Česká škola úlohová

Česká škola vznikla na konci 19. století kolektivním úsilím českých skladatelů, kteří považovali úlohu především za umělecké dílo. Zdůrazňovali úspornost prostředků a elegantní postavení, základním obsahem úlohy bylo několik variant, zakončených modelovými maty (viz diagram 1).
 

V modelovém matu je každé pole okolo černého krále kryto nebo blokováno jen jediným způsobem, a podílejí se na něm všechny bílé figury (s možnou výjimkou krále a pěšců).
 

Typickou českou úlohou byla trojtažka či (řidčeji) čtyřtažka, v českém slohu tvořili v první polovině 20. století skladatelé na celém světě. Vytvoření původní skladby však bylo čím dál tím obtížnější a postupně začaly převládat skladby se složitějším kombinačním obsahem.
 

V současnosti se nová „česká“ úloha vyskytne jen zřídka, ale nejlepší úlohy tohoto stylu patří navždy ke skvostům problémové literatury.Diagram 1: Modelové maty
(Josef Pospíšil, 1897- mat 3. tahem)

Miniaturní tempová úloha jednoho ze zakladatelů české školy předvádí v jednoduché formě tři hry s modelovými maty. V modelovém matu jsou všechna pole v matové síti kryta nebo blokována jen jedním způsobem a musí v něm hrát všechny bílé figury (s možnou výjimkou krále a pěšců).

Řešení: 1.Je7 tempo Kxc4 2.Jc6 tempo Kc3 3.Dc1 mat, 1...Ke5 2.Jd5 Kf5 3.Dh5 mat, 1...Kc3 2.Dc1+ Kd4 3.Jc6 mat. Opakování matového obrazce v prvních dvou hrách se říká echo.

Diagram 2: Česká klasika
(Josef Drnek, 1924 – mat 3. tahem)

Typickou skladbou české školy je trojtažka s nejméně třemi variantami, které jsou zakončeny modelovými maty. Naše úloha předvádí dokonce čtyři varianty, úvodní tah je spojen s obětí věže a v další hře se obětuje zase dáma – co víc si lze přát.

Řešení: 1.Jf2 hrozí 2.Dh2+ Kxf6 3.Je4 mat, 1...d3 2.Da1+ Kd5 3.Se6 mat, 1...Jg2 2.Dh5+ gxh5 3.Vf5 mat, 1...Kxf6 2.Dh8+ Kg5 3.Jh3 mat. Technické varianty: 1...d5 2.Df3, 1...Jf5 2.Vxg6.

 
Diagram 3: Modelové maty s vazbou
(František Matoušek, 1943 – mat 3. tahem)

Řešení: 1.De8 (hrozí 2.Db8+) Je6 2.Dxg6 (hrozí 3.Df5 mat) Jxf8 3.Sd6 mat, 1...Je4 2.Sg5+ Je6 3.Sf4 mat, 1...Jf5 2.Sc5+ Kf4 3.Dxe3 mat.

Ve druhé hře je pole e6 blokováno černým jezdcem a současně napadeno věží, která ovšem jezdce váže a tím v matu spolupracuje. Podobné maty s těsnou vazbou česká škola považuje rovněž za modelové, v naší úloze jsou hned dva.

 
Diagram 4: Okteto
(Josef Moravec, 1936)

V úlohách české školy se vzácně vyskytuje tzv. okteto – úloha, ve které hrají všechny bílé figury. Docílit korektní sady tří variant s modelovými maty s tak silným bílým materiálem je velmi obtížný úkol, a tak není divu, že dosud bylo takových úloh složeno pouze okolo padesáti. Zde autor předvedl dva složité echové maty a obtížnou třetí hru s tichým druhým tahem (bez šachu).

Úlohu řeší 1.Dc6 dxe3 (hrozba) 2.Jc1+ Kxc2 3.Sb3 mat, 1...Vxa1 2.Se4+ Kxe3 3.Sxd4 mat (echo), 1...Sxe2 2.Jg2 (hrozí 3.Se4 mat) Kxc2 3.Je1 mat.
Diagram 5: Strategie v české úloze
(Emil Palkoska, 1934 – mat 3. tahem)

Autor této trojtažky se snažil o spojení zásad české školy se složitějšími kombinačními obraty, typickými pro tzv. strategickou školu. Úloha je velmi zdařilá, ale ukazuje se, že požadavek modelových matů je složitějšímu obsahu na závadu – v úloze jsou modelové maty jen dva.

