Střelcova hra

Střelcova hra začíná tahy 1.e4 e5 2.Sc4.

Střelcova hra je jedno z nejstarších šachových zahájení, bylo analyzováno již Lucenou a Gioacchinem Grecem.

Vyznačuje se brzkým vývinem střelce na c4, který dal i název tomuto zahájení. Střelec ihned útočí na f7 a brání černému v postupu d7-d5. Jedním z plánů bílého je tah f2-f4 s otevřením f-sloupce. Často ale přechází do jiných otevřených her, například do Italské hry, Vídeňské hry, Hry dvou jezdců v obraně nebo Královského gambitu.

Na velmistrovské úrovni se občas objevuje jako překvapení (v poslední době ho hrál například mistr světa Magnus Carlsen či Fabiano Caruana).
Střelcova hra: 1.e4 e5 2.Sc4

Nejčastější pokračování:

- 2...Sc5 (varianta A)
- 2...Jc6 (varianta B)
- 2...Jf6 3.d3 (varianta C)
- 2...Jf6 3.f4 (varianta D)
- 2...Jf6 3.d4 exd4 4.Jf3 (varianta E)
Varianta A: 2...Sc5

Po 3.Jc3 přechází hra do Vídeňské hry, po 3.Jf3 Jc6 do Italské hry. Bílý má kromě klidnějších možností 3.d3 nebo 3.c3 možnost superostrého 3.Dg4!? a po 3...Df6 kromě „normálního“ 4.Jf3 také „šílené“ 4.Jc3 s ideou 4...Dxf2+ (lepší je 4...Je7 nebo 4...c6 s krytím pole d5) 5.Kd1 g6 6.Jh3 Dd4 7.Sxf7! s prudkým útokem bílého.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Varianta B: 2...Jc6

Po 3.Jf3 (což je nejobvyklejší pokračování) přejde zahájení do Italské nebo Hry dvou jezdců v obraně, obdobně jako po 3.d3. Bílý může ještě hrát 3.c3 Jf6 a 4.De2 s nestandardní, ale zajímavou pozicí, kde jsou šance na obou stranách.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta C: 2...Jf6 3.d3

Po 3.d3 (lze hrát i 3.Jc3 s přechodem do Vídeňské hry) je jedním z plánů bílého prosadit tah f2-f4, černý má ale možnost rychlé akce v centru 3…c6 4.f4 exf4 5.Sxf4 d5, kde černý už stojí lépe. Protihra d7-d5 přijde i v případě 4.Jf3, například 4…d5 5.Sb3 Sd6 s vyrovnáním.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).

Varianta D: 2...Jf6 3.f4

V této pozici plán s f2-f4 není příliš vhodný. Černý po 3...Jxe4 4.d3 Jd6 (riskantní je 4…Dh4+ 5.g3 Jxg3 6.Jf3 Dh4 7.Vg1, kde má černý velký problém dokončit vývin) 5.Sb3 exf4 udrží výhodu pěšce.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).


Varianta E: 2...Jf6 3.d4 exd4 4.Jf3

Po 4…Jc6 zahájení přechází do Hry dvou jezdců v obraně. Tah 4...Jxe4 vede ke Gambitu Urusova pojmenovaném po ruském šachistovi a princi Sergeji Semjonovovi Urusovovi (1827–1897). Po 5.Dxd4 Jf6 6.Sg5 Se7 7.Jc3 c6 8.0-0-0 d5 9.Vhe1 s dalším 10.Dh4 má bílý dobré útočné možnosti za obětovaného pěšce.

Ukázkové partie: ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, ????? - ????? ?-?, partie v literatuře (připravujeme).
Diagram x: Typická kombinace v ?????

?????
?????
?????

?????
?????
?????Zpět

Doporučené partie: MOŽNÁ
bílý - černý, místo rok

Šachové testy:
Základní otevřená zahájení (2501)
Další otevřená zahájení (2502)
Všechna otevřená zahájení (2503)
Zásady zahájení (6107)
Zásady zahájení (6254)
Typické kombinace v otevřených hrách (připravujeme)

Naučit se víc o Střelcově hře:
R.Biolek: Šachová zahájení - Otevřené hry, strany 81-90
R.Biolek: Šachové miniaturky, na více místech
L.Alster: Miniaturní šachové partie, strany 64-65
A.Rojzman: Šachové miniatúrky, strany 19-20
J.Konikowski, B.Modr: Malá učebnice šachových zahájení, strany 27-28
L.Pachman: Šachová zahájení v praxi, strany ?-?

Související témata:
Italská hra
Hra dvou jezdců v obraně
Hra čtyř jezdců
Španělská hra
Skotská hra
Skotský gambit
Evansův gambit
Uherská obrana
Ponzianiho hra
Ruská obrana
Philidorova obrana
Lotyšský gambit
Královský gambit
Vídeňská hra
Střední hra
Severský gambit
Zahájení, otevřená zahájení
Zahájení
Zásady zahájení
Miniaturní partie
Rozdělení zahájení
Otevřená zahájení
Zahájení, rozdělení zahájení

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Petr Herejk, stav: rozpracováno)