C1. Volný sloupec a 7. řada

Volný sloupec je ideální místo pro věže, někdy i pro dáma. V této oblasti zkoumáme techniky boje o volný sloupec a jeho využití. Smyslem je průnik na sedmou, někdy i osmou řadu. Na sedmé řadě pak útočíme na soupeřovy pěšce nebo odřežeme soupeřova krále. K využití volného sloupce jsou potřeba body vniku.

Děti učíme bojovat o volné sloupce různými prostředky. Dobře využívat také vhodné výměny a manévrování. Velký význam mají také způsoby otevírání sloupců a jeho načasování. Vnímáme také rozdíly mezi sloupcem v centru a na kraji: na volném sloupci v centru bývají opěrné body (bsazení, zesílení tlaku, přesuny k boční hře do stran), na krajním sloupci opěrný bod pro věž. Boj o volný sloupec má strategický význam (manévrování, zesilování, vnikání), jindy taktický - cílem může být ničivý útok.

Zpět

Kontrolní testy:
Volný sloupec a 7. řada (připravujeme)
Kombinace na otevřeném sloupci (připravujeme)

Témata Šachopedie:
Strategie obecné - Rozdělení sloupců, Boj o volný sloupec
Přání šachových figur - Co si přeje dáma?, Co si přeje věž?
Typy útoků - Slabá poslední řada, Útok na předposlední řadě, Útok na otevřeném sloupci, Polootevřený sloupec na rošádu

Materiály v elektronické podobě:
V.Hora: Síla figur
(postupně doplníme)

Doporučená literatura:
R.Biolek: Základy taktiky
R.Biolek: Základy strategie
R.Biolek: Plán v šachové partii
R.Biolek: Šachy, hra fantazie
A.Nimcovič: Můj systém
A.Kotov: Aljechinův šachový odkaz 1. a 2. díl
L.Pachman: Strategie moderního šachu 1. a 2. díl
V.Hort, V.Jansa: Zahrajte si šachy s velmistry
J.Markoš: Pod hladinou
J.Markoš, D.Navara: Tajná přísada
John Nunn: Understanding Chess Middlegames (anglicky)
John Watson: Secrets of Modern Chess Strategy (anglicky)
Karpow, Mazukewitsch: Stellungsbeurteilung und Plan (německy)

Další odkazy:
Metodika výuky šachu mládeže
Šachový svaz České republiky
Trenérská komise ŠSČR
Šachopedie

Zpět