Skotský gambit

Skotský gambit začíná tahy 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.d4 exd4 4.Sc4 (nebo 4.c3).

Cílem Skotského gambitu je za pěšce získat náskok ve vývinu, tlak na pole f7 a brzkou rošádu. Vzniká ostrá figurová hra, černý by při správně hře měl vyrovnat. Vzniká také možnost přechodu do jiných otevřených zahájení, například do Hry dvou jezdců v obraně (po 4...Jf6).

Skotský gambit byl velmi oblíben v 19. století. Dnes se již na nejvyšší úrovni téměř nehraje, je ale často k vidění v partiích mládeže.
Skotský gambit: 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.d4 exd4

Nejčastější pokračování:

- 4.c3 (varianta A)
- 4.Sc4 (varianta B)
- 4.Sc4 Sb4+ (varianta C)
- 4.Sc4 Jf6 (varianta D)
- 4.Sc4 Sc5 5.0-0 (varianta E)
- 4.Sc4 Sc5 5.c3 (varianta F)Varianta A: 4.c3

Tzv. Göringův gambit podle bavorského šachisty Carla Theodora Göringa. Černý může reagovat rychlým vrácením pěšce 4...d3, protiúderem v centru 4...d5, anebo přijetím oběti 4...dxc3, kde bílý zde obětuje jednoho (5.Jxc3) nebo i dva pěšce (5.Sc4) za otevření drah pro své střelce a rychlý vývin svých figur.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta B: 4.Sc4

Hlavními možnostmi soupeře jsou nyní 4...Sb4+ (varianta C), 4...Jf6 (varianta D) a 4...Sc5 (varianty E, F). Ostatní možnosti jsou méně časté a dávají bílému velmi dobrou hru.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).


Varianta C: 4.Sc4 Sb4+

Pokračování, při kterém černý sice po 5.c3 dxc3 drží převahu pěšce, ale zpozdí se ve vývinu. Bílý má možnost pokračovat buď 6.bxc3 Sa5 7.0-0 d6 8.Db3 nebo 6.0-0 cxb2 7.Sxb2, v obou případech se slušnými nadějemi na získání výhody.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta D: 4.Sc4 Jf6

Po tahu 4...Jf6 přechází pozice do Hry dvou jezdců v obraně. Bílý může pokračovat buď ihned agresivním 5.e5 d5 se zajímavou bitvou, nebo rošádou 5.0-0, která nabízí černému druhého pěšce 5...Jxe4 (po 5...Sc5 6.e5 vzniká Útok Maxe Langeho). Po 6.Ve1 d5 7.Sxd5 Dxd5 8.Jc3 vzniká oboustranně velmi ostrá hra.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta E: 4.Sc4 Sc5 5.0-0

Po 5.0-0 může černý přejít po 5...Jf6 6.e5 do Hry dvou jezdců v obraně - Útoku Maxe Langeho, nebo může zvolit i 5...d6, kde po 6.c3 vznikají pozice z Göringova gambitu s nadějnou kompenzací bílého za obětovaného pěšce.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta F: 4.Sc4 Sc5 5.c3

Pokračování 5.c3 je v této pozici častější, černý má možnost tahem 5...Jf6 přejít do Italské hry. Pokud se rozhodne přijmout oběť pěšce 5...dxc3, musí počítat s tím, že po 6.Sxf7 Kxf7 7.Dd5+ vznikne ostré postavení, kde může mít černý problémy s exponovaným králem.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Diagram x: Typická kombinace v ?????

?????
?????
?????

?????
?????
?????Zpět

Doporučené partie: MOŽNÁ
bílý - černý, místo rok

Šachové testy:
Základní otevřená zahájení (2501)
Další otevřená zahájení (2502)
Všechna otevřená zahájení (2503)
Zásady zahájení (6107)
Zásady zahájení (6254)
Typické kombinace v otevřených hrách (připravujeme)

Naučit se víc o Skotském gambitu:
R.Biolek: Šachová zahájení - Otevřené hry, strany 126-127
R.Biolek: Šachové miniaturky, na více místech
L.Alster: Miniaturní šachové partie, strany 28-34
A.Rojzman: Šachové miniatúrky, strana 39
J.Konikowski, B.Modr: Malá učebnice šachových zahájení, strana 59
L.Pachman: Šachová zahájení v praxi, strany ?-?

Související témata:
Italská hra
Hra dvou jezdců v obraně
Hra čtyř jezdců
Španělská hra
Skotská hra
Evansův gambit
Uherská obrana
Ponzianiho hra
Ruská obrana
Philidorova obrana
Lotyšský gambit
Královský gambit
Vídeňská hra
Střelcova hra
Střední hra
Severský gambit
Zahájení, otevřená zahájení
Zahájení
Zásady zahájení
Miniaturní partie
Rozdělení zahájení
Otevřená zahájení
Gambit
Zahájení, rozdělení zahájení

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Petr Herejk, stav: rozpracováno)