Boj o volný sloupec

Ovládnout volný sloupec těžkými figurami znamená v řadě případů zisk výrazné poziční převahy a důležitý  krok směrem k vítězství.

Volný sloupec umí ovládnout věže (a někdy i dáma). Mohou po něm mohou vniknout do postavení soupeře a zaútočit tak na další slabiny v jeho postavení.

K ovládnutí sloupce bývá důležitá i spolupráce dalších figur. Ty mohou překrytím sloupce získat potřebný čas k přeskupení těžkých figur. Anebo bránit soupeři, aby sloupec obsadil sám.

Pokud se podaří volný sloupec obsadit dvěma či dokonce všemi třemi těžkými figurami, může být získaná výhoda dokonce rozhodující.

Diagram 1: Výměna obranné figury

Věže na c-sloupci stojí v boji naproti sobě. Bílý chce sloupec ovládnout, černý by si obranu rád ulehčil výměnami. Bílý proto zahájí boj o kontrolu pole c8 tahem 1.Sa6.

Po pasivní obraně 1...Sxa6 2.Dxa6 Vxc1 3.Vxc1 Da8 černý sice pokryl slabého pěšce a7, ale bílý získal sloupec pro sebe. Nyní rozhodne partii vniknutím věže na sedmou řadu: 4.Sd6 Vd8 5.e5 Sg7 6.Vc7 se ziskem pěšce a7 a vyhranou pozicí.

Lepší bylo pěšce obětovat hned a zahájit protihru, např. 2...Sg7 3.Dxa7 Vxc1 4.Vxc1 Da8.Diagram 2: Otevření sloupce

V pozici ještě není volný sloupec, ale pěšcové napětí d4-c5 dává tušit otevření d-sloupce. Bílý je na toto otevření lépe připraven a neváhá.

Pokračuje 1.dxc5 dxc5 2.Vd2. Jedním ze základních prvků boje těžkých figur na otevřeném sloupci je jejich zdvojení nebo dokonce ztrojení. Tomu se snaží soupeř zabránit výměnou věže.

Po 2...Vd8 3.Ved1 Jf8 4.Vxd8 Sxd8 5.Sd6 Jg6 6.Vd2 h6 7.Dd1 bílý sloupec ovládl a má výhodu. Černý musí hrát nadále velmi pozorně a snažit se o zjednodušení pozice.Diagram 3: Oběť kvality za otevření sloupce

V zablokované pozici se bílý pokusil proniknout do soupeřovy pozice obětí kvality na polootevřeném d-sloupci. Zahrál 1.Vxd6 Sxd6 2.Vxd6 (mimo jiné hrozilo 1...f4 se ztrátou figury) a napadl slabiny v táboře černého.

Po nejlepším 2...Vhe8 3.Vxb6 f4 4.Sxc5 Jxc5 5.bxc5 by vznikla dost nestandardní, ale přibližně vyrovnaná pozice s bílým trojpěšcem. Výsledek partie by zůstal otevřený.

V partii udělal černý hrubou chybu 2...f4 a po 3.Vxe6 fxe3+ 4.Kxe3 černý partii prohrál.Diagram 4: Zdvojení figur na volném sloupci

O sloupec můžeme bojovat různými způsoby. Můžeme pomocí figur bránit soupeřovým věžím ve vstupu na tento sloupec. Druhá možnost je použít veškerou sílu a postavit ji na něj.

V naší pozici bílý zahrál 1.De2 - zdvojením nebo dokonce ztrojením těžkých figur na sloupci si jej můžeme přivlastnit jen pro sebe.

Po 1...Jf8 přišlo 2.De7. Černý chce sloupec překrýt a proto jej bílý musí využít, dokud je čas. Obsazením sedmé řady znepříjemní soupeři vývin a bílý si udrží výhoduDiagram 5: Opěrný bod na sloupci

Velkou roli při ovládnutí volného sloupce hrají opěrné body, které jsou kryté vlastními pěšci. Pokud je takový bod přímo v táboře soupeře, hovoříme o bodu vniku.

Zde je využití bodu vniku tahem 1.Vd6 umožněno taktickým prvkem - nekrytou věží na a8. Bílý napadá slabé pěšce e6 a a6 a hrozí zdvojením věží s rozhodujícím pozičním tlakem.

Po 1...Vxd6 2.cxd6 Dd8 nejrychleji vyhrává 3.Db7+ Kf8 4.Vc1 Vb8 5.Dh7 s dalším Vc1-c7.
Diagram 6: Oběť pěšce za ovládnutí sloupce

Černý se ve vyrovnané pozici pokouší o zdvojení věží na volném sloupci d. Bílý mohl sebrat 1.Vxd5 s rovnou hrou, zkusil však tahem 1.c4 obětovat pěšce a sloupec ovládnout sám.

Černý oběť přijal 1...Vxe5 2.Vd7+ Kf6 3.Vad1 a6 a bílý ještě dočasně obětoval střelce 4.Vc7 axb5 a ovládnul sedmou řadu tahem 5.Vdd7 s hrozbou 6.Vxf7 mat.

Následovalo 5...Vf8 6.Vxb7 bxc4 8.Vxb6 a vznikla vyrovnaná čtyřvěžová koncovka. Přestřelka skončila bez vítěze, rovnováha nebyla porušena.Diagram 7: Boj o sloupec nepřímými prostředky

V této situaci se rozhoduje, kdo ovládne b-sloupec. Rozhodující roli zde hrají oba střelci, kteří kontrolují klíčová pole b8 a b1. Bílý chce černého střelce vyměnit a pak sloupec pohodlně obsadit.

Po 1.g4 Sg6 přišlo důležité 2.c5. Zablokováním centra zbavuje černého možností protihry, kterou by mohl vytvořit po otevření hry tahem c5 a po obsazení centrálních sloupců.

Černý zvolil 2...Je4 3.f3 Jd2 4.Vf2 Jc4. Nyní bílý svůj plán pozměnil a pokračoval 5.Jxc4 dxc4 6.Sd6 Vfe8 7.e4. Černý střelec je mimo hru a bílý střelec důležité pole b8 bezpečně kontroluje.


Zpět

Šachové testy:
Typy pěšců (6109)
Silné a slabé body (6119)
Využití slabin (6120)
Vlastnosti figur (6257)
Hodnocení a plán (6258)

Naučit se víc o Boji o volný sloupec:
M.Beil: Tři části šachové partie, strany ?-?
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, ?. lekce (strany ?-?)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, ?. lekce (strany ?-?)
M.Beil: Šachová cvičebnice 6. díl, ?. lekce (strany ?-?)
M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl, ?. lekce (strany ?-?)
R.Biolek: Základy strategie, strany ?-?
R.Biolek: Plán v šachové partii, strany ?-?
R.Biolek: Šachy. Hra fantazie, strany ?-?
A.Suetin: Škola šachové strategie a taktiky, strany ?-?
L.Pachman: Střední hra v šachové praxi, strany ?-?
L.Pachman: Moderní šachová strategie, strany ?-?
A.Nimcovič: Můj systém, strany ?-?
A.Nimcovič: Můj systém v praxi, strany ?-?
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, ?. lekce
M.Beil: Tajná přání šachových figurek, VYJDE V ROCE 2022

Související témata:
Střední hra
Strategie
Rozdělení sloupců
Silné a slabé body
Pěšcová struktura
Hodnocení pozice
Plán hry
Značky pro hodnocení tahů a pozic
Aktivita
Pasivita
Domovník
Strategie, obecné

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Zdeněk Holeksa, stav: doplňování literatury)