Španělská hra

Španělská hra je jedno z nejčastěji hraných šachových zahájení. Vzniká po tazích: 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5.

Španělská hra patří již staletí mezi nehranější šachová zahájení s teorií propracovanou až hluboko do střední hry. Vede ke hře s oboustrannými vyhlídkami a s nutností řešit mnohé strategické a taktické problémy.

Španělskou hru měli a mají ve svém repertoáru téměř všichni nejlepší světoví hráči všech dob.
Španělská hra: 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5

Nejčastější pokračování:

- 3...d6 (varianta A)
- 3...Jf6 (varianta B)
- 3...f5 (varianta C)
- 3...Sc5 (varianta D)
- 3...Jd4 (varianta E)
- 3...a6 4.Sxc6 (varianta F)
- 3...a6 4.Sa4 Jf6 5.d4 (varianta G)
- 3...a6 4.Sa4 Jf6 5.d3 (varianta H)
- 3...a6 4.Sa4 Jf6 5.0-0 Jxe4 (varianta I)
- 3...a6 4.Sa4 Jf6 5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 0–0 8.c3 d5 (varianta J)
- 3...a6 4.Sa4 Jf6 5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 d6 8.c3 0–0 9.h3 Sb7 (varianta K)
- 3...a6 4.Sa4 Jf6 5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 d6 8.c3 0–0 9.h3 Ja5 (varianta L)
- 3...a6 4.Sa4 Jf6 5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 d6 8.c3 0–0 9.h3 Jb8 (varianta M)


Varianta A: 3...d6

Systémy s tahem 3...d6 jsou nazývány Steinitzovou obranou na památku prvního mistra světa a pražského rodáka Wilhelma Steinitze. Obecně je považována za pevnou, ale pasivní obranu, proto se v partiích nejlepších světových hráčů téměř nevyskytuje.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta B: 3...Jf6 

Berlínská obrana. Velkou pozornost ale na sebe upoutala v roce 2000, kde se stala hlavní zbraní Kramnika v zápase s Kasparovem o titul mistra světa. Obvykle se v Berlínské obraně rychle vymění dámy (4.0-0 Jxe4 5.d4 Jd6 6.Sxc6 dxc6 7.dxe5 Jf5 8.Dxd8+ Kxd8) a hra rychle přejde do koncovky, kde má černý za dvojpěšce a krále bez rošády dvojici střelců.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta C: 3...f5

Jänischův gambit (nebo také Schliemann-Jänischův gambit). Tento ostrý tah použil poprvé Carl Jänisch již v roce 1847. Černý útočí na královském křídle často za cenu oběti jednoho nebo dvou pěšců. Varianta je považována za dobrou útočnou zbraň, ale proti silnému a připravenému soupeři je velmi riskantní.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta D: 3...Sc5 

Klasická obrana nebo také Cordelův systém, jedna z nejstarších obran Španělské hry, hrával takto i bývalý mistr světa Boris Spasskij. Černý rychle vyvíjí střelce na „přirozené“ pole c5, bílý ale po c2-c3 a d2-d4 donutí střelce k ústupu a získá tempo a silný střed.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta E: 3...Jd4

Birdova obrana. Černý chce vyměnit jednu lehkou figuru a tím zjednodušit hru, smiřuje se ale s pozičními nevýhodami. Nejlepší odpovědí je 4.Jxd4 (dobré je i 4.Sc4) 4...exd4 5.0-0 c6 6.Sc4 Jf6 7.Ve1 d6 8.c3 dxc3 9.Jxc3 s dalším d2-d4, kde bílý díky lepšímu centru stojí o trochu lépe.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta F: 3...a6 4.Sxc6

Výměnný systém. Za bílého není dobré brát pěšce 4...dxc6 5.Jxe5, protože černý po 5...Dd4 získá pěšce zpět a stojí dobře. Bílý má možnost hrát 5.d4 cxd4 6.Dxd4 Dxd4 7.Jxd4 s přibližně vyrovnanou pozicí nebo 5.0-0, na což černý může hrát 5...Sg4, 5...f6 nebo 5...Dd6, ve všech případech s rovnou hrou.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta G: 3...a6 4.Sa4 Jf6 5.d4

Nenáročný Barryho systém, se v partiích špičkových hráčům téměř nevyskytuje, ale na nižších výkonnostních stupních je poměrně využívaný. Po 5...exd4 6.0-0 Se7 7.e5 (nebo 7.Ve1 0-0 8.e5 Je8 s dalším d7-d6, kde černý stojí dobře) 7...Je4 8.Jxd4 s vyrovnanými šancemi.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta H: 3...a6 4.Sa4 Jf6 5.d3

