Základní kombinace

Připravili jsme pro vás sedm nových testů taktiky a kombinací. Ve všech testech je vaším úkolem vyznačit správný úvodní tah - kliknutím na figurku a potom na cílové pole. Řešení jsou počítačově ověřená a vždy je jen jedno správné řešení.

V prvních třech je za úkol dávat mat 1., 2. a 3. tahem. V dalších dvou testech je za úkol co největší materiální zisk. Poslední dva testy jsou vytvořené zkombinováním předchozích pěti testů.

Ve všech testech se otázky generují pro každý test znovu a je tedy možné řešit testy opakovaně a stále dostávat nové náhodné výběry příkladů.

Odkazy na jednotlivé testy:

01. Maty 1. tahem - 10 příkladů náhodně vybraných z databáze 200 příkladů

02. Maty 2. tahem - 10 příkladů náhodně vybraných z databáze 200 příkladů

03. Maty 3. tahem - 10 příkladů náhodně vybraných z databáze 200 příkladů

04. Jednodušší zisky - 10 příkladů náhodně vybraných z databáze 200 příkladů

05. Obtížnější zisky - 10 příkladů náhodně vybraných z databáze 200 příkladů

06. Jednodušší mix - 10 příkladů náhodně vybraných z databáze 400 příkladů, obsahuje maty 1. tahem a jednodušší zisky

07. Obtížnější mix - 10 příkladů náhodně vybraných z databáze 600 příkladů, obsahuje maty 2. a 3. tahem a obtížnější zisky

BONUS: Sedmidílná série základní taktiky - začínáte u matů 1. tahem, při dokončení testu minimálně na 90 % postupujete na vyšší úroveň

Náměty a připomínky můžete posílat na email martinbeil64@gmail.com.

Štítky: