Miniaturní partie

Miniaturní partie jsou krátké partie, které po chybě některého z hráčů skončí velice brzy.

Z toho důvodu jsou velmi poučné pro učení se zásadám správné hry v zahájení, ale také jako ukázka, jak porušení zásad hry v zahájení správně potrestat.

Za miniaturní partie se považují partie o délce nanejvýš 25 tahů.

Pro začátečníky a mladší hráče jsou miniaturní partie vhodným začátkem práce s šachovou literaturou. Jsou krátké, svižné, zábavné, je v nich hodně kombinací a poučných okamžiků.

Často se v nich jedná o využití náskoku ve vývinu figur, využití krále zadrženého v centru či o rychlý útok na rošádu. Často v nich rozhodují i materiální zisky - vazby, dvojí údery, chycení figury a další.
Diagram 1: Mat bláznů

Nejrychlejší mat, který může v šachové partii vzniknout, je zachycený na tomto diagramu.

Vzniká po tazích 1.f4 e6 2.g4 a nyní 2...Dh4 mat.

Kvůli zjevné nesmyslnosti takového postupu za bílého se mu říká "mat bláznů".


Diagram 2: Velmi krátká partie

Také při normálnějším způsobu rozehrání partie může partie skončit velmi rychle.

Častou slabinou bývá pole f7 (u bílého f2).

V naší pozici černý přehlédl ohrožení bodu f7 a zahrál 1...Sxf3. Bílý zakončil partii dvoutahovým matem: 2.Sxf7+ Ke7 3.De6 mat.


Diagram 3: Chycení dámy

K rychlému ukončení partie nemusí dojít pouze matem, ale také velkým materiálním ziskem, po kterém se soupeř vzdá.

V pozici na diagramu se černá dáma zatoulala do džungle bílých figur. Bílý na tahu zahrál 1.a3 a dáma se nemůže nijak zachránit. Černý se vzdal.


Diagram 4: Král zadržený v centru

Velmi častým motivem k brzkému zakončení partie je král zadržený v centru.

Král, který nestihl udělat rošádu a čelí útokům soupeřových vyvinutých figur, je velmi slabý. Zvlášť když jsou otevřené centrální sloupce d, e.

V pozici na diagramu bílý zakončil partii pěknou kombinací s obětí dámy 1.Dd8+ (zavlečení soupeřova krále na nevýhodné pole) 1...Kxd8 2.Sg5++ Ke8 a 3.Vd8 mat.
Diagram 5: Legalův mat

Slavná kombinace, kterou poprvé použil francouzský šachista Legal v 18. století. Od té doby se kombinace založená na stejném principu vyskytla nesčetněkrát v mnoha různých provedeních.

Bílý v této pozici zahrál 1.Jxe5, čímž uvolnil diagonálu mezi bílou dámou a černým střelcem a současně zaútočil na slabý bod f7. Správnou odpovědí černého by nyní bylo 1...Jxe5.

V partii se však stalo 1...Sxd1 a přišlo 2.Sxf7+ Ke7 3.Jd5 mat. V tomto provedení byla kombinace nekorektní (nesprávná, šla výhodně odrazit), v jiných provedeních může být plně korektní.Diagram 6: Hon na vyhnaného krále

Král vyhnaný z bezpečí svého hradu a vydaný napospas soupeřovým figurám.

V naší pozici černý král došel z rošádového pole g8 až na g2. Bílý nyní zakončil partii 1.Vh2+ Kg1 a 2.Kd2 mat (šlo také 2.0-0-0 mat).Diagram 7: Dušený mat

Už v zahájení může dojít také k dušenému matu. Zpravidla při nepozornosti některého z hráčů.

Jedná se o takový mat, při kterém na krále útočí jezdec a král je znehybněný (ucpaný, udušený) mezi svými vlastními figurkami.

V této pozici byl na tahu černý a místo správného 1...Jxe4 zahrál hrubě neopatrné 1...g6. Přišlo udušení černého krále 2.Jd6 mat. Černý nemůže jezdce brát kvůli vazbě.
Diagram 8: Náskok ve vývinu

Častou příčinou rychlého konce partie bývá náskok ve vývinu některého z hráčů.

V naší pozici má už bílý vyvinuté všechny lehké figury a navíc možnost odtahu na diagonále a5-e1.

Bílý rozhodl otevřením hry 1.d5 a po 1...cxd5 2.Jxd5 Dd8 3.Jxf6+ gxf6 4.Sb5+ se černý před velkými materiálními ztrátami vzdal.


Diagram 9: Zatoulaná dáma

Pozice našeho diagramu zachycuje situaci, kdy černá dáma zabloudila až hluboko do komnat bílého. Místo úspěchu a zisku si tam však vyslouží svůj konec.

Bílý na tahu zahrál silné 1.Jf2, kterým chrání věž a zároveň brání dámě v úniku přes pole h3. Černý pokračoval 1...Jc6 (ani jiné tahy by mu nepomohly) a přišlo rozhodující 2.Sf1. Dáma je ztracena, černý se vzdal.

Diagram 10: Dvojí úder

Důvodem k rychlému konci partie může být i menší materiální ztráta. Mezi zkušenějšími hráči je i ztráta lehké figury zpravidla důvodem ke vzdání partie.

V partii zachycené na diagramu černý neopatrně vyvinul své lehké figury a neuvědomil si nebezpečí dvojích úderů.

Bílý zahrál nejdřív vidličku 1.e4 a po 1...Sxe4 (tím je střelec zavlečen na nevýhodné pole) přišel dvojí úder 2.Da4+ Jc6 3.Dxe4 a černý se vzdal.


Zpět

Šachové testy:
Maty v zahájení (2105)
Zisky v zahájení (2106)
Zásady zahájení (6107)
Slabý bod f7 (6108)
Útok na krále zadrženého v centru (6113)
Zásady zahájení (6254)
Král v centru - hraní (3611)
Král v centru - hraní II (3641)

Šachová výuka:
Maty v zahájení (12105)
Zisky v zahájení (12106)
Otevřená zahájení I (12501)
Otevřená zahájení I - tahy (12521)
Král v centru (13601)
Král v centru II (13621)

Naučit se víc o Miniaturních partiích:
M.Beil: Tři části šachové partie, strany 44-45
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 11. lekce (strany 49-52), 26. lekce (strany 112-116), 39.-40. lekce (strany 164-174)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 11. lekce (strany 30-34), 26. lekce (strany 93-97), 38.-40. lekce (strany 152-169)
M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl, 39. lekce (strany 42-45), 40. lekce (strany 52-53 a 56-57)
R.Biolek: Šachové miniaturky, celá kniha
L.Alster: Miniaturní šachové partie, celá kniha
A.Rojzman: Šachové miniatúrky, celá kniha
L.Pachman: Šachová zahájení v praxi, strany ?-?
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 11. lekce

Související témata:
Zahájení
Zásady zahájení
Boj o střed
Vývin figur
Bezpečí krále
Tempo v zahájení
Slabý bod f7
Teorie zahájení
Zahájení, obecné
Rozdělení zahájení
Otevřená zahájení
Polootevřená zahájení
Zavřená zahájení
Gambit
Tři části šachové partie

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: připomínkování)