Plán hry

Plán hry je uvědomělý postup, kterým směřujeme k dosažení dlouhodobých pozičních cílů.

Je to klíčový prostředek šachové strategie, který nám umožní systematicky směřovat vpřed za svým cílem. Ke zvýšení své převahy, k výhře v lepší pozici nebo záchraně v pozici horší.

Kdybychom pouze hráli přirozené tahy bez plánu, úspěch by nám proti schopnému obránci proklouznul mezi prsty. Proto je dobře strukturovaný plán nutností.

Stanovení vhodného plánu se odvíjí od správného hodnocení pozice (materiál, pěšcová struktura, aktivita figur, postavení králů, hrozby).


Diagram 1: Konkrétní plán

Plán musí být konkrétní. Obecný plán známý například z typové pozice nemusí být dostatečně přesný.

V naší pozici je díra na h3. Černý nejprve uvězní bílého krále bráněním pěšce h2. Poté si postupem pěšců a jejich výměnami otevře cestu na druhé křídlo, kde sebere bílému jeho pěšce a vyhraje.

Partie pokračovala: 1...Kf6 2.Kd2 Kg5 3.Ke2 Kh4 4.Kf1 Kh3 5.Kg1 e5 6.Kh1 b5 7.Kg1 f5 8.Kh1 g5 9.Kg1 h5 10.Kh1 g4 11.e4 fxe4 12.fxe4 h4 13.Kg1 g3 14.hxg3 hxg3 15.fxg3 Kxg3 a bílý se vzdal.
Diagram 2: Stupně plánu

Plán hry musí být stupňovitý. Tzn. každý plán by měl mít několik fází, ve kterých postupně plníme dílčí cíle. Ty nás nasměrují ke kýžené výhodě nebo neutralizaci výhody soupeře.

Zde má plán černého 4 fáze: 1. Prodloužit pěšcový řetěz a tím zmenšit bílému prostor na dámském křídle. S tím je spojeno i vyhýbání se výměnám. 2. Tlakem na slabé pěšce soupeře vytvořit nesoulad v souhře bílých figur. 3. Otevřít sloupec na dámském křídle. 4. Proniknout do soupeřova tábora.

Partie pokračovala 1...c4 2.Sh4 Sf8 3.Je1 b4 atd. s výhodou černého.Diagram 3: SMART metoda hodnocení plánu

Zajímavou pomůckou pro zhodnocení plánu může být metoda SMART. Podle ní musí být plán:

1. S_pecifický (konkrétní a podle požadavků pozice). 2. M_ěřitelný (vyhodnotitelný). 3. Pod písmenkem A se schovává A_chievable, tedy dosažitelný. Musíme ho dotáhnout do konce. 4. R_ealistický (odpovídající možnostem pozice). 5. Pod písmenkem T se skrývá slovíčko T_ime, (časová náročnost).

V naší pozici bílý zahrál 1.Sxe6 fxe6 2.Dh4 Dd7 3.Dd8+ Dxd8 4.Sxd8. Výměnou aktivních figur soupeře bílý zvýšil svou převahu.


Diagram 4: Plán přizpůsobujeme soupeři

Plán v partii vždy přizpůsobujeme konkrétní pozici. Ve složité pozici musíme být připraveni i na reakce soupeře a proto je dobré mít v hlavě více cest, kterými se vydat.

V této pozici si bílý zajímavým manévrem nachystal více plánů a na základě reakcí soupeře si vybral svou cestu k úspěchu. Zahrál 1.Kh2 a po nevýrazném 1...Sd8 pokračoval skvělým tahem 2.Vg1.

Svým posledním tahem bílý podporuje hned tři postupy. Zaprvé opatrnější g3 a f4. Dále raketový nástup g4, g5, h4, h5. Zatřetí g4 s převodem jezdce na f5. Partie pokračovala 2...Db6 3.Vb1 Da7 4.g4 Sb6 5.Jf1.


Diagram 5: Správný plán po správném hodnocení pozice

Pro správný plán je nutné správně vyhodnotit pozici. V této pozici si bílý myslel, že díky svému středu stojí lépe a rozhodl se pro útočný manévr 1.Jg5.

Bílý sice má centrum a černé figury zdánlivě nemají dost prostoru. Černý má dokončený vývin, krále v bezpečí a je připraven na střední hru, kdežto bílý ještě vývin nedokončil.

Přišlo 1...Jxd4 2.cxd4 Dxd4 3.Jxe6 fxe6. Černý roztrhal centrum bílého, jehož král je obklíčen. Partie směřovala k rychlému konci: 4.Sc4 Sxe5 5.g3 Vf2 6.Dxf2 Dd1 mat.Diagram 6: Taktika jako zbraň strategie

Strategie je cesta k zisku převahy vylepšováním postavení figur, vylepšováním pěšcové struktury atd.
Někdy, ale mírná cesta nestačí. K zisku potřebné výhody je nutné použít i síly taktiky.

V naší pozici černý zahrál 1...d4 2.Jxd4 Jg4 3.Sg1 Jxh2. Jednoduchou cestou černý oslabil soupeřova krále. Další průběh povede k zisku materiálu a realizaci převahy v koncovce.

Hrálo se ještě 4.Vfc1 Jg4 5.Je4 Sxb4 6.Jg5 Dd5 7.Jgf3 Dxb3 a černý vyhrál.
Diagram 7: Dobrý plán potřebuje správnou realizaci

Při úvahách o plánu musíme mít stále na paměti možnosti soupeře. Pokud hledíme jen na svoje možnosti, můžeme zvolit špatný plán nebo se můžeme dát soupeři nečekanou šanci na záchranu.

Po 1...Vdd7 zahrál bílý chybné 2.Vgg8 (stačilo prosté pokrytí 7. řady: 2.Vg7! Vxg7 3.Vxe8+). Prosté naplnění plánu je osudné bílému králi. Tentokráte z toho vyvázne jen s věčným šachem.

Následovalo 2...Va7+ 3.bxa7+ Vxa7+ 4.Kb6 Vb7+ 5.Ka6 Va7+ s remízou.Zpět

Šachové testy:
Typy pěšců (6109)
Silné a slabé body (6119)
Využití slabin (6120)
Vlastnosti figur (6257)
Hodnocení a plán (6258)

Naučit se víc o Plánu hry:
M.Beil: Tři části šachové partie, strany ?-?
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, ?. lekce (strany ?-?)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, ?. lekce (strany ?-?)
M.Beil: Šachová cvičebnice 6. díl, ?. lekce (strany ?-?)
M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl, ?. lekce (strany ?-?)
R.Biolek: Základy strategie, strany ?-?
R.Biolek: Plán v šachové partii, strany ?-?
R.Biolek: Šachy. Hra fantazie, strany ?-?
A.Suetin: Škola šachové strategie a taktiky, strany ?-?
L.Pachman: Střední hra v šachové praxi, strany ?-?
L.Pachman: Moderní šachová strategie, strany ?-?
A.Nimcovič: Můj systém, strany ?-?
A.Nimcovič: Můj systém v praxi, strany ?-?
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, ?. lekce
M.Beil: Tajná přání šachových figurek, VYJDE V ROCE 2022

Související témata:
Střední hra
Strategie
Rozdělení sloupců
Boj o volný sloupec
Silné a slabé body
Pěšcová struktura
Hodnocení pozice
Značky pro hodnocení tahů a pozic
Aktivita
Pasivita
Domovník
Strategie, obecné

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Zdeněk Holeksa, stav: doplňování literatury)