Mezitah

Mezitah je velmi účinný a překvapující taktický prostředek, schopný úplně otočit průběh partie.

Určitě jste se s mezitahem už někdy setkali. Například jste spočítali vynucenou variantu s výměnou několika figur, a soupeř najednou místo dobrání figury zahrál něco úplně jiného a nečekaného - třeba dal šach nebo vám pohrozil matem. A váš propočet byl v troskách.

Nejčastějším případem takového mezitahu je mezišach - vložený šach, po kterém pokračuje původní varianta, ovšem s jiným výsledkem, než jsme zamýšleli. Ještě záludnější je mezitah bez šachu, kdy soupeř vloží do varianty tichý tah, spojený s nějakou silnou, nejčastěji matovou hrozbou.

Podobné tahy mohou přehlédnout i velmi silní hráči a proto je důležité, umět je v pozici hledat.

V cizojazyčné literatuře se mezitah často označuje německým výrazem "Zwischenzug".Diagram 1: Jednoduchý mezišach

Černý byl v horší pozici na tahu a vymyslel taktický obrat se zavlečením bílého střelce na druhou řadu: 1...a2 2.Sxa2 Vc2+ s dalším Vxa2 a remízou.

Bílý však může jeho pokus snadno vyvrátit mezišachem, kterým zlepší postavení své věže a umožní její představení: 1...a2 2.Ve4+ Kf8 3.Sxa2 Vc2+ 4.Ve2 a bílý vyhraje.

Ovšem ve skutečné partii dvou velmistrů se tato varianta nehrála.
Diagram 2: Dobrání materiálu se šachem

Na následující obrat s mezišachem "naletělo" už mnoho nezkušených vyznavačů Sicilské obrany.

Je třeba si všimnout nutných předpokladů k uskutečnění této krátké kombinace: nekrytá Da5, nekrytý Se7, černý král na g8 - to vše umožňuje bílému vítězný tah 1.Jd5.

Po 1...Dxd2 přijde nejprve mezišach 2.Jxe7+ Kh8 a teprve nyní dobrání 3.Vxd2 s čistou figurou navíc. Všimněte si rovněž, že černá dáma nemůže napadeného střelce pokrýt.
Diagram 3: Únik napadené figury se šachem

Nekrytá černá dáma umožnila bílému dobytí dalšího pěšce tahem 1.Sxf5.

Po vynuceném 1...Dxf3 totiž napadený bílý střelec nejprve se šachem ustoupí 2.Se6+ Ke7 a teprve pak bílý dobere dámu 3.gxf3 se dvěma pěšci navíc a vyhranou pozicí.Diagram 4: Zahnání krále do šachu

Někdy lze mezišachem zahnat soupeřova krále do nevýhodné pozice a pak toho nějak využít.

V naší pozici černý viděl, že věž nesmí ze sloupce h ustoupit pro mat na d8. Rozhodl se proto pro vzetí věže 1...Vxh4, po 2.Dxh4 by partii s kvalitou a dvěma pěšci navíc snadno vyhrál.

Přišel však mezišach 2.Dd8+ a po vynuceném 2...Kh7 bílý sebral věže obě: 3.Dxh4+ Kg8 4.Dxg3. A místo prohry mohl najednou partii hrát na výhru bílý.
Diagram 5: Tiché zavlečení krále

Podobného efektu jako v předchozí ukázce lze někdy dosáhnout i bez šachování.

Černý na tahu zahrál 1...f2 (nic jiného mu nezbývalo, kdyby bílý obětoval za Pf3 věž, vznikla by remízová pozice) a bílý odpověděl tahem 2.Vg8 s myšlenkou po 2...f1D zahrát 3.Vf8+. Přišel ovšem strašlivý tichý mezitah 2...Sb1.

Teď už proměna pěšce hrozí, na 3.Vf8+ totiž přijde 3...Sf5. A na vzetí střelce 3.Kxb1 se pěšec promění se šachem 3...f1D+ a černý snadno vyhraje.Diagram 6: Desperado čili zoufalec

Na napadení své dámy reagoval černý napadením dámy bílé 1...Ve8. Neuvědomil si však, že napadená bílá dáma se může obětovat za další materiál.

Bílý zahrál 2.Dxe4 a černý se musel vzdát, bude o figuru slabší.

Tomuto obratu, při kterém k smrti odsouzená figura vezme s sebou do věčných lovišť i nějaký soupeřův materiál, se v cizojazyčné literatuře říká "desperado", česky zoufalec. Na zoufalce pozor, může být nebezpečný!Diagram 7: Únik figury s matovou hrozbou

Bílý se domníval, že může využít vazby černého pěšce d6 k zisku figury, a zahrál 1.Dxe5.

Přišel však tichý mezitah 1...Dg4 a bílý se okamžitě vzdal, kvůli hrozbě 2...Dxg2 mat totiž ztrácí dámu.
Diagram 8: Složitější příklad
(
Eljanov - Navara, Biel 2015)

V pozici diagramu stojí bílý s pěšcem míň hůř, ale po 1.Kg1 Ve4 mohl ještě bojovat. Místo toho však ruský velmistr vymyslel kombinaci 1.Vxc5+ Sxc5 2.Vxc5+ s tím, že po ústupu krále dobere 3.Jxf4 a bude mít velmi dobré šance na remízu.

Přišlo však překvapující 2...Ve5 a po 3.Vxe5+ Kf6 černý hrozí matem. Bílý by musel zahrát 4.Jxf4, ale po 4...Kxe5 je vzniklá koncovka věže proti jezdci beznadějná. Po 2.Ve5 se proto bílý vzdalZpět

Šachové testy:
Mezitah (připravujeme)

Naučit se víc o mezitahu:
M.Beil: Tři části šachové partie, strany 47-78
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 7. lekce (strany 33-35), 11.-14. lekce (strany 49-67), 17.-27. lekce (strany 77-122)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 7. lekce (strany 14-17), 11.-14. lekce (strany 30-46), 17.-27. lekce (strany 56-101)
M.Beil: Šachová cvičebnice 2. díl, 7. lekce (strany 27-38)
M.Beil: Šachová cvičebnice 3. díl, 11.-14. lekce (strany 1-40)
M.Beil: Šachová cvičebnice 4. díl, 17.-22. lekce (strany 1-60)
M.Beil: Šachová cvičebnice 5. díl, 23.-27. lekce (strany 1-50)
R.Biolek: Základy taktiky, celá kniha
R.Biolek: Šachové miniaturky, celá kniha
L.Pachman: Střední hra v šachové praxi, strany 13-96
L.Pachman: Šach pro každého, strany 116-136
J.Veselý: Jak hrát šachy?, strany 39-72
V.Chenkin: Poslední šach (v ruštině), celá kniha
S.D.Ivaščenko: Sbornik šachmatnych kombinacij (v ruštině), celá kniha
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 14.-26. lekce

Související témata:
Taktika
Dvojí úder
Vazba
Odtah
Odtažný šach
Odtažné napadení se šachem
Dvojitý šach
Napíchnutí figur
Chycení figury
Materiální zisk
Oběť materiálu
Věčný šach
Léčky
Přetížená figura
Nepřímé krytí
Rentgen
Mezitah
Souhra figur
Motivy kombinací
Témata kombinací
Propočet variant
Tahy kandidáti
Taktika a problémový šach
Taktika, obecné
Taktika, kombinace jednotlivých figur
Taktika, ideje kombinací
Taktika, typy útoků

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Miloslav Vanka, stav: rozpracováno)