Vývin figur

Vývin figur je hlavním úkolem zahájení. Snažíme se je vyvinout aktivně a v souhře.

Rychle je potřeba vyvinout především lehké figury - jezdce a střelce.

Vývin figur musí být:

- Rychlý - nejlépe každým tahem zapojit novou figuru.
- Úplný - je potřeba vyvinout všechny figury.
- Aktivní - figury chtějí útočit.
- Harmonický - aby měly figury souhru.
- Účelný - aby figury na svých místech měly smysl.

Svůj vývin hrajeme co nejvíce podle těchto zásad. Naopak soupeřův vývin figur se snažíme zpomalovat a narušovat. Lepší vývin můžeme proměnit ve výhodu pomocí otevření hry.


Diagram 1: Vývin jezdců

Jezdce se snažíme vyvíjet směrem ke středu šachovnice. Bílé jezdce nejčastěji na pole c3, f3, černé jezdce na pole c6, f6.

V naší pozici oba hráči vyvinuli své jezdce na obvyklá pole a připravují se k dalšímu boji.

Dále může partie pokračovat například 1.d4 exd4 2.Jxd4 Sb4 3.Jxc6 bxc6 4.Sd3 d5 s oboustrannými šancemi.
Diagram 2: Vývin střelců - útok na f7

Jedním z nejlepších cílů pro vývin střelce je slabé pole černého f7 (pro černého střelce slabé pole f2).

V této pozici černý podcenil tlak na pole f7 a bílý na tahu díky tomu získá výraznou výhodu.

Zahraje 1.Dd5. Dáma ve spolupráci se střelcem c4 vytváří matovou hrozbu na f7 a zároveň útočí na černého jezdce e4. Černý se tak nevyhne materiálním ztrátám.

Diagram 3: Vývin střelců - vazby

Mezi nejaktivnější možnosti vývinu střelců patří využití vazeb.

Střelec, který vytváří vazbu, nejenže sám stojí aktivně a útočí na figuru soupeře. Ale navíc soupeřovu figuru také znehybňuje.

V naší pozici střelec b5 váže jezdce c6. Střelec g5 pak vytváří vazbu na jezdce f6.

Diagram 4: Vývin těžkých figur

Těžké figury (věže a dámy) se zpravidla vyvíjí až po dokončení vývinu lehkých figur.

U dámy je velmi důležité netahat zbytečně v zahájení. U věží je potřeba umístění na vhodné sloupce. Nejlépe na sloupce otevřené, anebo na sloupce, které se brzy otevřou.

V naší pozici bílý s útokem na soupeřovu dámu vyvine obě své věže. Nejdříve zahraje 1.Vad1 De7 a potom 2.Vfe1 Df8 s dalším 3.Je5 a velkou výhodou bílého.
Diagram 5: Rychlý vývin

Když jeden hráč vyvíjí figury rychleji než druhý, výsledkem se stane náskok ve vývinu.

Pokud má hráč náskok ve vývinu, je lépe připravený na boj a snaží se otevřít hru.

V pozici na diagramu bílý otevře hru tahem 1.e5. Černý král tak čelí hrozbě otevření středových sloupců a výhoda bílého je obrovská.

Diagram 6: Úplný vývin

Vývin figur by měl být úplný. Na žádnou figuru nesmíme zapomenout. Vývin lehkých figur je také důležitý pro následné zapojení věží do hry.

V naší pozici bílý zapojí poslední nevyvinutou lehkou figuru do hry tahem 1.Sg5. Po 1...Je7 získá rozhodující výhodu tahem 2.Jd5.

Nevyvinutý černý střelec c8 a zapomenutá věž na a8 se na neštěstí ostatních černých figur mohou jen zpovzdálí dívat.Diagram 7: Aktivní vývin

Vývin figur musí být také aktivní. To znamená útočný, vytvářející hrozby soupeřovým figurám a přinášející další zajímavé možnosti.

V pozici na diagramu mají oba hráči vyvinuté všechny lehké figury. Černé figury však stojí pasivně (zablokovaný střelec f8, svázaný jezdec f6).

Naproti tomu aktivní bílé figury stojí útočně a mohou vytvářet další hrozby. Bílý na tahu svou pozici dále zesílí energickým útočným tahem 1.Je5.Diagram 8: Harmonický vývin

Vývin figur rovněž musí být harmonický. Figury musí působit ve vzájemné souhře, nezavazet si.

Černé figury na královském křídle v souhře nejsou. Jezdec g6 zavazí střelci h5 v ústupu.

Bílý toho využije chycením střelce tahem 1.g4.


Diagram 9: Účelný vývin

Účelnost vývinu znamená, že vyvinuté figury mohou ze svých pozic vytvářet nebezpečné hrozby. Svou aktivitu chtějí přetavit na dosažení konkrétních cílů, například na materiální zisk.

V pozici na diagramu se to bílému výborně podaří. Zahraje 1.Sxd7 a po 1...Sxd7 2.Jd5 Dd6 rozbije rošádové postavení černého krále 3.Sxf6 gxf6.

Potom zahraje 4.Jh4 s velmi silným útokem.
Diagram 10: Omezování vývinu soupeře

Tak jako chceme vhodně vyvíjet figury vlastní, snažíme se také bránit dobrému vývinu soupeře.

V této pozici vzniklé z Caro-Kannu patří mezi hlavní možnosti bílého vývinový tah 1.Sd3, kterým bílý brání ve vývinu černého střelce c8 na pole f5.

Například po 1...Jf6 (s myšlenkou Sc8-g4) může bílý hrát dokonce 2.h3 a černého střelce vůbec nenechat vyjet za hradby.Zpět

Šachové testy:
Vývin figur (2102)
Zásady zahájení (6107)
Začátek partie (6211)
Zásady zahájení (6254)

Šachová výuka:
Vývin figur (12102)
Otevřená zahájení I (12501)
Otevřená zahájení I - tahy (12521)

Naučit se víc o Vývinu figur:
M.Beil: Malé představení šachových kouzel, strany 110-111
M.Beil: Tři části šachové partie, strany 30-35
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, 26. lekce (strany 112-116)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, 26. lekce (strany 93-97)
M.Beil: Šachová cvičebnice 3. díl, 11. lekce (strany 6-7 a 12)
M.Beil: Šachová cvičebnice 5. díl, 26. lekce (strany 29-40)
M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl, 38.-40. lekce (strany 29-60)
R.Biolek: Šachové miniaturky, strany 5-7 a 39-42
L.Pachman: Šachová zahájení v praxi, strany ?-?
L.Pachman: Šach pro každého, strany 61-65
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, 25. lekce

Související témata:
Zahájení
Zásady zahájení
Boj o střed
Bezpečí krále
Tempo v zahájení
Slabý bod f7
Miniaturní partie
Teorie zahájení
Zahájení, obecné
Rozdělení zahájení
Otevřená zahájení
Polootevřená zahájení
Zavřená zahájení
Gambit
Tři části šachové partie

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Martin Beil, stav: připomínkování)