D2. Další plány v typických pěšcových strukturách

Pokračování tematického bloku C9. Zde se zaměříme na typové pozice převaha na křídle, karlovarská struktura, blokované centrum, sicilské struktury. Pěšcová struktura vytvořená během zahájení partie do velké míry ovlivňuje následný plán hry obou stran.

ada pěšcových struktur se opakuje v různých systémech zahájení hry, a historický vývoj hry prověřil v těchto strukturách některé typické plány hry. Dobrý hráč musí tyto plány znát, aby je mohl tvůrčím způsobem rozvíjet a neopakoval již známé omyly. Oporou je nám v této oblasti studium partií klasických mistrů.

Zpět

Kontrolní testy:
Typové pozice 2 (připravujeme)

Témata Šachopedie:
Strategie obecné - Pěšcová struktura, Hodnocení pozice, Plán hry
Typové pozice - Typové pozice, Izolovaný pěšec, Visací pěšci, Izolovaný pěšcový pár, Karlovarská struktura, Malé centrum, Pěšcová převaha na křídlech, Maroczyho výstavba, Blokované pěšcové centrum, Symetrické pěšcové struktury

Materiály v elektronické podobě:
V.Hora: Typové pozice
M.Vokáč: Sicilská témata - díry na d5
Z.Hagarová: Maróczyho struktura
I.Štohl: Ježek
L.Karásek: Visící pěšci v moderním pojetí
J.Obšívač: Plán v každé partii
E.Gonsior: Typické chyby mladých hráčů
(postupně doplníme)

Doporučená literatura:
R.Biolek: Plán v šachové partii
R.Biolek: Šachy, hra fantazie
R.Biolek: Otevřené hry
R.Biolek: Polootevřené hry
R.Biolek: Zavřené hry I
R.Biolek: Zavřené hry II
A.Nimcovič: Můj systém
A.Nimcovič: Můj systém v praxi
A.Nimcovič: Blokáda
A.Kotov: Aljechinův šachový odkaz 1. a 2. díl
L.Pachman: Strategie moderního šachu 1. a 2. díl
D.Bronštejn: Mezinárodní turnaj velmistrů 1953
J.Markoš: Pod hladinou
J.Markoš, D.Navara: Tajná přísada
M.Dvoretsky: School of chess excellence 1-4 (anglicky)
M.Dvoretsky: Technique for the tournament player (anglicky)
J.Aagaard: Excelling at positional chess (anglicky)
J.Aagaard: Excelling at technical chess (anglicky)

Další odkazy:
Metodika výuky šachu mládeže
Šachový svaz České republiky
Komise pro práci s talenty
Šachopedie

Zpět