Úlohy

Šachové úlohy spadají do oblasti tzv. problémového (neboli skladebního) šachu – tvorby a řešení šachových hádanek čili šachových problémů. Nejrozšířenějšími problémy jsou úlohy a studie, existují ale i další typy šachových hlavolamů.

Zatímco v úloze musíme dát soupeři mat v určeném počtu tahů, ve studii je úkolem řešitele pozici jakýmkoli způsobem vyhrát či remizovat.

Úloha má tedy pod diagramem napsáno například „Bílý táhne a dá mat 3. tahem“ (nebo častěji jen „Mat 3. tahem“), studie má výzvu „Bílý vyhraje“ nebo „Bílý remizuje“ - v tomto případě bez ohledu na počet tahů.


Diagram 1: Jak na to?
(Gleb Zachodjakin, 1966 - mat 2. tahem)

Protože musíme matit už druhým tahem, hledáme především odpověď na silné obrany černého - to jsou například ústupy krále nebo šachy bílému králi. Nepříjemný je zejména tah 1...Kh6, po kterém můžeme matit jen dámou z g6 nebo z h8. Po 1.Dg2 se ovšem černý ubrání tahem 1...Sg3 a 1.Db2 zase vázne na 1...Sd2.

Správným řešením je oběť dámy 1.Dc3 s hrozbou 2.Dh8 mat a variantami 1...Kh6 2.Dh8, 1...Kh4 2.Vh2, 1...Sxc3 2.Vh2 a 1...Sd2 2.Dh3 mat.Diagram 2: První tah vše může změnit
(Dmitrij Kanonik, 1974 - mat 2. tahem)

Na tahy 1...b6 a 1...b5 jsou zde připraveny maty 2.Dc8 a 2.Dxb5, matové pokračování ale chybí po 1...a4. Pokusy o řešení tohoto problému tahy dámy nevycházejí: 1.Dc7? b5+!, 1.De5? b6!

Úlohu řeší tah 1.Sb6 (hrozí 2.Dxa7 mat) 1...Kxb6 2.Dd6, 1...axb6 2.Da8 mat.

Všimněte si, že varianty, připravené v úvodní pozici, zcela zmizely a objevily se hry úplně jiné. Skladatelé tomu říkají záměna her.Diagram 3: Tempo nebo hrozba?
(Sergej Sedej, 1979 - mat 2. tahem)

V úlohách 1 a 2 bílý po úvodním tahu hrozil matem a černý se proti hrozbě bránil. Zde může bílá dáma pohrozit matem jen na c7 nebo na poslední řadě, ale černý tyto pokusy snadno odrazí: 1.Dh2? d6!, 1.Da5? e5!, 1.Dc4? c6! (nebo c5).

Po správném 1.Da4 nehrozí nic, ale černý se ocitne v nevýhodě tahu - každým tahem si nějak uškodí: 1...c6 (c5) 2.Da5, 1...d6 (d5) 2.De8, 1...e6 (e5) 2.Dh4 mat (tzv. tempová úloha).
Diagram 4: Který první tah je správný?
(Gleb Zachodjakin, 1968 - mat 2. tahem)

Nebýt vazby jezdce, bílý může matit dvojšachem Jf4+ nebo Jg5+. Nabízí se tedy úvodní tah králem, který vazbu zruší. Jenže kam má král táhnout? Můžeme vyzkoušet všechny možnosti, jednu po druhé. Černý se může bránit buď novou vazbou jezdce (například po 1.Kf6? Db6!) anebo účinným šachem (např. po 1.Kf8? Db4+!, ne ale 1...Db8+? 2.Jd8 mat).

Správné je proto jedině 1.Kg7, varianty si už jistě najdete sami.
Diagram 5: Téma úlohy
(Vladimir Kuzmyčev, 1987 - mat 2. tahem )

Dobrá úloha má mít vždy nějakou zřetelnou šachovou myšlenku, které říkáme téma či námět.

V naší pozici kryje černá věž maty na první řadě, černý střelec zase mat dámou na b2. Bílý proto úvodníkem 1.Ve5 překryje obranné linie obou figur a hrozí jak 2.Db2, tak i 2.Dh1 mat. Po 1...Sxe5 vyjde jen 2.Dh1, po braní věží zase 2.Db2 mat.

Této myšlence se říká téma Nowotného podle skladatele, který ho zpracoval první.Diagram 6: Složitější příklad
(Gerald Anderson, 1914 - mat 2. tahem)

Je důležité vědět, že v dobré úloze má každý kámen nějakou funkci - tedy i bílá věž se musí nějak zapojit do hry. Při pátrání po silných obranách černého dále objevíme tah 1…d5, uvolňující pole pro černého krále.

Této obraně černého zamezíme jedině paradoxním úvodníkem 1.Sd5, po kterém hrozí 2.Dc4 mat. Vznikají varianty 1...Vxd5 2.Vxc1, 1...J4xd5 2.Je6, 1...J6xd5 2.Jd7, 1...Kxd5 2.Vg5 a konečně 1...Vd4 2.Da5 mat.Diagram 7: Něco ještě obtížnějšího
(Touw Hian Bwee, 1964 - mat 2. tahem)

Na tahy černého jezdce a střelce vycházejí maty 2.Je4 a 2.Sd4, na tahy pěšce d7 ovšem nevychází nic. A tak pokus 1.Vb4? vyvrátí 1...d5, 1.Sf6 zase 1...d6.

Úlohu řeší nečekané 1.Kb3, dávající černému králi hned tři volná pole. To je ve dvojtažce velmi neobvyklé. Na 1...Kb5 vyjde 2.Da5 (to též hrozí), na 1...Kb6 odtažný mat 2.Kc4, a konečně na 1...Kd5 další odtah 2.Kb4 mat. Námět úlohy - odtažný mat králem - se zde opakuje dvakrát.
Diagram 8: Zkusíme vyřešit i trojtažku?
(Albert Burmeister, 1891 - mat 3. tahem)

Ani trojtahových úloh se nemusíme bát, i když jsou určitě trochu obtížnější. Postup řešení je ale podobný, jako u dvojtažek – hledáme zejména lék na silné tahy černého.

V naší úloze na 1...Ke2 následuje zřejmé 2.Sd3+ Ke1 3.Vf1 mat. Ale co na 1...e2 (hrozí pat )?

Úlohu řeší vtipné 1.Sg6 e2 2.Sh5 Kd1 3.Vf1 mat, druhá varianta se nemění.


Zpět

Šachové testy:
Řešíme dvojtažky I
Řešíme dvojtažky II

Naučit se víc o Úlohách:
M.Vanka, M.Dragoun: Jak a proč řešit šachové problémy (2008)
L. Kopáč, Abeceda šachového problému (1973)

Související témata:
Problémový šach
Studie
Klasické studie
Moderní studie
Dvojtažky
Trojtažky
Vícetahové úlohy
Samomaty
Pomocné maty
Česká škola úlohová
Retrográdní analýza
Taktika a problémový šach
Koncovky a problémový šach

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Miloslav Vanka, stav: připomínkování)