související témata:
Caro-Kann
Skandinávská obrana
Pircova obrana
Francouzská obrana
Aljechinova obrana
Nimcovičova obrana
Zahájení, polootevřená zahájení
Zahájení
Zásady zahájení
Miniaturní partie
Rozdělení zahájení
Polootevřená zahájení
Zahájení, rozdělení zahájení

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Petr Herejk, stav: rozpracováno)