Ruská obrana

Ruská obrana (nebo také ruská hra) začíná tahy 1.e4 e5 2.Jf3 Jf6.

Hlavní myšlenkou černého tahu 2...Jf6 je okamžité napadení bílého pěšce a obvykle oboustranná likvidace pěšců, čímž vznikají předpoklady pro vznik symetrických pozic, či pozic s prázdným centrem šachovnice.

Ruská obrana má pověst solidního zahájení používané hráči s černými většinou v případě, když jejich cílem je partii remizovat. Hra je totiž relativně málo agresivní a vznikají v ní často symetrické, zjednodušené pozice, kde má většinou bílý malou, ale trvalou převahu.

Na rozvoji tohoto zahájení se zasloužili již v první polovině 19. století ruští mistři Jänisch a Petrov (v některých zemích nese toto zahájení název Petrovova hra). V posledních letech toto zahájení zaznamenalo i mezi špičkovými hráči velký nárůst popularity, o což se zasloužil mj. bývalý mistr světa Vladimír Kramnik.


Ruská obrana: 1.e4 e5 2.Jf3 Jf6

Nejčastější pokračování:

- 3.Sc4 (varianta A)
- 3.d4 (varianta B)
- 3.Jxe5 d6 4.Jf3 Jxe4 5.De2 (varianta C)
- 3.Jxe5 d6 4.Jf3 Jxe4 5.d4 (varianta D)
- 3.Jxe5 d6 4.Jf3 Jxe4 5.Jc3 (varianta E)
Varianta A: 3.Sc4

Hra nejčastěji po 3...Jc6 přechází do Hry dvou jezdců v obraně, pokud ale černý zvedne hozenou rukavici a vezme pěšce 3...Jxe4, bílý po 4.Jc3 Jxc3 5.dxc3 získá velmi dobrou protihru. Např. chybou je přirozené 5...d6 pro 6.Jg5 a bílý má velkou výhodu.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta B: 3.d4

Tah 3.d4 nese rukopis prvního mistra světa Wilhelma Steinitze, který tento tah považoval za vyvrácení Ruské obrany, a je nazýván Steinitzových systémem. Černý má ale dvě dobré možnosti 3...Jxe4 nebo 3...exd4, v obou případech při správné hře drží vyrovnanou pozici.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta C: 3.Jxe5 d6 4.Jf3 Jxe4 5.De2

Tah 6.De2, ačkoli je mezi především mezi mladými a začínajícími šachisty poměrně častý, bílému mnoho nepřinese, po 6...De7 7.d3 Jf6 dojde k rychlým výměnám. Například 8.Sg5 Dxe2 9.Sxe2 Se7 a v symetrické pozici je pro obě strany velmi obtížné hledat alespoň náznak nějaké výhody.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta D: 3.Jxe5 d6 4.Jf3 Jxe4 5.d4

Nejčastěji hrané pokračování, ve kterém se bílý snaží o rychlý vývin. Pozice černého je ale pevná. Běžně se hraje 5...d5 6.Sd3 a nyní má černý tři dobré možnosti 6...Jc6, 6...Se7 a 6...Sd6. Ve všech třech případech je hra oboustranně velmi zajímavá.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta E: 3.Jxe5 d6 4.Jf3 Jxe4 5.Jc3

V poslední době velmi populární pokračování i na nejvyšší úrovni, bílý i za cenu dvojpěšce otevírá dráhy pro své střelce a připravuje útok na královském křídle. Většinou pokračuje Sd3, Se3, Dd2 a 0-0-0, např. 5...Jxc3 6.dxc3 Se7 7.Sd3 0-0 8.Se3 Jd7 9.h4 s lepšími šancemi pro bílého.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Diagram x: Typická kombinace v ?????

?????
?????
?????

?????
?????
?????Zpět

Doporučené partie: MOŽNÁ
bílý - černý, místo rok

Šachové testy:
Základní otevřená zahájení (2501)
Další otevřená zahájení (2502)
Všechna otevřená zahájení (2503)
Zásady zahájení (6107)
Zásady zahájení (6254)
Typické kombinace v otevřených hrách (připravujeme)

Naučit se víc o Ruské obraně:
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 39. lekce (strany 166-167)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 39. lekce (strany 159-160)
R.Biolek: Šachová zahájení - Otevřené hry, strany 130-144
R.Biolek: Šachové miniaturky, na více místech
L.Alster: Miniaturní šachové partie, strany 20-24
A.Rojzman: Šachové miniatúrky, strany 29-32
J.Konikowski, B.Modr: Malá učebnice šachových zahájení, strany 47-50
L.Pachman: Šachová zahájení v praxi, strany ?-?
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 39. lekce

Související témata:
Italská hra
Hra dvou jezdců v obraně
Hra čtyř jezdců
Španělská hra
Skotská hra
Skotský gambit
Evansův gambit
Uherská obrana
Ponzianiho hra
Philidorova obrana
Lotyšský gambit
Královský gambit
Vídeňská hra
Střelcova hra
Střední hra
Severský gambit
Zahájení, otevřená zahájení
Zahájení
Zásady zahájení
Miniaturní partie
Rozdělení zahájení
Otevřená zahájení
Zahájení, rozdělení zahájení

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Petr Herejk, stav: rozpracováno)