Královský gambit

Královský gambit začíná tahy 1.e4 e5 2.f4.

Strategický cíl tahu f2-f4 spočívá v útoku na pěšce e5 a otevření sloupce f. Důsledkem toho mohou být rychlé útoky na pole f7.

Královský gambit je jedním z nejstarších zdokumentovaných zahájení, které uvádí ve své knize již Luis Ramírez de Lucena v roce 1497. V 19. století byl Královský gambit jedním z nejčastěji hraných zahájení, se zdokonalením techniky obrany ale jeho popularita klesala.
Královský gambit: 1.e4 e5 2.f4

Nejčastější pokračování:

- 2...d5 (varianta A)
- 2...Sc5 (varianta B)
- 2...exf4 3.Sc4 (varianta C)
- 2...exf4 3.Jf3 d5 (varianta D)
- 2...exf4 3.Jf3 Jf6 (varianta E)
- 2...exf4 3.Jf3 d6 (varianta F)
- 2...exf4 3.Jf3 Se7 (varianta G)
- 2...exf4 3.Jf3 g5 4.Sc4 (varianta H)
- 2...exf4 3.Jf3 g5 4.h4 (varianta I)Varianta A: 2...d5

Protigambit je jednou z možností černého, jak otupit útok bílého. Po 3.exd5 může černý hrát 3...e4 (Falkbeerův protigambit), kde černý obětuje pěšce za snadnější vývin. S tahem 4.d3! Jf6 a 5.dxe4 a výhodou pro bílého ztratila varianta svoji popularitu. Černý může také zvolit modernější 3...c6 (Nimcovičův protigambit). Po 4.Jc3 má bílý lepší vyhlídky.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta B: 2...Sc5

Odmítnutý královský gambit. Střelec brání rošádě a navíc je léčkou - po 3.fxe5 přijde 3...Dh4+ a černý vyhraje. Bílý proto obvykle pokračuje 3.Jf3. Bere pod kontrolu pole h4. 3...d6 a buď 4.c3 s dalším d2-d4, nebo 4.Jc3 s možností Jc3-a4 a výměnou jezdce za střelce. V obou případech je další průběh hry přibližně vyrovnaný.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta C: 2...exf4 3.Sc4

Střelcův gambit. Umožňuje sice černému tahem 3...Dh4+ znemožnit bílému rošádu 4.Kf1, ale například po 4...d6 5.Jf3 Dh5 6.d4 g5 7.Jc3 má bílý velmi dobrou kompenzaci za obětovaného pěšce. Nadějnější možností pro černého je 3...Jf6 4.Jc3 c6 5.Sb3 d5 6.exd5 cxd5 7.d4 Sb4, kde je drobná výhoda na straně černého.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta D: 2...exf4 3.Jf3 d5

Dnes je tah 3...d5 (tzv. moderní systém) asi nejpoužívanější obrana černého proti Královskému gambitu. Po 4.exd5 černý hraje 4...Jf6 a po nejčastějším 5.Sb5+ c6 6.dxc6 Jxc6 (nebo 6...bxc6 7.Sc4) 7.d4 Sd6 8.0-0 0-0 9.Jbd2 Sg4 10.Jc4 je pozice přibližně vyrovnaná.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta E: 2...exf4 3.Jf3 Jf6

Starodávná Schallopova obrana hraná s ideou držet pěšce po 4.e5 Jh5. Téměř zapomenuté pokračování oživili v dubnu 2020 Číňan Ding Liren, když v online turnaji Magnus Carlsen Invitational právě v této variantě porazil černými Magnuse Carlsena.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta F: 2...exf4 3.Jf3 d6

Propagátorem tahu 3...d6 s dalším 4.d4 g5 byl bývalý mistr světa Bobby Fischer, který tuto možnost považoval za vyvrácení Královského gambitu. Po 5.Sc4 Sg7 6.0-0 h6 7.c3 Jc6 8.g3 je ale hra velmi ostrá s nejasným výsledkem.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta G: 2...exf4 3.Jf3 Se7

Cunninghamova obrana hraná s ideou Se7-h4+. Romantika šachu 19. století na nás dýchne ve variantě 4.Sc4 Sh4+ 5.g3 fxg3 6.0-0 gxh2+ 7.Kh1 s ostrou hrou. V pozdějších dobách se ale začalo hrát 5.Kf1, kde bílý má dobré možnosti k útoku. Proto černí na 4.Sc4 volí spíše 4...Jf6 5.e5 (nebo 5.Jc3 Jxe4 s velmi ostrou hrou) 5...Jg4 6.Jc3 d6 s oboustranně zajímavou hrou.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta H: 2...exf4 3.Jf3 g5 4.Sc4

Tah 3...g5 patří k nejostřejší reakci na Královský gambit, kryje pěšce f4 a hrozí g5-g4 s dalším Dd8-h4+. Černý má dvě možnosti, jak reagovat. Buď relativně klidněji 4...Sg7 5.d4 d6 6.0-0 s oboustrannými šancemi. Anebo superostrý Polerio-Muziův gambit 4...g4 5.0-0 gxf3 6.Dxf3, kde má bílý nadějný útok za obětovanou figuru.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta I: 2...exf4 3.Jf3 g5 4.h4

Tah 4.h4 nutí černého k okamžitému 4...g4 (4...f6 je chybou pro 5.Jxg5 fxg5 a 6.Dh5+ s rychlým koncem). Zatímco 5.Jg5 (Allgaierův gambit) 5...h6 6.Jxf7 je teorií označován za nekorektní, tah 5.Je5 (Kieseritzkého gambit) s následným 5...Jf6 6.d4 d6 7.Jd3 Jxe4 8.Sxf4 vede k velmi komplikované pozici, ve které mají zajímavé šance obě strany.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Diagram x: Typická kombinace v ?????

?????
?????
?????

?????
?????
?????Zpět

Doporučené partie: MOŽNÁ
bílý - černý, místo rok

Šachové testy:
Základní otevřená zahájení (2501)
Další otevřená zahájení (2502)
Všechna otevřená zahájení (2503)
Zásady zahájení (6107)
Zásady zahájení (6254)
Typické kombinace v otevřených hrách (připravujeme)

Naučit se víc o Královském gambitu:
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 39. lekce (strany 164-165)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 39. lekce (strany 158-159)
R.Biolek: Šachová zahájení - Otevřené hry, strany 56-78
R.Biolek: Šachové miniaturky, na více místech
L.Alster: Miniaturní šachové partie, strany 66-69
A.Rojzman: Šachové miniatúrky, strany 6-13
J.Konikowski, B.Modr: Malá učebnice šachových zahájení, strany 30-37
L.Pachman: Šachová zahájení v praxi, strany ?-?
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 39. lekce

Související témata:
Italská hra
Hra dvou jezdců v obraně
Hra čtyř jezdců
Španělská hra
Skotská hra
Skotský gambit
Evansův gambit
Uherská obrana
Ponzianiho hra
Ruská obrana
Philidorova obrana
Lotyšský gambit
Vídeňská hra
Střelcova hra
Střední hra
Severský gambit
Zahájení, otevřená zahájení
Zahájení
Zásady zahájení
Miniaturní partie
Rozdělení zahájení
Otevřená zahájení
Gambit
Zahájení, rozdělení zahájení

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Petr Herejk, stav: rozpracováno)