Anderssenův systém. Nenáročný tah, bílý si nečiní ambice získat ze zahájení výhodu, odkládá boj o výhodu na střední hry. Ale občas je použit i hráči ze současné světové špičky včetně s Magnusem Carlsenem. Černý má kromě „normálního“ 5...d6 může také 5...b5 6.Sb3 Se7 7.a4 Sb7 s rovnou hrou.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta I: 3...a6 4.Sa4 Jf6 5.0-0 Jxe4

Tah 5.0–0 je hlavní, tisíci partiemi ověřenou, variantou, po čemž má černý dvě hlavní možnosti, otevřený systém 5...Jxe4 nebo nejčastěji 5...Se7 (zavřená varianta). V otevřeném systému 5...Jxe4 černý bere centrálního pěšce a otvírá tak pozici. Hra nejčastěji pokračuje 6.d4 b5 7.Sb3 d5 8.dxe5 Se6 s oboustrannými šancemi.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta J: 3...a6 4.Sa4 Jf6 5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 0–0 8.c3 d5

Marshallův útok podle amerického velmistra Franka Jamese Marshalla, který tah 8...d5 použil již v roce 1917. Jedná se o nebezpečný gambit, kdy černý obětovává pěšce za dlouhodobou iniciativu a útočné možnosti proti bílému králi. Tento agresivní postup získal mezi hráči tisíce příznivců po celém světě, včetně těch z absolutní světové špičky.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta K: 3...a6 4.Sa4 Jf6 5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 d6 8.c3 0–0 9.h3 Sb7

Zajcevova varianta. Dosavadní vrchol popularity této varianty byl v osmdesátých a devadesátých letech dvacátého století, kdy byla varianta použita v zápasech o mistra světa mezi Kasparovem a Karpovem, dnes se ale téměř nehraje. Možné pokračování je 10.d4 Ve8 11.Jbd2 Sf8 12.a4 h6 s vyrovnanými možnostmi obou stran.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta L: 3...a6 4.Sa4 Jf6 5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 d6 8.c3 0–0 9.h3 Ja5

Čigorinova varianta. Další ze systémů španělské hry, který si udržuje desítky let stále značnou oblibu, je jednou z nejhranějších variant šachu všech dob. Plánem černého jsou tahy c5, Dc7, bílý volí mezi tahy d3 a d4, typickým manévrem je Jb1-d2-f1.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta M: 3...a6 4.Sa4 Jf6 5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 d6 8.c3 0–0 9.h3 Jb8

Breyerův systém. Originální myšlenka návratu jezdce na jeho počáteční pole, spojená s jeho následným přesunem na d7 a rychlým postupem c pěšce platí i dnes za dobrou možnost, i když její obliba není momentálně tak vysoká, jako před dvaceti lety. Tento systém používal ve svých začátcích i současný mistr světa Magnus Carlsen.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Diagram x: Typická kombinace v ?????

?????
?????
?????

?????
?????
?????Zpět

Doporučené partie: MOŽNÁ
bílý - černý, místo rok

Šachové testy:
Základní otevřená zahájení (2501)
Další otevřená zahájení (2502)
Všechna otevřená zahájení (2503)
Zásady zahájení (6107)
Zásady zahájení (6254)
Typické kombinace v otevřených hrách (připravujeme)

Naučit se víc o Španělské hře:
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 39. lekce (strana 169)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 39. lekce (strany 161-162)
R.Biolek: Šachová zahájení - Otevřené hry, strany 157-279
R.Biolek: Šachové miniaturky, na více místech
L.Alster: Miniaturní šachové partie, strany 51-58
A.Rojzman: Šachové miniatúrky, strany 55-69
J.Konikowski, B.Modr: Malá učebnice šachových zahájení, strany 70-92
L.Pachman: Šachová zahájení v praxi, strany ?-?
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 39. lekce

Související témata:
Italská hra
Hra dvou jezdců v obraně
Hra čtyř jezdců
Skotská hra
Skotský gambit
Evansův gambit
Uherská obrana
Ponzianiho hra
Ruská obrana
Philidorova obrana
Lotyšský gambit
Královský gambit
Vídeňská hra
Střelcova hra
Střední hra
Severský gambit
Zahájení, otevřená zahájení
Zahájení
Zásady zahájení
Miniaturní partie
Rozdělení zahájení
Otevřená zahájení
Zahájení, rozdělení zahájení

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Petr Herejk, stav: rozpracováno)