Značky pro hodnocení tahů a pozic

Pro každého šachistu je součástí tréninků analýza vlastních partií a studium klasických her mistrů.

Pro obojí je důležitá znalost šachových značek, které nám napomáhají pochopit významné tahy a popsat důležité okamžiky v partii.

Značky nám dávají mnoho informací, které nám usnadňují pochopit, co se děje na šachovnici:

- Označují hodnocení pozic (jestli stojí lépe bílý, černý, anebo je pozice vyrovnaná či nejasná)
- Hodnotí jednotlivé tahy (výborný tah, silný tah, špatný tah, hrubá chyba, zajímavý tah)

Využijeme je k popisu situace na šachovnici při hodnocení pozice. Ale také v rámci ohodnocení důležitých tahů, které jsou klíčovými okamžiky v celé partii.
Diagram 1: Základní hodnocení pozice

Základní často používané značky jsou značky vyhodnocující, kdo stojí lépe či hůře. Používáme k nim matematické znaky plus, minus, rovná se a nekonečno:

+– vyhraná pozice za bílé, ± výrazně lepší za bílého, trochu lepší za bílého, 
= rovná pozice, nejasná pozice, 
trochu lepší za černého, výrazně lepší za černého a vyhrané pozice za černého –+

V naší pozici černý zahrál 1...Je3 –+. Hodnocení říká, že černý stojí na výhru.Diagram 2: Silné a slabé tahy

Některé tahy jsou dobré či špatné a my je můžeme ohodnotit:

!! - vynikající tah, ! - silný tah
!? - zajímavý tah, posouvá pozici jiným směrem, ?! - pochybný tah, který není přímo chybou
? - chyba (zhoršuje pozici), ?? - hrubá chyba - (výrazně zhoršuje hodnocení pozice)

Bílý zahrál hrubou chybu 1.Dxf4??. Po silném tahu černého 1...Jf3+! stál černý na výhru –+.
Diagram 3: Analýza partií

Při analýze partií je třeba označit si lepší tahy. K tomu nám pomáhají znaky označující lepší varianty:

- lepší bylo, rovnocenné je, horší bylo, s myšlenkou, Zaměřeno proti.

Když se později vrátíme k rozboru, díky značkám rychle pochopíme, co se mohlo dít:

V této pozici černý zahrál 1...Vg8 (s dalším Se7, Vg8, Sc6, f5).
Diagram 4: Rozšiřující hodnocení partie

Pro hodnocení pozice je mnoho dalších specifických značek, které blíže popisují dění na šachovnici: 

- kompenzace, útok, iniciativa, protihra, náskok ve vývinu, nedostatek času.

Tyto značky zevrubněji vysvětlují, co se na šachovnici děje, a nastiňují směr dalšího vývoje partie. V pozici na diagramu bílý zahrál 1.Vd1 (s kompenzací za obětovaný materiál).
Zpět

Šachové testy:
Typy pěšců (6109)
Silné a slabé body (6119)
Využití slabin (6120)
Vlastnosti figur (6257)
Hodnocení a plán (6258)

Naučit se víc o Značkách pro hodnocení tahů a pozic:
M.Beil: Tři části šachové partie, strany ?-?
P.Herejk: Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu, ?. lekce (strany ?-?)
P.Herejk: Sbírka šachových úloh, ?. lekce (strany ?-?)
M.Beil: Šachová cvičebnice 6. díl, ?. lekce (strany ?-?)
M.Beil: Šachová cvičebnice 7. díl, ?. lekce (strany ?-?)
R.Biolek: Základy strategie, strany ?-?
R.Biolek: Plán v šachové partii, strany ?-?
R.Biolek: Šachy. Hra fantazie, strany ?-?
A.Suetin: Škola šachové strategie a taktiky, strany ?-?
L.Pachman: Střední hra v šachové praxi, strany ?-?
L.Pachman: Moderní šachová strategie, strany ?-?
A.Nimcovič: Můj systém, strany ?-?
A.Nimcovič: Můj systém v praxi, strany ?-?
P.Herejk: Základní výcvik začátečníků na webu ŠSČR, ?. lekce
M.Beil: Tajná přání šachových figurek, VYJDE V ROCE 2022

Související témata:
Střední hra
Strategie
Rozdělení sloupců
Boj o volný sloupec
Silné a slabé body
Pěšcová struktura
Hodnocení pozice
Plán hry
Aktivita
Pasivita
Domovník
Strategie, obecné

Odkazy:
Šachový svaz České republiky
Projekt Šachy do škol
Šachopedie

Zpět

(autor: Zdeněk Holeksa, stav: doplňování literatury)