Moderní studie

Přibližně v období po druhé světové válce začalo být šachovým skladatelům zřejmé, že klasická studiová tématika je již vyčerpána a že složit novou originální skladbu ve stylu starých mistrů je čím dál tím těžší. Skladatelé začali proto vyhledávat náměty složitější a zejména obrátili svou pozornost na zajímavou protihru černého.  

Řešení studií podobného typu je obecně obtížnější než řešení starších skladeb, které v Šachopedii nazýváme studiemi klasickými. Výchozí pozice jsou často komplikované a příliš nepřipomínají pozice z partie, řešení mívá větší počet tahů a jen málo diagramů vyřešíme bez postavení pozice na šachovnici a důkladné analýzy.  

Naproti tomu samostatné vyřešení kvalitní moderní studie prohloubí naše šachové myšlení a poskytne i estetický zážitek.

Diagram 1: Co je moderní studie?
(Z. Birnov, 1947 – bílý vyhraje)

V jednoduché pozici se skrývá zajímavý souboj protivníků, kteří se střídají v aktivním vedení boje. Bílý vyhraje – ale jak? Hrozí 1...c1D+ a na 1.Vg1 černý zahraje prostě 1...Kb7 a nemůže prohrát.

Je tedy prakticky vynuceno 1.Vg7+ Kb6 2.a8J+ Ka6 (2...Ka5 3.Va7 mat, 2...Kc6 3.Vc7 mat) 3.Jc7+ Ka5 (3...Kb6 4.Jd5+ Ka6 5.Jb4+, 3...Kb7 4.Je6+ Kc6 5.Vg1) a po 4.Vg1 se zdá, že bílý černého přelstil. Nejde totiž plánované 4...Sg5 pro 5.Vxg5, nyní se šachem. Takže všechno? Ale ne, podíváme se na tuto pozici podrobněji, viz diagram č. 2.
Diagram 2: Vyvrcholení boje
Z. Birnov, 1947 – dokončení (ČNT)

V moderních studiích je často největším problémem nalezení nejsilnější obrany černého. V naší pozici totiž černý skutečně pokračuje 4...Sg5 5.Vxg5+ a nyní vsune mezitah 5...d5+. Po vynuceném 6.Vxd5+ Ka4 (nikoli 6...Kb6 pro 7.Vb5+ Kxc7 8.Vc5+ Kb6 9.Kb4 a vyhraje) už bílý proměně pěšce nezabrání. 

Ale bílý má ještě v záloze poslední trumf. Zahraje totiž 7.Jb5 c1D+ 8.Jc3+ a po Ka3 9.Va5+ Kb2 10.Va3 mat. Vynikající ukázka moderní šachové studie, navzdory datu uveřejnění.
Diagram 3: Boj o proměnu pěšce
(Nikolaj Kralin, 1962 – bílý vyhraje)

Okamžité 1.f6 vázne na 1...Vxe4 a věž pěšce zadrží. Bílý přitom nesmí ztrácet čas.

Řešení: 1.Sb5+ Kxe4 2.f6 (2.Sxe2 Kxf5 je samozřejmě remíza). Zdá se, že černý už pěšce nezadrží, ovšem i zde má k dispozici zajímavý taktický obrat 2...Va2+ 3.Kxa2 Ke5. Pěšec je napaden a současně hrozí i 4...Sd5+. Rozhodne originální oběť obou bílých střelců 4.Sd4+ Kxd4 5.Sc4 Kxc4 6.f7 a proměně pěšce nelze zabránit, bílý vyhraje.

Diagram 4: Dobytí materiálu
(A. Stavrijeckij, 2003 – bílý vyhraje)

Materiální převaha bílého není velká, je napaden střelec a hrozí Se6+ se ztrátou jezdce b1.

Je tedy vynuceno 1.Se5 a černý se brání kombinací s obětí věže 1...Se6+ 2.Ka1 Va7 3.Vxa7 Sxe5+ 4.Jc3 Sxc3+ 5.Kb1 Sxe1.

Materiál je náhle dokonce vyrovnaný, ale bílý překvapivě využije slabé poslední řady: 6.Sf7+ Sxf7 7.Va8+ Se8 8.Vxe8+ Kf7 9.Vxe1 a bílému zbyla věž za dva pěšce – bílý vyhraje.Diagram 5: Dominance dvojice střelců
(Dmitrij Petrov, 1958 – bílý vyhraje)

Důvtipný boj bílého o zachování dostatečné materiální převahy vyvrcholí obětí věže s následnou nevýhodou tahu – černá věž bude polapena na zcela volné šachovnici.

