Ideje šachových kombinací

Ideje kombinací jsou metody a postupy, kterými dosahujeme kombinačních cílů. Postupně si procvičíme jednotlivé ideje kombinací v matech 2. tahem, 3. tahem i v obtížnějších kombinacích.

V jednotlivých testech je 6 až 8 diagramů a úkolem je vyznačit správný úvodni tah. Výukové testy jsou určené k pochopení významu jednotlivých kombinačních idejí.

Úplně nakonec najdete ještě souhrnný test, ve kterém jsou namíchané diagramy ze všech idejí kombinací. A také test určování idejí kombinací. Kliknutím na jednotlivé ideje se dostanete na bližší vysvětlení na stránkách Šachopedie.

Popis jednotlivých idejí kombinací a odkazy na testy:

01. Odstranění bránící figury - sebereme figuru, která kryje naši hrozbu nebo nám zavazí
Výukový test, Mat 2. tahem, Mat 3. tahem, Obtížnější kombinace, Video

02. Odvlečení bránící figury - donutíme figuru, která kryje naši hrozbu, odejít na jiné pole, ze kterého už hrozbu krýt nebude
Výukový test, Mat 2. tahem, Mat 3. tahem, Obtížnější kombinace, Video

03. Zavlečení figury - donutíme figuru vstoupit na nevhodné pole, často se jedná o zavlečení krále do matové sítě
Výukový test, Mat 2. tahem, Mat 3. tahem, Obtížnější kombinace, Video

04. Rozbití pěšcového krytu krále - rozbijeme pěšcovou hradbu bránící soupeřova krále
Výukový test, Mat 2. tahem, Mat 3. tahem, Obtížnější kombinace, Video

05. Dobytí pole - získáme kontrolu nad polem, ze kterého budeme matovat
Výukový test, Mat 2. tahem, Mat 3. tahem, Obtížnější kombinace, Video

06. Ucpání pole - donutíme soupeřovu figuru vstoupit na pole, na kterém bude soupeřovu králi zavazet v útěku
Výukový test, Mat 2. tahem, Mat 3. tahem, Obtížnější kombinace, Video

07. Uvolnění pole - pole obsazené naší figurou uvolníme pro jinou naši figuru, která bude dávat mat
Výukový test, Mat 2. tahem, Mat 3. tahem, Obtížnější kombinace, Video

08. Uvolnění linie - uvolníme linii (sloupec, řadu nebo diagonálu) pro útok naší figury
Výukový test, Mat 2. tahem, Mat 3. tahem, Obtížnější kombinace, Video

09. Překrytí bránící figury - překryjeme dráhu figuře, která kryje naši hrozbu
Výukový test, Mat 2. tahem, Mat 3. tahem (připravujeme), Obtížnější kombinace, Video

10. Manévr figurou - nejméně dvoutahový přesun figury na jiný úsek šachovnice
Výukový test, Mat 2. tahem, Mat 3. tahem, Obtížnější kombinace, Video

11. Odebrání ústupových polí - odebereme soupeřově figuře ústupová pole
Výukový test, Mat 2. tahem, Mat 3. tahem, Obtížnější kombinace, Video

12. Vyhnání krále - vyháníme soupeřova krále do volného prostoru, nejčastěji směrem do středu nebo dál od jeho obránců
Výukový test, Mat 2. tahem, Mat 3. tahem, Obtížnější kombinace, Video

13. Zahnání krále - zaháníme soupeřova krále do pasti, nejčastěji směrem na kraj nebo do pasti mezi jeho figurkami
Výukový test, Mat 2. tahem, Mat 3. tahem, Obtížnější kombinace, Video

14. Svázání figury - dostaneme bránící figuru do vazby
Výukový test, Mat 2. tahem, Mat 3. tahem, Obtížnější kombinace, Video

15. Nevýhoda tahu - povinnost udělat tah donutí soupeře zhoršit svou pozici
Výukový test (připravujeme), Mat 2. tahem, Mat 3. tahem (připravujeme), Obtížnější kombinace (připravujeme), Video

01. - 15. Souhrnný test idejí šachových kombinací - mix diagramů (matů 2. tahem) s různými idejemi kombinací.

Test určování idejí kombinací - z nabídnutých možností vyberte, jakou ideu v kombinaci využijeme.

Náměty a připomínky můžete posílat na emailovou adresu martinbeil64@gmail.com.


Partnerem projektu je Šachový svaz České republiky.

Doporučujeme využití v rámci činnosti Šachy do škol.

Štítky: