C9. Strategické plány v typických pěšcových strukturách

Pěšcová struktura vytvořená během zahájení partie do velké míry ovlivňuje následný plán hry obou stran. V této fázi zkoumáme typové pozice izolovaný pěšec, visací pěšci, izolovaný pár c3+d4, malé centrum, otevřené centrum, pohyblivé centrum, volný pěšec v centru.

Řada pěšcových struktur se opakuje v různých systémech zahájení hry, a historický vývoj hry prověřil v těchto strukturách některé typické plány hry. Dobrý hráč musí tyto plány znát, aby je mohl tvůrčím způsobem rozvíjet a neopakoval již známé omyly. Při studiu této oblasti je klíčové využívat vzorové partie špičkových šachistů, tím zároveň přesah k analytické práci a k zájmu o historii šachu.

Zpět

Kontrolní testy:
Typové pozice 1 (připravujeme)
Typické kombinace v různých strukturách (připravujeme)

Témata Šachopedie:
Strategie obecné - Pěšcová struktura, Hodnocení pozice, Plán hry
Typové pozice - Typové pozice, Izolovaný pěšec, Visací pěšci, Izolovaný pěšcový pár, Karlovarská struktura, Malé centrum, Pěšcová převaha na křídlech, Maroczyho výstavba, Blokované pěšcové centrum, Symetrické pěšcové struktury

Materiály v elektronické podobě:
V.Hora: Typové pozice
M.Vokáč: Sicilská témata - díry na d5
Z.Hagarová: Maróczyho struktura
I.Štohl: Ježek
L.Karásek: Visící pěšci v moderním pojetí
J.Obšívač: Plán v každé partii
E.Gonsior: Typické chyby mladých hráčů
(postupně doplníme)

Doporučená literatura:
R.Biolek: Základy taktiky
R.Biolek: Základy strategie
R.Biolek: Plán v šachové partii
R.Biolek: Šachy, hra fantazie
R.Biolek: Otevřené hry
R.Biolek: Polootevřené hry
R.Biolek: Zavřené hry I
R.Biolek: Zavřené hry II
R.Réti: Mistři šachovnice
A.Nimcovič: Můj systém
A.Nimcovič: Můj systém v praxi
A.Nimcovič: Blokáda
A.Kotov: Aljechinův šachový odkaz 1. a 2. díl
L.Pachman: Strategie moderního šachu 1. a 2. díl
J.Markoš: Pod hladinou
J.Markoš, D.Navara: Tajná přísada
John Nunn: Understanding Chess Middlegames (anglicky)
John Watson: Secrets of Modern Chess Strategy (anglicky)
Karpow, Mazukewitsch: Stellungsbeurteilung und Plan (německy)
Boris Slotnik: Typische Stellungen im Mittelspiel (německy)

Další odkazy:
Metodika výuky šachu mládeže
Šachový svaz České republiky
Trenérská komise ŠSČR
Šachopedie

Zpět