Odtažný šach

Když figura svým tahem uvolní útok jiné své figury na soupeřova krále, jedná se o odtažný šach.

Podobně jako odtažné napadení a dvojitý šach, i odtažný šach je druhem odtahu.

Odtažný šach často slouží k materiálnímu zisku. Soupeře zaměstnáváme šachem jeho králi, který musí okamžitě zrušit. A my máme potom jeden další tah například na výhodné braní.

Při odtažném šachu se většinou snažíme napadnout co nejsilnější soupeřovu figuru.

Někdy může odtažný šach vést i k jiným cílům, například k matu.


Diagram 1: Odtažný šach střelcem - zisk materiálu

Věž f1 míří na černého krále, takže každý tah bílého střelce f3 bude šach - odtažný šach!

Střelec si při odtažném šachu vybere co možná nejhodnotnější cíl. Tahem 1.Sd5+ zaútočí na černou věž a po ústupu černého krále 1...Ke7 věž sebere 2.Sxa2.Diagram 2: Odtažný šach věží - zisk materiálu

V této pozici míří na soupeřova krále bílý střelec. Každý tah věží e2 bude šach.

Bílý využije odtažný šach k zisku černého jezdce a pak i dámy po tazích 1.Vxe7+ Kb6 2.Vxf7.
Diagram 3: Odtažný šach jezdcem - zisk materiálu

Na slabého černého krále míří střelec a1.

Bílý rozhodne partii odtažným šachem 1.Je4+ a po 1...Kg8 sebere dámu 2.Jxd2 a získá materiální výhodu.Diagram 4: Odtažný šach pěšcem - zisk materiálu

I odtažný šach pěšcem může rozhodnout partii. V naší pozici míří na černého krále věž c7, v cestě jí překáží nebezpečný pěšec d7.

Bílý zahraje 1.d8D+ Kg8 2.Dxd2 a s dámou navíc zvítězí.Diagram 5: Odtažný šach králem - zisk materiálu

V koncovce může dojít i k odtažnému šachu králem.

V naší pozici černý král neopatrně vstoupil na pole h3, kde ho má na mušce bílá věž.

Bílý získá rozhodující materiální převahu odtažným šachem 1.Kd4+ Kg2 2.Kxc5. Černému pak nepomůže ani volný h-pěšec: 2...h4 3.Kd4 h3 4.Vxh3 Kxh3 5.c5 Kg3 6.c6 Kf3 7.c7 a rychlá proměna c-pěšce v dámu rozhodne.
Diagram 6: Kombinace s odtažným šachem

Odtažný šach může být i součástí složitějších kombinací.

V této pozici bílý nejdříve zavleče soupeřova krále na d-sloupec 1.Dxd7+ Kxd7.

A nyní rozhodne partii odtažným šachem 2.dxc5+ Kc6 3.cxb6.


Diagram 7: Odtažný šach - mat 3. tahem

Také k matovému útoku můžeme využít odtažný šach.

Věž g1 míří na soupeřova krále a klíčem k vítězství bude odtažný šach 1.Se7+, kterým bílý kryje únikové pole f8.

Po 1...Sxg1 2.Vxg1+ Kh8 přijde 3.Sf6 mat.
Zpět

Šachové testy:
Odtažný šach (3219)
Odtažný šach - obtížnější (3232)
Různé odtahy věží (3215)
Různé odtahy střelcem (3216)
Různé odtahy jezdcem (3217)
Různé odtahy pěšcem (3218)
Figurky - materiální zisky (1366)
Jednodušší zisky (3152)
Obtížnější zisky (3156)
Materiální zisk (6255)

Šachová výuka:
Odtažný šach (13204)
Základní zisky (13207)

Naučit se víc o Odtažném šachu:
M.Beil: Tři části šachové partie, strany 56-57 a 68-78
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 13. lekce (strany 57-62)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 13. lekce (strany 39-42)
M.Beil: Šachová cvičebnice 3. díl, 13. lekce (strany 23-32)
R.Biolek: Základy taktiky, strany 54-58
R.Biolek: Šachové miniaturky, strany 16-19
L.Pachman: Střední hra v šachové praxi, strany 51-53
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 16. lekce

Související témata:
Taktika
Dvojí úder
Vazba
Odtah
Odtažné napadení se šachem
Dvojitý šach
Napíchnutí figur
Chycení figury
Materiální zisk
Oběť materiálu
Věčný šach
Léčky
Přetížená figura
Nepřímé krytí
Rentgen
Mezitah
Souhra figur
Motivy kombinací
Témata kombinací
Propočet variant
Tahy kandidáti
Taktika a problémový šach
Taktika, obecné
Taktika, kombinace jednotlivých figur
Taktika, ideje kombinací
Taktika, typy útoků

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: hotovo)