Bílý má sice převahu dvou lehkých figur, ale obě jsou napadeny a zdá se, že bílý neuspěje. Po vynuceném 1.Vd8 přijde 1...a2 2.Sxa2 Vf4+ 3.Ke3 Va4 4.Sb3 Vb4 (na Va3 jde 5.Vd4+ Kh5 6.Vb4) a situace se zdánlivě příliš nezměnila. Bílý však zasadí nečekaný úder 5.Vd4+ Vxd4 6.Se7 a černá věž je ztracena. Na nejlepší 6...Vf4 přijde 7.Se6+ Kg3 8.Sd6 a bílý vyhraje.
Diagram 6: Zrušení patu
(Karen Sumbatjan, 2016 – bílý vyhraje)

Dalším oblíbeným námětem řady starších i novějších studií je likvidace nebezpečí patu. Zde bílý na tahu potřebuje zvětšit svou materiální převahu dobytím některého ze střelců.

Řešení: 1.Sc7+ Kh1 (1...Kh3 2.Jf4+ a 3.Sxb3) 2.Sh7 (hrozí mat i vzetí střelce) Sc4+ 3.Kf2 a nyní se černý pokusí o patovou záchranu 3...Sd4+ 4.Jxd4 Sd3. Jeho kombinaci však bílý poučně vyvrátí: 5.Sg8 Sc4 6.Sh2 Sxg8 7.Sg1 a černý střelec nezabrání dvoutahovému matu, např. 7...Se6 8.Je2 a Jg3 mat, nebo 7...Sc4 8.Jf5 atd. (Ne však 5.Sh2 Sxg8 6.Sg1 Sd3 a remíza.)Diagram 7: Patová kombinace
(Viktor Razumenko, 1991 – bílý remizuje)

První tahy této jednoduché, ale hezké studie jsou oboustranně vynucené: 1.h7 e1D 2.h8D+ a nyní by po 2...De8 3.Dh4+ Kc8 4.Dxc4+ bílý remizoval snadno. Černý však svou hru zesílí obětí střelce 2...Sg8 3.Dxg8+ a teprve nyní 3...De8.

Proměně černého pěšce nyní nelze zabránit, bílý má však patovou záchranu: 4.Dxg7 c1D 5.Dg5+ Dxg5 pat.

Diagram 8: Poziční remíza
(Jindřich Fritz, 1952 – bílý remizuje)

Dalším častým námětem jsou různé typy pozičních remíz – opakování tahů, věčný šach a různé pevnosti. Jednu takovou pevnost vybudoval bílý ve studii vynikajícího českého skladatele.

Po zřejmém úvodníku 1.Jg5 nikam nevede okamžité 1...h2 2.Jf3+ a 3.Jxh2. Černý ale zahraje vynikající tah 1...Ve3 a teprve po 2.Sxe3 h2. Nyní by prohrálo 3.Jf3+ Ke4 4.Jxh2 Kxe3 a černý si postaví dámu. Správné je 3.Sg1 h1D+ 4.Kg4 (dáma nemá tah) Kd5 5.Jh3 remíza.

Diagram 9: Skrytá nevýhoda tahu
(Sergej Osincev, 2003 – bílý remizuje)

Bílý se nejprve zbaví černé dámy, ale problémem je pěšec h3, jehož proměně bílý nedokáže zabránit. Dobude však i novou dámu, ovšem remizuje jen s pomocí nevýhody tahu.

Řešení: 1.g5 Dxg5 (1...Dh8 2.Vd7+ Kg8 3.Vd8 s opakováním tahů) 2.Vd7+ Kg8 3.Vg4 e4+ 4.Kg3 Dxg4+ 5.Kxg4 h2 6.Sf7+ Kf8 (na 6. řadu král nesmí pro Vxd6+) 7.Vd8+ Kg7 8.Vg8+ Kh7 9.Vg5 h1D a nyní mezišach 10.Sg6+ Kh6 11.Vh5+ Dxh5+ 12.Sxh5 a na tah černého přijde 13.Kf4 remíza. Po chybném 10.Vh5+ Dxh5+ 11.Sxh5 Kh6 by byl naopak v nevýhodě tahu bílý.
Diagram 10: Originální závěr
(David Gurgenidze, 2001 – bílý vyhraje)

Současní skladatelé vyhledávají i neotřelé závěrečné pozice. Podobné studie jsou ale k řešení zpravidla velmi obtížné.

I v naší poslední ukázce se obtížně hledá nejsilnější protihra černého po zřejmém 1.d7. Střetnutí pokračuje takto: 1...Vxb2+ 2.Vxb2 b3+ 3.Vxb3 d1D+ 4.Kxd1 Vxd7+ 5.Vxd7 c2+ a teprve teď je vidět záměr černého – po 6.Kxc2 nebo Kc1 je totiž pat. Bílý má ale v záloze šokující 6.Ke1 c1D+ 7.Vd1. Dáma nemá šach a po jejím ústupu přijde 8.Va1+ s výhrou.Zpět

Šachové testy:
Řešíme studie I (připravujeme)
Řešíme studie II (připravujeme)

Naučit se víc o Studiích:
M.Vanka, M.Dragoun: Jak a proč řešit šachové problémy (2008)
L. Kopáč a kolektiv, Abeceda šachového problému (1973)

Související témata:
Problémový šach
Studie
Klasické studie
Taktika a problémový šach
Koncovky a problémový šach

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Miloslav Vanka, stav: připomínkování)