Střední hra

Střední hra je prostřední část šachové partie. Následuje po zahájení a pokud se ve střední hře nerozhodne, partie pokračuje koncovkou.

Střední hra je často bohatá na strategické i taktické motivy:

- Útok na soupeřova krále
- Útoky na další soupeřovy figury a vhodné výměny figur
- Útoky na slabá místa soupeřovy pozice
- a mnoho dalších

Po zahájení, kdy se snažíme získat jakoukoliv výhodu, se v dalším průběhu snažíme tuto výhodu proměnit ve výhodu, kterou budeme moci úspěšně realizovat. 

Často partie končí už ve střední hře. V největší míře v ní uplatníme hodnocení pozice a tvorbu plánu.


Diagram 1: Střední hra

Ve střední hře je velice důležité, abychom správně pochopili, co se na šachovnici děje a jaké možnosti máme. K tomu potřebujeme správné hodnocení pozice.

Na základě těchto poznatků potom můžeme vytvořit správný plán, který nás přivede ke kýženému výsledku. Pro své plány můžeme použít znalosti taktických i strategických motivů. Pro plánování je důležitá i znalost koncových her.

V pozici na diagramu bílý vylepší postavení svého jezdce tahem 1.Jf3.Diagram 2: Taktické prostředky

Taktické prostředky jsou ve střední hře využívány různými způsoby. Buď v návaznosti na strategické plány, anebo jako samostatné prvky v různých situacích.

Schopnost správného propočtu je alfou a omegou šachového umění a je celoživotní úděl každého šachisty propočet trénovat.

V pozici diagramu se vyskytuje mnoho motivů. Bílý se rozhodl pro postup 1.b5! Sxb5 2.Jxg7! s útokem po g-sloupci a černých polích. Taktické prostředky mu zde zajistí výhru.Diagram 3: Strategické prvky pozice

Ve střední hře se uplatňují ve velké míře strategické motivy. Soupeři získali nějaké výhody ze zahájení a ve střední hře chtějí manévrovat tak, aby jejich výhody byly větší než výhody soupeřovy.

Bílý soupeři ještě více oslabí černá pole. Černý na tahu musí zahrát oslabující tah pěšcem 1...g6.

Bílý pak postoupí pěšcem na g5 a přesune jezdce z c3 na černá pole h6 nebo f6. Černý by chtěl útočit na slabé pěšce d4 a f4, ale bílý byl úspěšnější a nedovolí mu to. Bílý má obrovskou převahu.
Diagram 4: Přechod ze zahájení do koncovky

Rozpoznat okamžik, kdy po zahájení začíná střední hra, častokrát není jednoduché. Jedna poučka praví, že ve chvíli, kdy se spojí věže. Může to být i okamžik, kdy se snažíme první získanou výhodu proměnit v nějakou jinou, která se nám bude lépe realizovat. 

V tomto okamžiku černý promění dynamickou výhodu rychlejšího vývinu ve výhodu trvalou v podobě dvojice střelců. Zahraje 1...Jxe4 2.Sxd8 Jxd2 3.Kxd2 Vxd8.

Tím černý srovnal materiál a navíc získal mírnou výhodu, kterou postupně uplatnil k výhře v partii.Diagram 5: Přechod do koncovky

Koncovka vzniká ve chvíli, kdy se výrazně zredukuje materiál. S dámou zůstane jedna figura či bez dámy zůstanou tři figurky na každé straně. Tak jsme přešli ze střední hry do koncové hry.

Někdy se dostaneme do situace, kdy ve střední hře nemůžeme realizovat výhodu z důvodu velkého množství obranných možností soupeře. Nebo naopak obrana selhává pod velkým tlakem množství figur soupeře. V takových situacích můžeme převést hru do koncovky.

Přechod do koncovky může být silný prostředek pro úspěšný konec partie. V pozici na diagramu se hrálo 1.Dxf6 Vxf6 s výhodou bílého.


Diagram 6: Souboj myslí

Střet filozofií v pojetí šachu mezi soupeři je kořením a krásou šachové partie. Ve střední hře častokrát začíná ten pravý souboj dvou myslí. Zde se ukáže síla, fantazie a všechny dovednosti bojovníků.

Zde se černý rozhodl, že těžiště boje je v centru. Bílý zase věří, že se rozhodne na dámském křídle, kam míří většina jeho figur.

Každý má své zkušenosti a názory na správné vedení boje a tyto spory jsou studnicí šachové krásy.Zpět

Šachové testy:
Typy pěšců (6109)
Silné a slabé body (6119)
Využití slabin (6120)
Vlastnosti figur (6257)
Hodnocení a plán (6258)

Naučit se víc o Střední hře:
M.Beil: Tři části šachové partie, strany ?-?
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, ?. lekce (strany ?-?)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, ?. lekce (strany ?-?)
M.Beil: Šachová cvičebnice 6. díl, ?. lekce (strany ?-?)
M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl, ?. lekce (strany ?-?)
R.Biolek: Základy strategie, strany ?-?
R.Biolek: Plán v šachové partii, strany ?-?
R.Biolek: Šachy. Hra fantazie, strany ?-?
A.Suetin: Škola šachové strategie a taktiky, strany ?-?
L.Pachman: Střední hra v šachové praxi, strany ?-?
L.Pachman: Moderní šachová strategie, strany ?-?
A.Nimcovič: Můj systém, strany ?-?
A.Nimcovič: Můj systém v praxi, strany ?-?
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, ?. lekce
M.Beil: Tajná přání šachových figurek, VYJDE V ROCE 2022

Související témata:
Strategie
Rozdělení sloupců
Boj o volný sloupec
Silné a slabé body
Pěšcová struktura
Hodnocení pozice
Plán hry
Značky pro hodnocení tahů a pozic
Aktivita
Pasivita
Domovník
Strategie, obecné

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Zdeněk Holeksa, stav: doplňování literatury)