Řešení: 1.Dc8 (hrozí 2.Vxc4) Vxc5 2.Je5+ Vxe5 3.Va6 mat, 1...Sxc5 2.Je7+ Sxe7 3.Va6 mat, 1...Vxg6 2.Va6+ Sxa6 3.d5 mat.
Vedlejší varianty většinou neuvádíme, v české škole se víceméně považují za „nutné zlo“.
 Diagram 6: Miniaturní vícetažka
(Artur Mandler, 1961 – mat 4. tahem)

Jednoduché vícetažky patří rovněž k typickým produktům české školy, s rostoucím počtem tahů už se tři cenné varianty nepožadují. Naše úloha má varianty dvě a zdobí ji tichá hra s obětí věže.

Po úvodníku 1.Sa1 vyjde hrozba 2.Vxe2 po jakémkoli tahu černého krále, například 1...Kd1 2.Vxe2 Kxc1 3.Sb2+ Kb1 4.Jc3 mat, nebo 1...Kxc1 2.Vxe2 Kb1 3.Jc3+ Kxa1 4.Va2 mat. Zmíněná druhá hra je docela efektní: 1...e1D+ 2.Vxe1 Kd2 3.Je3 Kxe1 4.Sc3 mat, resp. 2...Kb1 3.Jb4 Kxa1 4.Jcd3 mat.
Diagram 7: Něco z nové doby
(Ladislav Salai ml. 1985 – mat 4. tahem)

I v době ústupu české školy ze slávy se čas od času objeví pěkná skladba, zde od výtečného slovenského skladatele. Námětem jsou echové maty na polích různé barvy – tzv. barevné echo.

Řešení: 1.Ja4 (hrozba 2.Vxc8 jakkoli 3.Jb6mat) b5 2.Vxd6+ Kxd6 3.Vd7+ Kc6 4.d5 mat, 1...Jge7 2.Ve5+ dxe5 3.Vc5+ Kd6 4.dxe5 mat, 1...Jf6 2.Jc3+ Sxc3 3.Jg6 Kxe6 4.Jf4 mat.

Úloha vyniká jednotnou hrou s oběťmi bílých figur ve druhém tahu.

 Diagram 8: Česká dvojtažka
(Miroslav Havel, 1901 - mat 2. tahem)

Dvojtahový formát není pro českou školu příliš vhodný, opravdu zajímavých českých dvojtažek není mnoho. Naše ukázka je výjimečně zdařilá, spojuje „české“ okteto se strategickým tématem polovazby.

Cenný obsah úlohy je následující: 1.Va5 tempo Sxg1 2.Jxc6 mat, 1...Sxg2 2.d7 mat, 1...Sxf7 2.Da1 mat.

Diagram 9: Česká škola a samomat
(Leonid Kubbel, 1901 – samomat 3. tahem)

Soustava různorodých variant, zakončených modelovými maty, se celkem často objevuje ve troj– a vícetahových samomatech českých i zahraničních autorů, a na rozdíl od přímých úloh je tomu tak dodnes. V naší úloze vyniká první hra s obětí dámy a tempovou pozicí po třetím tahu bílého.

Řešení samomatu: 1.Vd8 tempo Sd7 2.Dd4+ Kxd4 3.Kb4 tempo c5 mat, 1...Sf7 2.Jxe6+ Sxe6 3.Vb5+ cxb5 mat, 1...Sg6 2.Dc1+ Sc2 3.Jb5 cxb5 mat.

Diagram 10: Česká škola a pomocný mat
(Bo Lindgren, 1981 – pomocný mat 3. tahem, 2 řešení)

V pomocných matech se přítomnost modelových matů všeobecně považuje za zušlechtění řešení a od třetího tahu výše je v úlohách s nejrůznějšími náměty dosti častým jevem. Ale pouhé nahromadění různorodých modelových matů bez další jednotící myšlenky k dobrému ohodnocení pomocného matu v dnešní době nestačí.

Ve výtečné úloze švédského skladatele je barevné echo zkombinováno s dokonalou analogií obou řešení: I. 1.Kg6 Vxc2 2.Dh5 Sg7 3.Vf7+ Vg2 mat, II. 1.Kf6 Sxc2 2.Dg5 Sg6 3.Ve7+ Vc6 mat.Zpět

Naučit se víc o Úlohách:
M.Vanka, M.Dragoun: Jak a proč řešit šachové problémy (2008)
L. Kopáč a kolektiv, Abeceda šacjhového problému (1973)

Související témata:
Problémový šach
Studie
Klasické studie
Moderní studie
Úlohy
Dvojtažky
Trojtažky
Vícetahové úlohy
Samomaty
Pomocné maty
Retrográdní analýza
Taktika a problémový šach
Koncovky a problémový šach

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Miloslav Vanka, stav: připomínkování)